PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KILOMETR ZEROWY to:

punkt od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach, najczęściej do jakiejś miejscowości lub ujścia rzeki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.394

POCZTA PRZYCHODZĄCA, STORYTELLING, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BYK SYCYLIJSKI, EMBARGO, PSEUDOMORFIZM, MAJĄTEK, GIRLANDA, NONAJRON, BOŻA RĘKA, DRAMATYZM, ZAWIKŁANIE SIĘ, BYSTROŚĆ, TUBKA, ANAMNEZA, WATERPROOF, HIPISKA, WIERTNIK, KORYFEUSZ, KATA, FORMAT ZASADNICZY, NACIEK JASKINIOWY, DZIEWICTWO, NURKOWANIE TECHNICZNE, BABKA, WYRÓB CUKIERNICZY, NIEŻYWOŚĆ, ZODIAK, PEPERONI, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BOLSZEWICY, BULWA, KOMPRESJA DYNAMIKI, RODODENDRON, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, HEMATOFAGIA, BŁONA SUROWICZA, CHARLES, WAŻNOŚĆ, KANTOR, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, BATORÓWKA, PRAWNICTWO, TOPOLOGIA SZYNOWA, ODĘCIE, KUDŁACZ, SIEDZENIE, DUMPING, SCHAB, CHRONOLOGIA, GREKA, DIADEM, TARCZA KRYSTALICZNA, KULCZYBA, ŚMIECIARZ, ROŚLINA ACYDOFILNA, GLIZA, TRAGICZNOŚĆ, FIKOŁEK, WYNURT, LOG, PIANKA, ŁAD KORPORACYJNY, PRODUKCJA, BIOLOG MOLEKULARNY, ZMIERZCH CYWILNY, STENOGRAF, DOKUMENT, POSŁUCHANIE, ABORCJA, UPADEK, KRÓLEWIEC, BASEN, HORDA, LEGENDA, DZIEWIĘTNASTY, KONFESJA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SPLENDID ISOLATION, KRÓLOWA RENET, SAMICA, ORTODONCJA, KACZKA, GRUNT, KOPERTA, AUTOSYFON, UCHWAŁA, ASYSTA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, DWA ŚWIATY, GĄSKA WIOSENNA, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, WYNAJEM, REGUŁA ALLENA, KOŃ, PARCIANKA, LINIA KOLEJOWA, DEWALUACJA, SUBSTRAT, CEREMONIAŁ, JAD PSZCZELI, FORTE, RODZIMOŚĆ, CHRYZMO, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, HIPPIS, STRYCH, PSYCHOLOGIA, MUCHA MOKRA, PRZECINACZ, UŻYTEK, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DŻET, PÓJDŹKA, SPŁAWIK, BANDAŻ, ADBLOCK, NOTA PROTESTACYJNA, GEOFIT KORZENIOWY, KROJCZY, SZABAS, ŹRÓDŁO, METRYKA, LEMONIADA, ZAWIKŁANIE, ANEROID, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, MONTOWNIA, GLONY ZŁOCISTE, NADŻERKA, POKRZYWDZONY, HIPERWENTYLACJA, PERYSELENIUM, PIES ZAPRZĘGOWY, DRUK SEJMOWY, WSTAWKA, MATA, SZLACHTA CHODACZKOWA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KULTURA, SZUKACZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, WEKTOR WAHADŁOWY, FORMACJA, KAROLINGOWIE, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, MARMURKOWANIE, ŁYŻKA, MATERIALIZM, NAWALANKA, ZASKARŻENIE, ZAPONA, CHOROBA VERNEUILA, OWCE, SYF, TANCERKA BRZUCHA, KATALIZA, CZARCIK, PAROWANIEC, BANNER, EKONOM, MIĘKKIE LĄDOWANIE, TRÓJNÓG, METAFRAZA, KUKLIK SZKARŁATNY, MADAPOLAM, KOLUMNA, CYWIL, PASTISZ, PULPA, TURECKOŚĆ, OCZKO POLODOWCOWE, WIECZORÓWKA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KOSTKA, FAZA, TEMPO, CIEŃ, SADNIK, BIOLOGIA, PARTIA, RADIOFARMECUTYK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, GOTYCYZM, ŁĘG, FILOZOFIA, KOLCZAKOWATE, SŁUCH ABSOLUTNY, KĘDZIERZAWKA, EDIRNE, MIKROFON KWASOWY, FIŻON, NAGIEL, ORBITA BIEGUNOWA, PARA UPORZĄDKOWANA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, KIRYS, NEUROBLASTOMA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, RATA BALONOWA, ŻYDOSTWO, WAFEL, PROCESOWICZ, PROSCENIUM, WAPNO, ANTROPOLOG KULTUROWY, KALCYFIKACJA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, SALON MEBLOWY, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, OBRZEŻE, IMIONISKO, POWIEŚĆ SF, CHAŁUPNICA, NUR BIAŁODZIOBY, WIESZAK, IZOLACJONIZM, STOIK, POJAZD SPECJALNY, SZAFLIK, FATUM, PRZEBÓJ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ACHTERPIK, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ROSZCZENIE REGRESOWE, GAŁĘZIAK, DZIEWCZYNKA, PODGLĄDACTWO, IMIGRACJA, KARBOWY, MILANEZ, BOBROWISKO, NARZĄD ROZRODCZY, WĘZEŁ WINDSORSKI, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, USTNIK, ANTYCIAŁO, NIENIEC, KOLEŻANKA PO FACHU, ROZMARYN, NARYS KLESZCZOWY, KORSARZ, DOZNANIE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FALA, TARYFA ULGOWA, BUTLA, DZWONY, SZEREG PRZEMIENNY, SEKTOR, TRZYDZIESTKA, WYŻYNKA, POSTRZELENIEC, BŁONICA NOSA, EKSPEKTORACJA, DUCHOWY OJCIEC, AFERA, SZEREG HOMOLOGICZNY, SALA, CHOMIK DŻUNGARSKI, BIZNES, CIOS PONIŻEJ PASA, KUCHENKA MIKROFALOWA, TABOR, WĄTROBIANKA, ZEW, LATARNIA, GRUZOBETON, PHISHING, ODROŚL, JANÓW, NATRĘCTWO, BEAN, GIGANT, WIZJER, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, STRATEGIK, ÓSEMKA, DODAJNIK, OSAD, KROK SKRZYŻNY, HELMINTOLOGIA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, HOLENDER, KREACJA, HELIOMETR, EŁK, EWANGELIZATOR, SAMOODNOWA, POPYCHŁO, KONTROLA DOSTĘPU, PUNKT DYMIENIA, BELLOTTO, EPICYKL, ?WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.394 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KILOMETR ZEROWY punkt od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach, najczęściej do jakiejś miejscowości lub ujścia rzeki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KILOMETR ZEROWY
punkt od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach, najczęściej do jakiejś miejscowości lub ujścia rzeki (na 14 lit.).

Oprócz PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PUNKT OD KTÓREGO LICZY SIĘ ODLEGŁOŚCI NA MAPACH I DROGOWSKAZACH, NAJCZĘŚCIEJ DO JAKIEJŚ MIEJSCOWOŚCI LUB UJŚCIA RZEKI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast