Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULTYWAR to:

wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.)ODMIANA UPRAWNA to:

wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.065

POKRZYWA KULECZKOWATA, KIEROWNICTWO, CZARODZIEJ, GONIOMETRIA STATYCZNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, BATON, PULPIT, DUŃSKI, NEUROPRZEKAŹNIK, UPOWAŻNIENIE, OSKÓREK, INTERNACJONAŁ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KUKLIK ZWISŁY, STYLISTKA, CARSTWO, EKSPOZYCJA, LUGIER, LUGIER, SKRZYDŁA, MARCINKA, EKLIPTYKA, GAZ WĘGLOWY, PRZYBYTEK, NADZIENIE, IGLICA, KLOZET, DROBNICA, MAN, ZNAK TOWAROWY, KANCONETTA, ANTYOKSYDANT, EWANGELIA, KARATE, SPÓŹNIALSTWO, STREFA KONWEKTYWNA, TURANIE, SYNAPIZM, PODJAZD, PŁOMYKÓWKA, ALIAS INTERNETOWY, ANGIELSKI, TOPIALNIA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, NIEBIOSY, SAPONINA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, PODATEK ROLNY, MIRAŻ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, TRZYDZIESTKA, JUMPSALING, BROŃ WODOROWA, INFLACJA, STYL, CZAPKA FRYGIJSKA, NIEISTOTNOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ZAKŁAD HANDICAP, WYKŁAD, ZAJĄKNIĘCIE, PARA UPORZĄDKOWANA, PRAWA RĘKA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, CIĄGOTY, ANTYPERTYT, BENCHMARK, CIAŁO, DYWDYK, ROŚLINNOŚĆ PIARGOWA, TABLOIDYZACJA, PRYMULA, KOP, KUKLIK RÓŻNOOWOCKOWY, JABŁKO NANERCZOWE, RODZIMOŚĆ, STYL WILHELMIŃSKI, JĘZYK KAUKASKI, JELEŃ, EKSTRUZJA, SZKOŁA PODSTAWOWA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, RESZTKA, KSIĘŻUNIO, CHOWDER, KĄT OSTRY, LOBELIA, PARTNERKA, POKOLENIE, ŚMIECH, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KLAUZULA UMOWNA, PONDERABILIA, PARAFRAZA, ALTERNAT, PIĘCIORNIK SIWY, WŁÓKNO, BAMBUS, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, NADPROŻE, ŚRODKOWOŚĆ, TRANSFER BUDŻETOWY, ZRAZIK, ZAPŁODNIENIE, BEZKRĘGOWIEC, SZEPT, ŁOWCA, ORGANIZM, BORDER, TELEKONWERTER, UNIWERSUM HERBRANDA, OLIWKA, SMAGLICZKA STEPOWA, FUNDAMENT, OCHRONNIK, PRAWO MAJĄTKOWE, SPEŁNIENIE, PAPAJA, TOST FRANCUSKI, KULTURA WIELBARSKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, JABŁKO, MOSH, IMIENINY, STUDNIA, EMBRIOGENEZA, REKLAMOWIEC, SĘK OTWARTY, SONDAŻOWNIA, LUTNIA, GŁOWNIA, TERASA, KRATKA ŚCIEKOWA, EKSKREMENTY, GŁOSKA NOSOWA, SŁUP, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, MORWA, KĘPKA, ASTER JEDWABISTY, STAN CZYNNY, KARIOLKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, LECZENIE CHIRURGICZNE, LOT, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŁATWOPALNOŚĆ, PALTO, WAMS, KOŚĆ CZOŁOWA, CHŁODNIK, EPIKUREIZM, PRZEDPOLE, DRAMAT, BAJRONISTA, OMIEG WSCHODNI, PIÓRO, KANADA, FRIK, KALATEA JADALNA, KAZALNICA, SOLIDARYZM, GOTÓWKOMAT, PAZUR, GRA HAZARDOWA, DZIESIĄTKA, ALTOSTRATUS, RÓG, JAZDA, WIR PIASKOWY, MUZYKA, ROCK AND ROLL, PRAWO CURIE-WEISSA, ROŚLINA TRUJĄCA, RURA CROOKESA, CHRYJA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, HIPERPOWIERZCHNIA, CZYNOWNICTWO, CHOROBA ALPERSA, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, CZARNA SOTNIA, KUTER UZBROJONY, TAKTYKA, SKAFANDER, DOPPELGANGER, PODWÓJNY TROCHEJ, WYRZUT SUMIENIA, ROMANISTA, WIELOETATOWOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, SKŁAD PODATKOWY, RUDBEKIA DWUBARWNA, OBELGA, STRÓJ WIECZOROWY, PRYNCYPIALISTKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, REKOLEKCJE, WIEŻA KONTROLNA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ŁASKUN, GENOMIKA TEORETYCZNA, KULT, KASZANKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ELEKTROLIT, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ROSYJSKOŚĆ, KOMUNIA ŚWIĘTA, ATMORADIOGRAF, ŚWISTUŁA, FILM SENSACYJNY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, CZASZA, OSPOWATOŚĆ, PCV, KAKEMONO, TRÓJLIST TSCHONOWSKIEGO, MLEKO, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OŻENEK, PORCJA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, MIĘSOPUST, ZŁĄCZE, WYNAGRODZENIE, FLEKTA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, GONG, SEJMIK RELACYJNY, RETABULUM, ARTYSTA, SKOCZKOWE, SZYMEL, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ŻOŁDAK, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, RETENCJA, KURACJA WSTRZĄSOWA, SPAWACZ, FENETYKA, KLASTER, KOKTAJL, JELEC, PIEPRZ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ELEMENT, BAKTERIA ŚLUZOWA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KADŁUB, SCENERIA, MISIO, CZARNY PUNKT, SURF, KRATKA, FORMACJA, PEPICZEK, TWIERDZENIE, ESDEK, PANORAMA, TETRAPOD, NAPPA, FTYZJATRA, HRABIĄTKO, GNIOTOWNIK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, PRAWO JOULE'A, JĘZYK ROSYJSKI, WAGA, KOLOKWIUM, SZAROTA DROBNA, WYDZIELINA ORGANIZMU, UROZMAICENIE, PAŃSTWO ZŁOŻONE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, VOTUM, GŁÓD, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZATROSKANIE, MERSYTEMA, REZERWA, PROMIEŃ ALFA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, USKOK, OKRĄGŁY STÓŁ, PINAKOID, PĘPAWA MAKOLISTNA, DOPPELGANGER, NET, ZAGRANICZNOŚĆ, AŁYCZA, METAL KOLOROWY, PIES OGRODNIKA, BEZIMIENNOŚĆ, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAŹNIE ODRĘBNA, JEDNORODNA I TRWAŁA ODMIANA UPRAWNA (HODOWLANA) ROŚLINY WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WALORAMI UŻYTKOWYMI LUB ESTETYCZNYMI (OKREŚLONĄ CECHĄ LUB KOMBINACJĄ CECH), UZYSKANA W WYNIKU ZABIEGÓW HODOWLANYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kultywar, wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.)
odmiana uprawna, wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULTYWAR
wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 8 lit.).
ODMIANA UPRAWNA
wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x