JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAWAJSKI to:

język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.379

PAPIERNICZY, CIEMNIA, PIT, RADIOTECHNIK, NADCIEKŁOŚĆ, TARTAK, OSTATNIA POSŁUGA, HIPNAGOGIA, POMYSŁOWOŚĆ, NORMA REAKCJI, GREKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, SKAŁA MACIERZYSTA, KRÓLIK, LOT, DZBANIEC, METATEKST, NIEODPARTOŚĆ, BIURO MATRYMONIALNE, KOT, SAMOREALIZACJA, PLANETA WEWNĘTRZNA, CYNOGNATUS, OPIEKA SPOŁECZNA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, MĄKA SITKOWA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, LĄG, NA PIESKA, MARKETING RELACYJNY, WZGÓREK NASIENNY, WYKŁADZINA, ZASIŁEK CHOROBOWY, ANTYIMPERIALISTA, WIECZÓR, CHOROBA OLLIERA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KĄT DEPRESJI, SAMOUPROWADZENIE, JĘZYK NIEMIECKI, KROKODYLOWATE, TRZY KARTY, PRAŻNIA, UBYTEK, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, USUWISKO, RAJTUZY, SZTURWAŁ, FAKTOLOGIA, WALIJSKI, GRACA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, FIZYK, PRZEGUB, MARKGRAF, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, RÓJ METEORÓW, FYKOLOGIA, EWAKUACJA, MORS, MACHANIE RĘKĄ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, DIALEKT, PRACUŚ, CELT, PĘDZLIK, JEDENASTKA, DWUTLENEK WĘGLA, KUJON, PIERIEDWIŻNIK, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, WIBROAKUSTYK, ANTYCYPACJA, REAKCJA ZAPALNA, WEJŚCIE, HARMONIA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, REFREN, ZGRAJA, SIŁA AERODYNAMICZNA, POLIMORF, ZYS, RECEPTOR WĘCHOWY, KALOSZEK, MIKROFON WĘGLOWY, ZAKOCHANA, KAFEJKA INTERNETOWA, SZTOLNIA WODNA, KAPELUSZ, BANK ZRZESZAJĄCY, SAPROFAG, SIEDEMNASTKA, PISMO SYLABICZNE, SEMINARIUM DUCHOWNE, GÓRY KOPUŁOWE, POWAGA, UJŚCIE, SOCZEWKA SCHODKOWA, TOSKAŃSKI, ARABSKI GREYHOUND, AUTOBUS SZYNOWY, BOMBA ATOMOWA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, GERMANIZACJA, RUSYCYSTYKA, FILET, VERTIKAL, JĘZYK PORTUGALSKI, BÓL, PUDŁO, MONOFAGI, TAMILKA, GALAKTOLIPID, SYLFIDA, WAPIEŃ MUSZLOWY, CHRONOLOGIA, KURECZKA, DEVELOPER, TIOL, PRZYBYTEK, MEKSYKAŃSKA FALA, KREDYT RATALNY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KATEGORIA PIÓRKOWA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, KROK ŁYŻWOWY, LOTOS, TĘTNICA SKRONIOWA, GRZECZNOŚĆ, ROŚLINA NASIENNA, MIGLANC, MÓL BOROWICZAK, WŁAM, WORECZKOWY, KLIMAKTERIUM, KOSZT ALTERNATYWNY, DYPTYCH, WĘGIERSKI, DEDUPLIKACJA, PRAŻONKA, PISMO ALFABETYCZNE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, BIUROKRACJA, START, TALENT, KOLORYSTYKA, PARANOIK, KANCONETA, BOROWODOREK SODU, ELDAR, BAGNET, GONIEC CZARNOPOLOWY, WCINKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, SCHRONISKO, SKARPETKA, MASZYNOWNIA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, FARTUCH, KĄPIEL, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, RAKOWATOŚĆ, CHOROBA DUCHENNE'A, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, REPETYCYJNOŚĆ, TECHNIKA CYFROWA, COOL JAZZ, KURIER PODHALAŃSKI, OBDUKCJA, STYL DORYCKI, KAWA MIELONA, WDOWI GROSZ, KLIMAT MONSUNOWY, PIĘKNOŚĆ, FECJAŁ, KROKODYLE WŁAŚCIWE, CHAOS, POTWORKOWATOŚĆ, ODKRYWANIE DUSZY, SŁUP, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, BOCZNOTRZONOWIEC, CHORWACKI, ZMAGANIA, WALENTYNKA, GRZECHOTKA, MOLOSY, AEROFON, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, GUFFA, MASA KAŁOWA, OBORNIK, KURATORKA, STRZELNICA, LABORANT, TYTANOWIEC, SZOWINISTA, DANE BIOMETRYCZNE, BIEG PATROLOWY, HISTORYZM, FILOGENEZA, ZARZUCAJKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, PIÓRO, RYZYKO KREDYTOWE, DESKA ŚNIEŻNA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, KROWIEŃCZAK, KOMETA, GIBANIE, PEŁNIA, PERYSELENIUM, HISPANO, GONDOLA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, IMMUNOGLOBINA E, BIBUŁKARKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, SKRZYDLATE SŁOWO, EKONOMIA POZYTYWNA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, PLANTAGENECI, ZAWIKŁANIE, JAŚ WĘDROWNICZEK, LISZAJ PŁASKI, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, IMMUNOONKOLOGIA, WYGA, ARTYSTKA, BEGINKI, DROGA, AUTOSZCZEPIONKA, MALKONTENCTWO, JELEŃ DAVIDA, KARATEKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, PROLIFERACJA, CZARNOKSIĘŻNIK, AUSTRALODOK, TUWIM, BILARD FRANCUSKI, ADOPCJA, KANTORIA, HEROS, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, FRONT, STAROŻYTNICTWO, ASZKENAZKA, GRANICA, ARESZT, KOSMOFIZYKA, AZTECKI, IZOCHRONA, KĄT UJEMNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KROK, OTWOREK, NOWOUJGURSKI, NAWIS, DOSTOJNIK, INFILTRACJA, KOPIAŁ, POGO, BABA-JĘDZA, METEOR, KREWNIAK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, TRZĘSIENIE ZIEMI, KASZUBKA, EPISJER, MAKROREGION, PRZEPOJA, WESTERN, GOTÓWKOMAT, TERRARYSTA, SYNEREZA, PEPINIERA, OKRĄG OPISANY, PODGLĄDACTWO, JANSENIZM, MIKROSOCZEWKOWANIE, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, PORZĄDEK, OPOZYCJONISTA, ZBIÓR, KINAZA, JAWNOGRZESZNIK, ŚLUNSKI, SKARBNICA, BATALION, KAMIEŃ, INSEKTYCYD, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, TREN, ?WŚCIEK DUPY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAWAJSKI język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAWAJSKI
język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast