WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULTYWAR to:

wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.)ODMIANA UPRAWNA to:

wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.827

BUTELKA MIAROWA, ZWIERCIADŁO, ISTNOŚĆ, NASTRÓJ ROJOWY, ABORDAŻ, KUKIEŁKA, ZARODZIOWCE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, GRUSZA, SKOK, HALBA, POLONISTYKA, NEOREALIZM, ROSZCZENIOWOŚĆ, PROTOAWIS, SOCJETA, BŁONA NACZYNIOWA, ALEJA SZTYWNYCH, PONDERABILIA, SZACHOWNICA OSTROPŁATKOWA, SÓL ORGANICZNA, IMPEDIMENTA, ZAZDROŚĆ, WŁAZ, LEON, TARKA, ANGLOSAS, MROCZEK POSREBRZANY, PEDAŁÓWKA, BEJCA, MIJANY, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ZASOBY KOPALIN, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, PACHIRA WODNA, DRZEWCE, KARTOTEKA, MIODOJAD, GRUSZKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, FALANGA, PUNKT WYPADOWY, OPASANIE, KOPARKA POPRZECZNA, WIESZAK, OBSUWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ODWAGA, SZATAN, KAMORA, SSAK, KULT JEDNOSTKI, WINNICKI, ŻÓŁW NATATOR, BEK, FILM SF, HUTA SZKŁA, PIKIETA, LUKA DEFLACYJNA, HIPOPOTAM, HELIOTROP, CANZONA, PRZEPAD, POSTRZEGALNOŚĆ, BUNT, ŻYDOWSKOŚĆ, PHISHER, LENIWIEC, BOTY, ODMA OPŁUCNOWA, NIETZSCHEANISTA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SZNAPS, BÓBR AMERYKAŃSKI, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, PEAN, ŁUK BLOCZKOWY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, PERKOZ GRUBODZIOBY, CHOROBA ZARAŹLIWA, FOTEL KLUBOWY, WINDA, OFIARA ŚMIERTELNA, AKTYWNOŚĆ, CZERWONA GWARDIA, ŁĄCZNOŚĆ, PREFIKS, POŚWIST, SPLĄTANIE, DROGI RODNE, PIERSIÓWKA, NONSENSOWNOŚĆ, UNIŻENIE SIĘ, ALGEBRA LINIOWA, JĘZYK, APOKRYFICZNOŚĆ, WIDZ, PRZEPITKA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, CZEREP, PYSZCZEK, FALA, PĘPAWA CUCHNĄCA, WRZĘCHY, SZABROWNIK, KREPA, CZOSNEK KANADYJSKI, DORYCKI, DIDŻEJ, PARK MIEJSKI, TYGIEL, GALWANOSTEGIA, AUTOMAT TELEFONICZNY, STÓŁ, LEKTOR, GRZEBIEŃ BIODROWY, WYCIĄGARKA, RENETA LANDSBERSKA, KOMBINACJA, FLOKUŁY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ANDROGYNIZM, EPISJER, ALBUM, MAK, WYBRANEK, PODWÓJNOŚĆ, TEORIA KATASTROF, DYFUZJA CHEMICZNA, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, KALINA, DREWNO FIOŁKOWE, ŚRODKOWOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, KRZEŚLISKO, GRA HAZARDOWA, GŁĘBSZE UCZUCIE, ZUPKA CHIŃSKA, WIĄZ, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ORGANIZATOR JĄDERKA, NAPŁYW, DZBANEK, GALERIA HANDLOWA, ŻEGLUGA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, STYMULATOR, SZUM, NIĆ, AGNOSTYCYZM, GREGORIANKA, CZAS GRAMATYCZNY, IMMUNOGLOBULINA, STEK, PIĄTAK LANCETOWATY, WOSKOWNIA, OGÓR, WROTKARSTWO FIGUROWE, SAMOLOT, REOLOGIA, DRZEWKO, DZIÓB, NOUMEN, AMARANT, CZOCH, AZJATA, CIĘŻAREK, TRANSLATORYKA, TACHION, CIELĘCINKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, KRATKA ŚCIEKOWA, SUITA, MAŁŻONEK, SZAFRAN GARGAŃSKI, SZAROWIPTERYKS, SUSZARKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PATRIARCHAT, WIGILIA, GÓWNIARSTWO, ZAKOCHANY, KOSZMAR, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ILUMINACJA, PLANETOIDA, HEMOROID, PANNEAU, INTENDENT, DZIECINKA, TRYSKAWKA, KARTRIDŻ, FETA, WCIĄGARKA, SERIA KWALIFIKACYJNA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KONFRONTACJA, KARA PIENIĘŻNA, AKCJONARIUSZ, LICENCJA PRAWNICZA, BIZNESIK, OSTATNIA POSŁUGA, ŚMIECIUCH, SITCOM, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, HALON, CZKAWKA, WARMIŃSKI, PĘCHERZYK, WIĆ ROŚLINNA, EPICYKL, TREPAK, AZYL, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, KRÓL ZWIERZĄT, PRAWNICTWO, KREDYT HANDLOWY, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MOST POWIETRZNY, KLON, JĘZYK AJNOSKI, RAUBITTER, SZKLANY SUFIT, NEURON LUSTRZANY, TRASA WYLOTOWA, FARMA, RĄBEK ROGÓWKI, RANA WYLOTOWA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, NATURYZM, PERIOD, BEZSTRONNOŚĆ, INWIGILACJA, KORONIARZ SERCATY, STARY MALUTKI, LEWOSKRZYDŁOWY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, SSAK, PRACA, TOM-TOM, KROJCZY, ZLEW, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KLON, PUSZCZALSKA, UZDATNIACZ, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, EKLER, METFORMINA, KAPITUŁA, STANOWISKO, OSCYLACJA, SIEWKA, MORION, EUFONIA, KREDKA, KWATERUNEK, ZNACZEK, SZLACHCIURA, BEZPARDONOWOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZKOŁA, PROCH, SKALICA, MARGINALNOŚĆ, OBUDOWA, AMPUŁKA, WSTĘŻNIAKI, KODYFIKATOR, DOBROTLIWOŚĆ, PLAFON, HETMAN NAKAŹNY, PSYCHOLOGIA, NAUKA MEDYCZNA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, EPOKA, DNO, GUZ ZŁOŚLIWY, JĘZYK ANGIELSKI, SPEŁNIENIE, OGRANICZENIE WIEKOWE, NOWICJAT, CELT, STYLIZACJA, FUZJA POZIOMA, WIELKI PIEC, WYPIÓR, WIĄZANIE ESTROWE, SIEĆ KOLEJOWA, GAŁĘZATKA KULISTA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, PATENA, LUSTRO TEKTONICZNE, KOGA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, NAGOLENNIK, DŁAWIDUDA, ?KIERAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KULTYWAR wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.)
ODMIANA UPRAWNA wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULTYWAR
wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.).
ODMIANA UPRAWNA
wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.).

Oprócz WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x