UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UŁAMEK WŁAŚCIWY to:

ułamek, w którym wartość w liczniku jest mniejsza niż wartość w mianowniku (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.994

KASTA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PROCH, CUDZOŁOŻNOŚĆ, SAMOLOT LEKKI, KONFEKCJA, GAŁĘZIAK, ORKA NAJMNIEJSZA, NANSUK, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MIEDNICZKA, SYMETRALNA, HUBA WIERZBOWA, PROSTOLINIOWOŚĆ, ORGAN SPÓŁKI, PRZYGOTOWALNIA, AKADEMICKOŚĆ, KARMA, KLIN, OGNIWO WESTONA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, INDYWIDUALIZM, DUKLA WIERTNICZA, URZECZOWIENIE, ODLEWARNIA, NAROWISTOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GBUROWATOŚĆ, GROCH CUKROWY, GRANICA FUNKCJI, SIECIARZ JASKINIOWY, ANDANTE, KOŚĆ CZWOROBOCZNA MNIEJSZA, GREKA, KOLIDAR, GENIALNOŚĆ, SYNDROM WILKOŁAKA, ZŁO, WSIOK, PKB PER CAPITA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, INDYJSKI, DRAMAT OBYCZAJOWY, POSZKODOWANY, SOLIPSYZM, EKONOMICZNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, KANAŁ ŻEGLUGOWY, IRLANDZKOŚĆ, CZERWONKA, CELOWOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, POZYTYW, JĘZYK MARTWY, GRUPA RYZYKA, LEW SALONOWY, BILET ABONAMENTOWY, WARTOŚĆ RYNKOWA, KLISZA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POJEZIERZE, KONTRDEMONSTRACJA, KATASTROFALNOŚĆ, OŚMIOKROTNOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, ZEROWOŚĆ, FILOZOFIA PRAWA, ROMBOEDR, CZORT, PRZEMYŚLNOŚĆ, DOMEK, TURANIZM, UKŁAD EKLIPTYCZNY, TEZA, OSCYLATOR, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, POŁÓG, SZELMA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PIERDU PIERDU, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, MAGIEL, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, MUNSZTUK, OCZYSZCZALNIA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, URZĄD, FLET NOSOWY, BĘBEN MAGNETYCZNY, TATARKA, AKCJA NIEMA, SUPERNOWA TYPU IB, TAKSATOR, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, KOD OGRANICZONY, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, TWARDE LĄDOWANIE, STAW KULISTY WOLNY, GRAFICZKA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, WĘGLÓWKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CYJANOŻELAZIAN, POKAZOWOŚĆ, UPOJNOŚĆ, ROZTWÓR BUFOROWY, PODRYWKA, BARANEK, WĘGLÓWKA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, JEŁOP, WZW G, WETERAN, PRAKTYCZNOŚĆ, ZMOWA, MANEWROWY, AUTSAJDER, ATYPOWOŚĆ, OMIEG KOZŁOWIEC, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, OPERATOR ARYTMETYCZNY, JASTRZĘBIE OKO, DUROMER, FILM S-F, DŁUGOSZOWE, ANTHEM TRANCE, BOMBA WULKANICZNA, MIKROSILNIK, WOLNA KONKURENCJA, ŁADNY GIPS, NIELOGICZNOŚĆ, KWARTET, INTENSYWNOŚĆ, ATAWIZM, SZTUKA KONCEPTUALNA, MOŻLIWOŚĆ, THRILLER, ANALOGICZNOŚĆ, MANDARYŃSKI, KOŃCÓWKA, ALKIN, REALIZM FOTOGRAFICZNY, MEANDER, KOTWICA ZAPASOWA, OGNIWO ZASADOWE, KŁĄB, PYCHOTKA, CHALDEJSKI, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, SITAK, FILTR GĄBKOWY, NIEAKTUALNOŚĆ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, UKŁAD DYSKRETNY, NIECELOWOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, HIPERTONIA, BRZEMIĘ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PODWIELOKROTNOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, SPACHACZ ZIELONAWY, NIEDOCUKRZENIE KRWI, TUNEL, ZAWODOWO CZYNNY, OKRES, ULEPSZACZ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ELEKTRON WALENCYJNY, IMPERTYNENCKOŚĆ, BUDOWACZ, KOŚĆ ZĘBOWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SZYKANA, BARWNOŚĆ, OPASANIE, KATASTER, EKSPRES KOLBOWY, ESTRADOWOŚĆ, RÓG, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, OTWARTOŚĆ, MONTAŻ, MANUFAKTURA, GRĄD SUBATLANTYCKI, RYNEK PRODUCENTA, REGRESJA LODOWCA, WSPANIAŁOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, MASA, ŁOTEWSKI, CZAS MIEJSCOWY, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, ZAGĘSZCZACZ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, JĘZYKI BANTU, KRĘGOWCE, SPIŻARNIA, DRĄGOWINA, PARANOJA, PAPIERNICZY, SOFCIK, KONCERT ŻYCZEŃ, TWIERDZENIE CANTORA, GORĄCE ŹRÓDŁO, ELFICKI, AKTYWNOŚĆ, KOMERCJA, STYL GRZBIETOWY, UKŁAD WIELOFAZOWY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, LWIA SPÓŁKA, KOPULACJA, JĘCZMIEŃ, TEZA, ROZDZIELCZOŚĆ, FILTR BARWNY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NEPOTYSTA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, PRZEPUST, DWA OGNIE, NIEOPANOWANIE, BROŃ MASZYNOWA, TELEGRAF CHAPPE'A, BODY PAINTING, DŻUNGLA, MYJNIA SAMOCHODOWA, MATERIALISTA, WŁOSKOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, RETROGRADACJA, START, PASIECZYSKO, REUMATYZM, KOŁO SEGNERA, KOMORA GAZOWA, BOROWIK GRABOWY, RETORYCZNOŚĆ, BEZAN, KONSTRUKTYWNOŚĆ, TEORIA DESKRYPCJI, KINO SAMOCHODOWE, MAKAKOKSZTAŁTNE, MONIT, KASZT, TABLICA CAYLEYA, MILCZĄCA ZGODA, DIALIZA OTRZEWNOWA, INSTRUMENT DREWNIANY, DZWONY RUROWE, NIEKONKRETNOŚĆ, PRACA, EPIKA, AMIDEK, AUREOMYCYNA, GŁUPEK, FILOLOGIA SERBSKA, MANEŻ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, FOTOREALIZM, MAKAK MAGOT, WAPNIARKA, ZDANIE ZŁOŻONE, BROŃ TERMOJĄDROWA, WIDOWNIA, GULA, OPONA BEZDĘTKOWA, ŚWIAT DYSKU, ANTYWESTERN, PRZEPYCHACZKA, STARODAWNOŚĆ, BILDUNGSROMAN, TEMPERATURA, LESER, BIURO, STRAŻ OGNIOWA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PONAGLENIE, KAPSYD, POKRZYWDZONA, MARUDA, RDZEŃ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ANGLISTYKA, KSIĄŻĄTKO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KOZŁOWIEC, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, STOSUNEK, HALMA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, IRANISTAŃSKI, ?INDEKS STECHIOMETRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.994 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UŁAMEK WŁAŚCIWY ułamek, w którym wartość w liczniku jest mniejsza niż wartość w mianowniku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UŁAMEK WŁAŚCIWY
ułamek, w którym wartość w liczniku jest mniejsza niż wartość w mianowniku (na 14 lit.).

Oprócz UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - UŁAMEK, W KTÓRYM WARTOŚĆ W LICZNIKU JEST MNIEJSZA NIŻ WARTOŚĆ W MIANOWNIKU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast