W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOLA to:

w gwarze uczniowskiej: biologia - przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy biologii, wiedzy o przyrodzie ożywionej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.328

PŁASTUGA, CELULOZOWNIA, LIBRA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, DWA ŚWIATY, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, WADLIWOŚĆ, WSPOMNIENIE, ZŁOTA KSIĘGA, PIĘKNODUCH, KLOAKA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, KABOTYŃSTWO, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PĘCINA, OPĘTANY, PIŁKA, VOTUM SEPARATUM, ALIGATOROWATE, KOPALNIA, PRUSY, KLUCZ UNIWERSALNY, WIDZENIE OBWODOWE, UDERZENIE, LANGOSZ, HARMONIA SAMOGŁOSEK, ZATAR, KUMOTER, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PANNA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, OFICYNA DRUKARSKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PIEKŁO, SZKLIWO, FACH, STYCZNOŚĆ, BEZWŁAD, KURZEJ, DYSTANS, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KARAKUŁ, OBEJMA, POSTERUNEK, SKARGA, PORZĄDEK KORYNCKI, SZAROTA BŁOTNA, IGE, ESPERANTYSTA, DEVELOPER, SEMAFOR, WĘŻOWIDŁA, ZMROK, KAMBIUM WASKULARNE, WIELOPIĘTROWIEC, PAPROĆ DRZEWIASTA, MORION, DYNGUS, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MAMUT POŁUDNIOWY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, DRAG, SIŁA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, GORĄCZKA ZŁOTA, AMBRAZURA, KASZT, CUCH, NAUKI POLITYCZNE, KIRYS, PĘCHERZ, DESZYFRAŻ, ZAPAŁKA, WSCHODEK, KCIUK NARCIARZA, KAMBUZ, WIATRACZEK, SWEET, RZEŹNIK, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, GALARETA WHARTONA, ROCK AND ROLL, GWAŁTOWNOŚĆ, PIES GOŃCZY, ANTYCYPACJA, ŻALE, STAROBIAŁORUSKI, ZABAWOWICZ, AUSTRIACKI, SHIMMY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, DWUBÓJ, BAKI, GABINET LUSTER, KOLEJ LINOWA, KOD JĘZYKOWY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PUNICKI, BŁONA SUROWICZA, BRAMKA, GROMADA, SPRZĘŻNICE, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, TOREBKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, TACKA, GARA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, OKRES NIESKŁADKOWY, REAL, MIEDŹ, KARNECIK, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ZDRÓJ, DUPOLIZ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PORZĄDEK PUBLICZNY, KOTWICA RYBACKA, SUKNIA, FIKNIĘCIE KOZŁA, OPERATOR KABLOWY, PIRAMIDA, TABLICA MENDELEJEWA, WIĄZANIE, KIESZONKA SKRZELOWA, KESON, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, TUALETA, KOJEC, PRZYĆMIENIE, KORPUS, GŁUPTAK, BIUROKRATA, ADAT, DRZWI WAHADŁOWE, FILEMON SZARY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, GLINA ZWAŁOWA, ŻYWY TRUP, PRZYGODA, ŚWIATOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, DZIDZIA PIERNIK, KARLIK ŚREDNI, SŁOWO, ANTOWIE, POINTER, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, BIEG JAŁOWY, SKROMNOŚĆ, BOREWICZ, LAKONIZM, POMYWAK, TRASZKA SARDYŃSKA, POKUTA, ASPIRATA, CZERWONA BURŻUAZJA, SUWEREN, RDZEŃ, WSTĘP, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, CHOROBA STRÜMPLLA, WŁÓCZNIA, DOBRY ZNAJOMY, ARYTMETYZACJA, POLAJ, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, SUPERNOWA TYPU IB, PARZONKA, MARSZ, FLISAK, HIPNOTYK, TYROMANCJA, DOLINA, JASTRZĘBNIK, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, ORGAN PROMULGACYJNY, GRUCHOT, TRZESZCZ, TRZĘŚLIKOWCE, CYLINDER, JASZCZURKA WĘŻOWATA, WPŁYWOWOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA, PIERDOLNIK, BOMBA KOBALTOWA, OBRAZEK, SPIKER, PODWIELOKROTNOŚĆ, TECHNIK, WIZA IMIGRACYJNA, APEKS, PĘCHERZYCA, PATOFIZJOLOGIA, POMÓR, GALISYJSKI, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, REZONANS, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BRYANT, INFILTRACJA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, BEZBRZEŻE, KARBOKSYL, OSIEDLE MIESZKANIOWE, GWARA MIEJSKA, PRECESJA, BRUDNICA MNISZKA, STANOWISKO, KEKSÓWKA, CREPIDA, ZAMYKANIE USZU, POJAZD KOSMICZNY, GAR, KŁOBUK, SZABLA, DOJŚCIE, PIZZER, LARP, RADIANT, KIELNIA, STRZELEC, IRYDOLOGIA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, JĘZYK TAGALSKI, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, PURYNA, NATARCZYWOŚĆ, ŁAPCE, MASZT ANTENOWY, GEOFIT KŁĄCZOWY, SUKIENNIK, BIZNESMENKA, HOMO NOVUS, OKRES SKŁADKOWY, MIGLANC, PÓŁTUSZA, KONTUR MELODYCZNY, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, CZAROWNICA, MIODOJAD, PARANOIK, SKANER PŁASKI, KRĘG LĘDŹWIOWY, GOTOWIEC, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, POCHLEBSTWO, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, MOC, CANCA, CUKRZYK, KUPEREK, RÓG, GNIAZDO ZAWOROWE, ERUDYTA, IRANISTAŃSKI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, DUCH, ROZDZIELCA, KOMISANT, DZIENNIK SZKOLNY, CHUTLIWOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, MUCHY W NOSIE, NABYTEK, GRASICA, MINA, RZUT OSZCZEPEM, KLAWISZ, PERKOZ GRUBODZIOBY, KEBAB, KIŚĆ, PŁASZCZ WODNY, FIGURA SŁÓW, AKUMULATOR, GRABARZ, NIERUCHOMOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KATEDRA, BIAŁA DIETA, LATARNIA UMARŁYCH, WIELOETATOWOŚĆ, ILOCZAS, WYSPA, KISZKA, PILARZE, SOLNICZKA, BOCIAN, POŚCIELÓWKA, POLISA UBEZPIECZENIOWA, ADŻAPSANDALI, DOCHTÓR, ?CHOROBA FONGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.328 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOLA w gwarze uczniowskiej: biologia - przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy biologii, wiedzy o przyrodzie ożywionej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOLA
w gwarze uczniowskiej: biologia - przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy biologii, wiedzy o przyrodzie ożywionej (na 5 lit.).

Oprócz W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - W GWARZE UCZNIOWSKIEJ: BIOLOGIA - PRZEDMIOT SZKOLNY, NA KTÓRYM POZNAJE SIĘ PODSTAWY BIOLOGII, WIEDZY O PRZYRODZIE OŻYWIONEJ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast