JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAWAJSKI to:

język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.379

FILOZOF PRZYRODY, TEATR MUZYCZNY, PŁÓCIENNICA, LISOWCZYK, LAK, WIRTUOZ, PLEBS, FROTER, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, KROPLÓWKA, MEGAPOLIS, SUKCESYWNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, APTAMER, ROBOTY PRZYMUSOWE, SAMOŁÓWKA, CYKL WEGETACYJNY, SZATA TYPOGRAFICZNA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, WYBIJACZ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, AKCELERATOR KOŁOWY, FLUNITRAZEPAM, UKŁAD CYFROWY, DEMENTI, KOMEDIALNIA, SŁODYCZ, BIPOLARNOŚĆ, OPROWADZACZKA, BARION, KONSYGNATARIUSZ, JATKA, DUSZA TOWARZYSTWA, SZTYCHARSTWO, ŻURFIKS, ZESPÓŁ CAPLANA, KRYPTOREKLAMA, DYNAMIKA, FENICKI, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, WIADRO, DEFERENT, OBSZAR CELNY, TECHNIKA ANALOGOWA, UKŁAD ODNIESIENIA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KOMBINACJA ALPEJSKA, UMOWA O DZIEŁO, JĘZYK ARABSKI, SKRZYDŁO, BASISTA, PRZEŁĄCZALNIA, WIATRACZEK, MEDYCYNA RATUNKOWA, PASMO PRZEPUSTOWE, KWAS LINOLOWY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KRĄŻENIE OGÓLNE, ELANA, ANIMAG, MISIO, SILNIK OBCOWZBUDNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, MAN, MYSZ DOMOWA, ŁACINA, NOGA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, DRAMAT GANGSTERSKI, POMURNIK, LINGWISTA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DACH ŁAMANY, SNICKERS, CHRYSTOFANIA, CZAPKA SPORTOWA, WĄTEK, TEMPO, CEREBROZYD, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PEŁNIA, PANTOMIMA, POTOP, GHUL, MISTRZ PROSTEJ, LUDZKIE ZOO, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, NAUKI KOGNITYWNE, MOTYL DZIENNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, UCHWYT, PŁYTA, TELEMARK, ELASTOMERY, ZMIANA PATOLOGICZNA, ALFABET CYRYLICKI, PACZKA, HEMOROID, IZBA MORSKA, ELASMOZAURY, PRZESUWALNOŚĆ, WIECZORÓWKA, METODA AGLOMERACYJNA, UDRY, POMPA, PM, ZWIERCIADŁO, JĘZYK CZADYJSKI, KIERZYNKA, ŁYSZCZYK, WYRĘB, ALFABET SYLABICZNY, KOŁATKA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, DOBROTLIWOŚĆ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PRZEKŁADACZ, SKÓRNIK, AMON, RECEPTOR WĘCHOWY, ROZBÓJNIK, CZARNA REAKCJA, OBSUWISKO, ANGIELSKA FLEGMA, CUG, FELSUMA CZTEROPLAMA, PRACA WYJŚCIA, PLANTAGENECI, SZAFOT, DZIEWCZYNA ULICZNA, SSAK, PRZEDSTAWIENIE, DEISTA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KONDOMINIUM, JĘZYK OBCY, BEKASIK, ARTEFAKT, DACH, GRUPA ARYLOWA, NIEPRZYJACIEL, TEATR LALEK, SURFAKTANT, HIMALAJE, JELEŃ MILU, KIR, KACAPSKI, HIPOTEZA KNUDSONA, GILOSZ, KOPCIUCH, SOLNISKO, MUZYK, REFREN, KRĘGOSŁUP, KONWERTOR, KANDYDEMIA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PAS PLANETOID, CZYSZCZALNIA, SZYMEL, SERBSKOCHORWACKI, NIEODPARTOŚĆ, OKOWITA, TALK, IN MEDIAS RES, LEZIWO, PODCHWYT, KABINA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ANON, ZAGÓRZANIN, MASELNICZKA, PROPILEJE, NIERELIGIJNOŚĆ, MALAKOLOGIA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, ROCZNIKARZ, PRZESZKODA, LITEWSZCZYZNA, CZAJKOWSKI, NIESŁUSZNOŚĆ, APPELLATIVUM, NAPALENIEC, FAKOMATOZA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SITWA, NIEPOKORNOŚĆ, KABOTYNIZM, OFICER TAKTYCZNY, SŁOWA, KRÓLIKARNIA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PORZĄDEK PUBLICZNY, TRANSPOZON, ŁAWA, FYKOLOGIA, SKRĘT, PIĘTA, KRYSTALOCHEMIA, JĘZYK INDOIRAŃSKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, NEUROGERIATRIA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, MALAJSKI, ARCHOZAUROMORFY, ZUPA, DOMINACJA PEŁNA, KRATKA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, TEORIA DOWODU, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, GEOMETRIA ANALITYCZNA, OWOC, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, GRAFIK, DISNEY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, HINDUISTYKA, POCHLEBSTWO, GOT, BOJOWOŚĆ, KRAWIECZYZNA, PODNIEBIENIE TWARDE, SZKŁO Z MURANO, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SERTRALINA, MOSTOWNICZY, DZIOBAK, TURBINA AKCYJNA, DEFICYT BUDŻETOWY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, MONOPOL, GÓRKI, BĘBNICA, GĄSIENICZKI, MUCHY W NOSIE, LOTNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, DUJKER MAXWELLA, STARY MALUTKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, POLONIZATOR, AZOTAN(III) POTASU, POTENCJAŁ DZETA, MINA, JĘZYK BEMBA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, STYRON, EPISTOLOGRAFIA, OBRAZ, PLUJKA, BIROFILISTYKA, DZIANINA, SEKEL, KONTO, PLAZMOLIZA, SZTUCZNE ŻYCIE, NEFELIN, STÓŁ MONTAŻOWY, HARDOŚĆ, OSTRY BRZUCH, GNICIE, HEAVY METAL, FANFARZYSTA, JĘZYK AUSTROAZJATYCKI, JĘZYKI IROKESKIE, HIGIENA ZWIERZĄT, CETIOZAURY, RZEP, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PRZEBIERANIEC, ZEZ ZBIEŻNY, BABA JĘDZA, PRZYCISK DZWONKA, DUBELT, KLASTER, DYSK OPTYCZNY, KONTRPOCHÓD, NARĄBANIE SIĘ, HALON, REJON, PIKIEL, BOJKO, FRAGILARIOWATE, PERLICZKA, EKSPRES PRZELEWOWY, ZACHŁYST, KASTA, WOK, SAMOZATRACENIE, ZŁOTOLIKI, ŁONO, PARLAMENT, POCIĄG EKSPRESOWY, ?CZYNNIK WZMACNIAJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAWAJSKI język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAWAJSKI
język z grupy polinezyjskiej języków austronezyjskich, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Hawajów (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY POLINEZYJSKIEJ JĘZYKÓW AUSTRONEZYJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ RDZENNI MIESZKAŃCY HAWAJÓW. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x