TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARUDA to:

ten, kto zawsze się spóźnia, z opóźnieniem wykonuje swoje zadania i jest zawsze ostatni, swoim zachowaniem opóźnia pracę innych (np. swojego zespołu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARUDA

MARUDA to:

nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem (na 6 lit.)MARUDA to:

osoba, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba (na 6 lit.)MARUDA to:

nudziarz (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.472

PODZIAŁ METRYCZNY, STAŁA MICHAELISA, STREFA ODRUCHOWA, MASŁO CZOSNKOWE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, AFRODYZJE, OBLAT, FUNT ANGIELSKI, WIEK POPRODUKCYJNY, MEDYCYNA PERSONALNA, OSZOŁOM, PŁASKOZIEMCA, MIESZKALNOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, OBSUWA, GRZYB, NACHALNOŚĆ, GONIOMETRIA, PIASECZNICA, APARAT SZPARKOWY, RELA, KONTRDEMONSTRACJA, PROGRAMOWALNOŚĆ, WĘZEŁ CIEPLNY, OLFAKTOMETRIA, SZTYWNY DESYGNATOR, WYRACHOWANIE, YERBA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KŁUSAK ROSYJSKI, SEPTET, SESJA, ŻABI SKOK, GEN HIPOSTATYCZNY, SPORTÓWKA, KALIMBA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GRAFIK, KONTROLKA, FILM SCIENCE-FICTION, WERSOLOGIA, NOCEK WĄSATEK, REPETYTYWNOŚĆ, PROTROMBINA, SERBISTYKA, HALA TARGOWA, BIEGUN POTYLICZNY, IZOMER KONFIGURACYJNY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, MARTWOTA, GAŻA, ROŚLINY OSIOWE, HEAD HUNTING, KASZUBSKOŚĆ, HEMOROID, SADÓWKA, POJAZD KOŁOWY, PYRA, KRUSZON, NIEDOROZWÓJ, BOREWICZ, UTYLITARYZM, ŚLUZICE, WYPRAWKA, PIERWORÓDKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, OSIOŁ DOMOWY, SADZE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MIKROFALÓWKA, ARESZT TYMCZASOWY, GOLKIPERKA, CZŁAPAK, ZAKON MNISI, STREFA CZASOWA, ELF, MILICJANT, NIEZALEŻNOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, LENIUCH OSPAŁY, SKRZYPŁOCZE, SKRZYDLATE SŁOWO, ANTYKWA, LUSTRO, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ZWODNICZOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, POJAZD SZYNOWY, LIRA, DUK WSPANIAŁY, UMOWA O DZIEŁO, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WIMPERGA, TRZEŹWOŚĆ, PRODUCENT, UKŁAD JEZDNY, TOPOLA CZARNA, MAŹ PŁODOWA, PARTIA WIEDEŃSKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, DIABELSKOŚĆ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ATTACHÉ KULTURALNY, SZALEŃSTWO, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, NOMOKRACJA, GŁUPTAK BIAŁY, SŁUŻBISTKA, YGGDRASIL, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ROPUCHY NOSATE, SŁOWACKI, KRATKA, GEODEZJA NIŻSZA, ROKOWANIA ZBIOROWE, BAJKOPISARZ, RAGLAN, KOPARKA CHWYTAKOWA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OPERATOR FILMOWY, SILNIK BENZYNOWY, NELSON, KUMOTER, SAROS, LIKWIDATOR SZKÓD, E, MINÓG WŁADYKOWA, RADIOELEKTRONIKA, PRZYCISK, NAZWA ABSTRAKCYJNA, KARKÓWKA, GRABBE, BEZNADZIEJA, ZBIORÓWKA, MAANAM, WILCZY GŁÓD, TEN, BAR MICWA, CIEMIĘŻYCA, ANGLOARAB SHAGYA, BOMBRAMREJA, OGNISKO, DWUCUKIER, KOMA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, WKŁADKA, SZKIELET OSIOWY, ZRZESZONY, MOCHWIAN, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, MUFKA, DRIBLING, FARBOWANY LIS, CHODZĄCY TRUP, SZORSTKOŚĆ, RYBACZKA, SYKATYWA, GOŁĘBIE SERCE, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, MSZAKI, EFEKCIARSTWO, OSŁONICA, CIAŁO AMORFICZNE, GABLOTA, KOŁEK, SEKRECJA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, WAMPIREK, PROSZEK DO PIECZENIA, UCHLANIE SIĘ, RUDBEKIA, BUDOWNICTWO, ZATAR, ENERGIA CIEPLNA, NIEDOMÓWIENIE, PODNIEBIENIE TWARDE, OSTRY STRZAŁ, LORNETA NOŻYCOWA, BRAT, MAŁGORZATKA, MNIEJSZE ZŁO, OKWIAT POJEDYNCZY, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, DAR ZIEMI, POKRZYWDZONA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, DEKLINACJA NIJAKA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, INSTAGRAMERKA, ACENA BUCHANANA, CIEPŁE KRAJE, LICZEBNIK, CUKIER BURACZANY, LEMONIADA, MIESZANIEC, TASZCZYN PSZCZELI, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SYTUACJA PODBRAMKOWA, KIRYS, ZMIENNA ZALEŻNA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, SZPRYCA, DRENAŻ, PRZEWÓD, MINIPIŁKA, FONETYKA, CYNKOGRAFIA, KONIECZNOŚĆ, BOCZEK, DZIESIĘCIONOGI, DELFIN BIAŁOBOKI, INIA, BEDŁKA, NAPŁYW, IPHONE, SHAMISEN, NEUSTON, ZAWODOWOŚĆ, GANGSTERSTWO, PRZEDWIECZNOŚĆ, SAMOGRAJ, WOSKOWNIA, ANION HYDROKSYLOWY, STEROWANIE ODPORNE, WALIDACJA, SPRAY, GŁOSOWANIE, DRAMAT MODERNISTYCZNY, USŁUGOBIORCA, NIUŃKA, EPICYKL, JĘZYK MARTWY, SALON MEBLOWY, ŚLIZG STAWOWY, SKAŁKA, GALWEOZAUR, SPŁATA BALONOWA, PROSZEK, MEDIUM, SARABANDA, HELING, PROMIENIOWANIE ALFA, ZAGRANIE, MATAMATOWATE, WYCIĄGARKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PARCELANT, WĘZEŁ SA, RELIGIOLOG, MASKULINIZM, BABIE LATO, FASZYNA, STUDIUM, PRZYSADKA, DROGA, SIŁY POWIETRZNE, LIPODYSTROFIA, PAŁAC, ROK JUBILEUSZOWY, PRAWO PUBLICZNE, STRUNA, ZAJOB, NOUMENON, MOLE, KONTRAKT TERMINOWY, ŚREDNIA KWADRATOWA, LUJEK, PAWILON, FANATYZM, SUWEREN, OWCA, PŁASZCZYZNA S, OSESEK, AUSTRONEZYJCZYK, WOJSKA INŻYNIERYJNE, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DYLETANT, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, EKSPATRIANTKA, PIEG, SCENKA, SAMOCHWALCA, KROMKA, PEREŁKA, ANAKREONTYK, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, NIEWIDKA, PROSTNICA, SEKCJA, MENTOR, KNOCKDOWN KARATE, SKÓRZAK, KRUCZOŚĆ, WYGIĘCIE, DOWCIPNOŚĆ, WSPÓŁZIEMIANIN, ?CENTRUM URAZOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARUDA ten, kto zawsze się spóźnia, z opóźnieniem wykonuje swoje zadania i jest zawsze ostatni, swoim zachowaniem opóźnia pracę innych (np. swojego zespołu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARUDA
ten, kto zawsze się spóźnia, z opóźnieniem wykonuje swoje zadania i jest zawsze ostatni, swoim zachowaniem opóźnia pracę innych (np. swojego zespołu) (na 6 lit.).

Oprócz TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TEN, KTO ZAWSZE SIĘ SPÓŹNIA, Z OPÓŹNIENIEM WYKONUJE SWOJE ZADANIA I JEST ZAWSZE OSTATNI, SWOIM ZACHOWANIEM OPÓŹNIA PRACĘ INNYCH (NP. SWOJEGO ZESPOŁU). Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x