ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALKA to:

zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALKA

FALKA to:

zdrobniale: fala - wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 5 lit.)FALKA to:

tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma (na 5 lit.)FALKA to:

rodzina funkcji, z których każda jest wyprowadzana z funkcji macierzystej za pomocą przesunięcia i skalowania, zastosowanie w analizie i przetwarzaniu sygnałów cyfrowych (na 5 lit.)FALKA to:

przewód grzejny, którego oś ma kształt linii falistej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.485

SYSTEM PREZYDENCKI, CHODZĄCA REKLAMA, SIATECZKA, BOLSZEWIK, CZERECHA, TURANIE, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, PERLICZKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, AZTREONAM, ZWALISTOŚĆ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, SILNIK SPALINOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KABOTYNIZM, BARANECZEK, PUSTY DŹWIĘK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, RÓŻNOPAZURKOWCE, JAKUBKA, ROZSADNIK, TAFTA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, DOCHÓD NOMINALNY, REGION STREFOWY, FILAMENT AKTYNOWY, PRZEDSIONEK, CYNOBER, BEZSTYLOWOŚĆ, WICIOWIEC, PANIER, SZARE KLUSKI, JĘZYKI URALSKIE, IMAGE, INTROJEKCJA, WYRĘBA, ANILANA, PŁOMIEŃ, KASA ZAPOMOGOWA, STACJE ZLEWNE, WETKA, ASTROLOG, NIEZLICZONOŚĆ, KUNA, FERMENTACJA MLEKOWA, DRUCIARZ, KATEGORYCZNOŚĆ, OBSERWACJA, ERGONOMIKA, POJAZD KOSMICZNY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, NIEUNIKNIONOŚĆ, IZOMER, OTOLARYNGOLOGIA, ORZEŁ, ULUBIENIEC MUZ, KINEZYTERAPEUTA, CHŁOPIEC DO BICIA, BOŻEK, KATON, HOMARY, BRIT POP, STRZAŁECZKA, CHODZĄCA DOBROĆ, BARIERA DŹWIĘKU, MUZYCZKA, KARBIDÓWKA, WĘZEŁ ZWYKŁY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, GASTROLOG, KONKURS, ACEFALIA, HIPPIS, WAPIEŃ MUSZLOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, DOM AUKCYJNY, KOPERCZAKI, ŚPIESZNIKOWATE, TUPECIK, GŁOS ELEKTORSKI, MECHANIZM JEZDNY, ŁĄCZNIK, GRZECZNOŚĆ, BRODAWKA STÓP, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, WIECZÓR, WZORNIK, FIKSATUAR, CZYRAK GROMADNY, CZYNNIK NIECENOWY, PAKARZ, ZDANIE ZŁOŻONE, BÓB KOŃSKI, ALFABET FONETYCZNY, WCINKA, ANTHEM TRANCE, PROPILEJE, SADNIK, PISMO PRZEWODNIE, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TAJNE SŁUŻBY, MELODIA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NAPOMNIENIE, OPAKOWANIE, IMPROMPTU, GLUKOZOAMINOGLIKAN, CZASOPISMO TEMATYCZNE, PROTUBERANCJA, KOPROFAGI, SZYBKI PANCERNIK, REWERENCJA, BATON, PUSZCZYK, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, UKRYCIE, PUNKT ROSY, WÓDECZKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, ENEN, SMOKING, ALFA-BLOKER, SKUPYWACZ, LODOWIEC HIMALAJSKI, CIELENIE SIĘ LODOWCA, PODCHLEBSTWO, KONSTYTUCJA, FOTOKSIĄŻKA, POCZUCIE HUMORU, CHOCHLA, SNOBISTYCZNOŚĆ, GRANICA CIĄGU, SZCZĘŚCIARA, ARENA, NEONTOLOGIA, INFLACJA, BIDET, SAPKA, FAMA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, AUTODESTRUKCJA, KITUŚ, KOMPLIKACJA, OWADOŻERNOŚĆ, GWIAZDKA, SKRZYDŁO, PINGWINARIUM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, EPIMYTHION, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MARTWY PORÓD, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PŁOMYCZEK, ETER KOSMICZNY, LATAWICA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KRZTUSIEC, BARIONYKS, SKANDYNAWISTA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, GRUPA, SINIAK, OBEDIENCJA, MONSUN, ALKAZAR, SKÓRA WŁAŚCIWA, SZRANKI, TEFILIN, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, DZIENNIK PROMULGACYJNY, POLIMER WINYLOWY, TECHNIKA CYFROWA, ROZKŁAD MAXWELLA, ZMIANA PATOLOGICZNA, ASEKURANT, ATOMIZM, HIPISKA, CHA-CHA, PRAWO HOOKE’A, PRZYPŁYW, OSTRYGOJAD, SEKWENCER, ÓSMY CUD ŚWIATA, HEWEA, AEROZOL BIOLOGICZNY, OWODNIOWCE, FIZA, OBRONA PIRCA, CHOPIN, SŁOWO KLUCZOWE, CHŁOPEK ROZTROPEK, REFLEKSYWNOŚĆ, FANEROFIT, GALAKTYKA, BAKTERIA BRODAWKOWA, PEGMATYT, TEŚCIK, KOFFLER, AGROWŁÓKNINA, BIUROKRATA, OTWIERANIE DUSZY, WŁAZ, BURZYK SZARY, POLICJA POLITYCZNA, ROBAK, ADWENTYZM, KWINTET FORTEPIANOWY, AWANGARDA, PRĄDZIK, ORBITA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ZWYCZAJOWOŚĆ, ELIMINACJA, FILM PSYCHOLOGICZNY, OBRZEŻEK, POLIMORFIZM, BIEGŁOŚĆ, JODŁA, ADMIRER, POŻAR, ŻÓŁTODZIÓB, FARMAKOKINETYKA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, NIETOLERANCJA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, MUSZLOWCE, CERATOFILID, ARACHOLOGIA, GÓWNOZJADZTWO, CIĘŻKI TYŁEK, KONDOMINIUM, PRASOWNIA, PIEPRZ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, WYLĘG, KROWA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, PIJAK, KLASA POSIADAJĄCA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WINA NIEUMYŚLNA, WŁÓCZNIA, RÓŻOWE OKULARY, NAWALANKA, MASKULINIZM, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, MUSSET, BETONOSKOP, STARY MALUTKI, GERONTOLOGIA, KSIĄŻĄTKO, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PANEK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, TELESKOP, JADOWITOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PLATFUS, BYSTROŚĆ, BRAT MNIEJSZY, UKŁAD DOKREWNY, ODPOWIEDNIOŚĆ, DOPEŁNIENIE ZBIORU, APLIKANT ADWOKACKI, FILOZOFIA PRZYRODY, KRĘG LĘDŹWIOWY, PRZEMYSŁ, MAGNES, IZDEBNIK, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ŁAŃCUSZEK, AZYL, ŻÓŁW NOROWY, KATEGORIA PIÓRKOWA, KOPARKA KROCZĄCA, EKSPERTKA, KOCZKODANEK, HETEROZJA, KRZYŻYK, CZANKA, REAL, SIWERT, OWCA ROMANOWSKA, PĘTAK, KONCEPT, ŁADOWNIK, LABORKA, LAWENDA, IMPOTENCJA, EWANGELICYZM, TEORIA ESTYMACJI, BAJECZKA, KOSTIUMERNIA, WSPÓLNOTA, STARORAKI, WYBUCH WŁAŚCIWY, CHODNICZEK, KONIECZNOŚĆ, ?SKORUPIAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALKA zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALKA
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ZDROBNIALE: FALA - PASMO WŁOSÓW, KTÓRE SIĘ SKRĘCA. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x