FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LÓD FIRNOWY to:

forma lodu, będąca stadium pośrednim między firnem i lodem lodowcowym, odznaczająca się gęstością 0,8-0,9 g/cm3 (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.884

WSPÓLNOŚĆ, DZIADZIENIE, UPAŁ, SAMOGŁOSKA DŁUGA, WAPNIARKA, REGION STREFOWY, PSYCHIATRIA KLINICZNA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CERKIEWSZCZYZNA, ALIANS STRATEGICZNY, ARAUKARIA WYNIOSŁA, CELULOZOWNIA, REPETYCYJNOŚĆ, PASIECZYSKO, RZEP, OPRYSZCZKA, FORMA, MIANOWANIEC, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, KASA, BILARD FRANCUSKI, OCEANOTECHNIKA, UCHYB USTALONY, ERA MEZOZOICZNA, POŻAR, ORIJA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, VOYAGER, JĘZYK DUŃSKI, BIEGACZ, TOR WODNY, KIESA, GROTESKA, PREPERS, APLIKACJA, KONGREGACJA, AEROZOL BIOLOGICZNY, OPERATOR ZWARTY, PRZYBŁĘDA, WIECZNE NIEODDANIE, STARANIE, REFORMATOR, GRZECH ŚMIERTELNY, DUK WSPANIAŁY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, FUNKCJA ZDANIOWA, KACZKA, SUBSKRYPCJA, ROŚLINA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LANDRYNKA, WAKAT, TRADYCYJNOŚĆ, WARSTWA GRANICZNA, CHIRURGIA OGÓLNA, ŚWIATOWOŚĆ, TABU, WALKA Z WIATRAKAMI, KILBLOKI, NAWÓZ KATALITYCZNY, AMAZONKA, HEREZJA, PUCHAR, ZJAWISKO THOMSONA, KURATELA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, PRZYCZYNA MATERIALNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, LICEUM, STATYSTYKA OPISOWA, WIDOWISKO, USTNIK, WIRUS, NAKIEROWANIE SIĘ, MOSTEK SCHERINGA, TRÓJBÓJ, SOS MALTAŃSKI, FORMACJA SKALNA, TĘTNICA NERKOWA, TEORIA PIERŚCIENI, MEGANTROP, RAMIENISKO, POJNIK, NIECKA ABLACYJNA, IMPRESYJNOŚĆ, LINIA GEODEZYJNA, ROZPRAWKA, MOSKIT, TORPEDA, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, KOLEC, KANALIK NERKOWY, DENUNCJANT, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ALKEN, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, FONETYKA, OBRONA STREFOWA, DERBY, MAKIAWELISTA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, KARCYNOGEN, OCHRONA KATODOWA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, MIDI, KWASOWĘGLÓWKA, KLIKOWOŚĆ, WIELKOŚĆ, STRATYFIKACJA, SEN, WIĘŹNIARKA, KAWALERIA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, TURAS, WYGODNICTWO, OBRONA, DELFIN BIAŁONOSY, KOMEDIANTKA, ANTAGONIZM, SKAŁKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, WYZNAWCA, FINEZYJNOŚĆ, LOKALIZACJA, POLAROGRAFIA, TRUST, THINK TANK, SUBEMITENT, MIĘKKIE SERCE, GASTRONOM, MEANDER, CYMBAŁY, BEHAWIORYZM, RENESANSOWOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, IKOS, CZYSTA FORMA, PAŁASZ, ANTAŁECZEK, DOM WIELORODZINNY, TRUSIĄTKO, FALA, STYLIKÓWKI, WYGIĘCIE, MASTYGONEMA, ŻELAZNE PŁUCO, ALEUCKI, KACZKA DOMOWA, HYDROFON, DJ, NEANDERTALCZYK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KULON, KATASTROFA KOSMICZNA, FILIŻANKA, KRA, REAGINA, JĘZYK ALBAŃSKI, WARKOCZ DOBIERANY, DUR POWROTNY, LODOWIEC SIECIOWY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, PERLATOR, IGLOO, BISKAJSKA, KOD DWÓJKOWY, MAGNETYZM, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, LODÓWKA, ZAĆMA POURAZOWA, WIRULENCJA, RACJONALIZACJA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, SIEĆ, CHOROBA HALLOPEAU, ATRAKCJA, CIEPŁO, ŁADOWNIK, KRWIOŻERCZOŚĆ, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, TOPR, KLIMAKS, PANICZĄTKO, WYŚWIETLARNIA, MATERIALNIA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, LASKA, ANGIELSKA FLEGMA, FORMACJA ROŚLINNA, DOTHRACKI, MESA, ODROŚL, PORĘBA, STOSUNEK PRAWNY, AKROPOL, WĘDROWNOŚĆ, GARDEROBIANA, PRELUDIUM, TRUSIA, PARASZKA, GÓRNICTWO MORSKIE, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, PROFIL, ADSORBENT, ANGIELKI, LOKATA PROGRESYWNA, FORMA, IZDEBNIK, BIEGUN GALAKTYCZNY, TRUTEŃ, DZIEŃ REKTORSKI, MISZNA, INGRESJA MORSKA, KOŚĆ NIEZGODY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BAR MICWA, WEBDESIGNER, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, IRANIZACJA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, TURANIE, JAŁOWNIK, ŁUK KOLANKOWY, AKINEZJA, RÓWNANIE CAŁKOWE, TRAKEN, RĘCZNOŚĆ, FIRMA ZWROTOWA, MAŁPA WĄSKONOSA, POWIEŚĆ BRUKOWA, NIEPRZYJACIEL, WICIOWCE, GEKON PAZURZASTY, RODNIA, HULK, DOLINA RYNNOWA, USTNIK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, BOMBRAMREJA, KOTLINA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, CZARNY KARZEŁ, EPIC TRANCE, STATEK POWIETRZNY, BIURO PODAWCZE, PERSZERON, ARAB, FINAŁ, DEMONOLOGIA, KOMA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, NEUROGERIATRIA, PIJAŃSTWO, ŻURAWINA, JĘZYK PASZTO, ZEBRA, HIPNOTYK, MIJANY, SYNTAKTYK, SOSJERKA, POSTĘPOWANIE, GEOFIT RYZOMOWY, KOPRODUKCJA, WAWRZYN, KODYFIKATOR, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TETRARCHIA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, AKTUALIZM, KRZTUSIEC, KOLCZAKOWATE, PIERWORYS MAPY, PRZESZKODA, SUBWENCJA OGÓLNA, KOCIOŁEK SKALNY, KASA, POŻAR, TACZANKA, METACENTRUM, WOREK REZONANSOWY, SINGEL, DEFERENT, CYWILNOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, STOCZNIA ZŁOMOWA, WODA SŁONA, EKSHIBICJONISTKA, RACHUNEK CIĄGNIONY, SZKIELET OSIOWY, RZYGOWINY, PERSONALNIK, PRZĘSŁO, ?EUROWALUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LÓD FIRNOWY forma lodu, będąca stadium pośrednim między firnem i lodem lodowcowym, odznaczająca się gęstością 0,8-0,9 g/cm3 (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LÓD FIRNOWY
forma lodu, będąca stadium pośrednim między firnem i lodem lodowcowym, odznaczająca się gęstością 0,8-0,9 g/cm3 (na 10 lit.).

Oprócz FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3 sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FORMA LODU, BĘDĄCA STADIUM POŚREDNIM MIĘDZY FIRNEM I LODEM LODOWCOWYM, ODZNACZAJĄCA SIĘ GĘSTOŚCIĄ 0,8-0,9 G/CM3. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x