WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKIENKO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 7 lit.)OKNO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKIENKO

OKIENKO to:

ekran telewizora (na 7 lit.)OKIENKO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 7 lit.)OKIENKO to:

'stoisko' w banku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.081

PSEUDOBIELICA, PEWNIK, OPRAWA, PRZESTWORZE, NORMALKA, SYKATYWA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PODCAST, WIELORASOWOŚĆ, MIĘTÓWKA, RELA, EMPORIUM, PIGUŁA, DOM, LAMA, SYSTEM INFORMATYCZNY, OKAZAŁOŚĆ, BIURKO, REPETYCYJNOŚĆ, SILNIK KOMUTATOROWY, EUKARIONT, HAMULEC WIRNIKOWY, KREDYT KONSORCJALNY, NOOB, OBSZAR, KIERUNKOWOŚĆ, KWIAT, ZSYP, IZOPRENOID, BIEDOTA, PIORUN KULISTY, ZAIMEK ZWROTNY, BRZDĄC, FIRMA, ROTAWIRUS, REDEMPTOR, BBS, ORYGINALNOŚĆ, AROGANT, RELIKWIA, MIKROFON LASEROWY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, ZASTRZALIN TOTARA, PRĄD PRZEMIENNY, OKRES NOWORODKOWY, BEZPARDONOWOŚĆ, ECHOMETR, EGZARCHAT, RZODKIEWNIK, HEKSAPLOID, MAGIEL, LEMING, PRZEPLOTNIA, MIKSTURA, KOSZYCZEK, DESKRYPCJA OKREŚLONA, LUDEK, ŁAŃCUCH MARKOWA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SIMOLESTES, BARKA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, PIERWSZEŃSTWO, PASSE-PARTOUT, ILORAZ RODZINNY, SWAWOLA, RÓŻA BAZALTOWA, OSZUKANIEC, INFORMACJA, BIEG JAŁOWY, NIEOSTROŚĆ, ZERO BEZWZGLĘDNE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, COMBER, DEDYKACJA, KOJEC, TURANISTA, GRAF SKIEROWANY, NOŚNIK NARZĘDZI, KOLEŻEŃSKOŚĆ, POLE KARNE, MASER GAZOWY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, MARA, ZAMACH SAMOBÓJCZY, SURIMI, LINEARNOŚĆ, NAPOMNIENIE, PASIAK, RUDA PABIANICKA, ŁAPACZ, CAP, EPOKA INDUSTRIALNA, KOMEDIA, ZAGRYWKA, PAKIET, SAMOURZECZYWISTNIENIE, REFERENDUM GMINNE, RAK PRĘGOWATY, NAZWA ZBIOROWA, DOWÓD POŚREDNI, CELKA, FORMALIZACJA, SILUMIN, SYNERGIA, AWANPORT, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, WZW G, FIRMÓWKA, PARTYKUŁA, SILOS RAKIETOWY, D, MOŻLIWOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, PCHLI TARG, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, MOWA, LICZNIK PRĄDOWY, MIKROOTOCZENIE, UCHWYT NOŻOWY, BANKOWÓZ, OSTROSŁUP FOREMNY, OSŁONOWOŚĆ, KORWINIZM, LIRYKA CHÓRALNA, RAK SZLACHETNY, MACIERZYSTOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, CHOMIK EUROPEJSKI, OCTAN, ROLNIK, ZMIENNA ZALEŻNA, OMIEG GÓRSKI, ZWODNICZOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, STREFA PRZYGRANICZNA, POKRZYWKA, DYMNIK, WIRTUOZERSTWO, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, INSTRUMENT SZARPANY, AUTOBUS, BALON, HIPSTER, SAMORZUTNOŚĆ, WILAMOWSKI, ŻUŁAWA, DOMIAR PROSTOKĄTNY, TAŚMA PRODUKCYJNA, OBRÓT PODATKOWY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DOK PŁYWAJĄCY, UNIWERSYTET, ŁYSA PAŁA, CZAPKA SPORTOWA, IMPAS, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SERNIK, PUSZKA, TORPEDÓWKA LOTNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SŁONOROŚLE, NIEZALEŻNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, POMPA ŁYDKOWA, MERYTERIUM, METRYKA, STOCZNIA, IRLANDZKOŚĆ, PENDŻABSKI, MEMORANDUM, PASKUDNIK, GRZYB ZAJĘCZY, RADA STARCÓW, KOŁOWIEC, SILNIK SYNCHRONICZNY, AKWEN, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, UZDROWICIEL, BRUDNICOWATE, TAUTOCHRONA, LICZBA POJEDYNCZA, ANTYCYPACJA, KORZEŃ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, RECEPTYWNOŚĆ, NADWOZIE SAMONOŚNE, GADATLIWOŚĆ, MIÓD PITNY, BEZBRZEŻE, ANOMIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, SŁABEUSZ, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, POGORELIĆ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, SKALA RANKINE'A, FUNKCJA ACKERMANNA, CZERWONKA, LAGUNA, ZASIŁEK OKRESOWY, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KONSERWA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, TEREN ZAMKNIĘTY, UBYTEK, UŻĄDLENIE, ZNACZEK, NIESPOKOJNOŚĆ, CZTERNASTOLECIE, ABSURD, TRYCZNIK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ANTYCHOLINERGIK, BATALION WARTOWNICZY, PIES RODZINNY, SOSNOWICZANIN, PROBLEM BAZYLEJSKI, PRÓG BÓLU, CUDZOŚĆ, SYJON, MANDŻURSKI, GRADUACJA, UNIŻONOŚĆ, ESPRESSO, BEZPANCERZOWCE, OCIEKACZ, KICZUA, SPIERDOLINA, TOPIALNIA, KOLEGIUM, CHOROBA HORTONA, OPERATOR, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, INSTANCJA, PEŁNIA, LOG, CIĄG POLIGONOWY, KOLKA JELITOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, PATRYMONIUM, RODZICIELSKOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, WIĄŚL, DELEGACYJKA, MONARCHISTA, POPRZEWRACANIE, PIRYDOKSAL, DWUDZIESTY, BETON STRUNOWY, PODŁOŻE MALARSKIE, SKOK, BÓR MIESZANY, WOREK GAMOWA, REDA, KURDUPLOWATOŚĆ, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, REKULTYWACJA, KONWENCJA, SCENERIA, GOSPODARZ, PRZESADNOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, ŚLONSKI, CIEMNOTA, APEL, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, POŁĄCZENIE CIERNE, TRANSPARENTNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, WINIETA, GRUPA FOKUSOWA, ZAJOB, OGRZEWANIE KAFLOWE, NIEOCZEKIWANOŚĆ, BENGALSKI, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ANDANTE, ODCHYLENIEC, BALON METEOROLOGICZNY, KONCHIOLINA, REGIONALISTA, NATARCZYWOŚĆ, GORZKI RYDZEK, REJON, TURECKI, REGION NODALNY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, FEERIA, HEKTOPASKAL, KAPUSTA PASTEWNA, LIMO, NIEDOKŁADNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, GRZYB WOLAK, ?LEGATARIUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKIENKO wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 7 lit.)
OKNO wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKIENKO
wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 7 lit.).
OKNO
wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.).

Oprócz WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYDZIELONY OBSZAR EKRANU, NAJCZĘŚCIEJ PROSTOKĄTNY, NA KTÓRYM PREZENTOWANY JEST INTERFEJS PROGRAMU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x