W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZYTNICA to:

w architekturze: rodzaj ozdobnego murku, zazwyczaj zębatego, który może zdobić gzymsy i pochyłości np. dachów lub elementów wykończenia elewacji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZYTNICA

SZCZYTNICA to:

Epacris - wiecznie zielony krzew występujący na terenach Australii, Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.260

APSYDA, MATURZYSTA, JUKATAN, KADZIDEŁKO, BULLA, BROKATELA, MIESZEK, KURENDA, KUKUŁKA, ARABICA, DÓŁ, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, FILM TRÓJWYMIAROWY, MUZA, ODNALAZCA, ARAUKARIA, WSZYSTKOWIDZĄCA, GRZEBIEŃ, CYPRZYK, PIEPRZ CZERWONY, SYJON, LODY AMERYKAŃSKIE, SZUM BIAŁY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MUR PRUSKI, KREOL, PUCH KIELICHOWY, PRZESTRZEGACZ, UKŁAD ELEKTRONICZNY, NAKAZ, FASOLA, DEPTAK, CEREMONIALNOŚĆ, KAWA BEZKOFEINOWA, POLIGAMICZNOŚĆ, KASZYCA, JEZIORO EWORSYJNE, ZOOCHORIA, ŻÓŁW MALOWANY, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, USTRÓJ, ALLEGRO, POJĘCIE LOGICZNE, AC, KULTURYSTA, FUTRÓWKA, ODROBEK, PAROWNIK, WANNANOZAUR, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, DIRK, TAPIR GÓRSKI, TERAPENA, MIĘSO, FORMA DRUKOWA, MUŚLIN, KRYPTOREKLAMA, SZPITALNIK, ANTYCYPACJA, FALA, SEGMENT SZYJNY, GLOSA, BITLES, WIKARY, MOST ZWODZONY, BLOKADA EKONOMICZNA, RAUT, PÓŁRUCH, STOJAK, B, ŚRUBOKRĘT, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, KANKA, CYKLON, KLAUZULA GENERALNA, SZALKA, ZATOR PŁUCNY, BARSZCZ, KOLONIA, RUDBEKIA, ZASADA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, PÓŁWEŁNA, PIĘTRO, ANTAGONISTA, AGNOSTYCYZM, VIP, ZIEMNIAKI, NAZWA RODOWA, PLIK WSADOWY, STAN PSYCHICZNY, TERMIN INSTRUKCYJNY, TONAŻ, NIUCHACZ, BAGIENNIK OBŁY, UMYWALNIA, FIOLET GENCJANY, PLUJKA, GEST KOZAKIEWICZA, KIJEK, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, OCZKO, DYSKRECJONALNOŚĆ, KĘPA, UJŚCIE, TŁUSZCZYK, LAND, MALARZ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, OBWIĄZKA, POCZĄTKUJĄCY, MISTRZ MURARSKI, TYFTYK, INKAS, WYLOT, DĘCIAK, KRÓTKOSZ, CENZURA, WŁÓKNO SZTUCZNE, KAMICA NERKOWA, ANTENA TUBOWA, KOZAK, KRAMARZ, KARAFKA, KONTROLKA, HEBAN, HOMOGENAT, STAN NADZWYCZAJNY, SPÓD, ŁUSZCZAK, SOPLENIEC, KAŁAMARZ, MADZIARKA, FRATER, LOGIKA MATEMATYCZNA, SZALANDA, GŁOWA PAŃSTWA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, PRZEZIERNIK, PODŁUŻNIK, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, MASKOWANIE, KOMITET, PATRON, OCIEPLENIE, JEGOMOŚĆ PAN, CEREZJOZAUR, WOLLEMIA, ŁUPEK BENTONITOWY, POSOBOROWIE, FILTR POLARYZACYJNY, WZROK, OCHWEŚNIK, PIEPRZ MNISI, ZACIERKA, CIMELIUM, SKORUPA, DZIWKARZ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WYDEREK, PŁACHTA, SAŁATA, WYDERKAF, OZIMINA, PIENISTOŚĆ, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, AALEN, HELIOLATRIA, SAMOSTRZAŁ, CIĄGNIK BALASTOWY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, BODZIEC, LORNION, KŁOBUK, PALEORHINUS, PROMIONEK, ANITA, POWŁOKA, DINOCEFALOZAUR, GRAMOWID, BIAŁY ŚPIEW, TRZYDZIESTY PIERWSZY, BAZYLEUS, NAPĘD FUZYJNY, BINDA, KOMBINACJA, BAŃKA, SŁUPEK, STOSUNEK, ROŚLINA OKRYWOWA, OGRÓDEK, SPEAKER, KOMORA GORĄCA, REZEDA, PIEŚŃ, PAROSTATEK, KULTUROWOŚĆ, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, KONCERN, DYSTYCH, SZCZĘKA, DEWALUACJA, SPADOCHRONIARKA, KSIĄŻĄTKO, NASIADÓWKA, SAKRAMENTALNOŚĆ, ÓSEMKA, ZWYROL, MODRAK, PLIK GRAFICZNY, CHUDOŚĆ, KARMNIK, KONGLOMERACJA, REPERTUAR, OSIEC, PRZYSZŁOŚĆ, KOSTNIAK KOSTNINOWY, SZYCH, KASZANA, SPIKER, WSPÓŁUCZEŃ, KARIERA, ALDOZA, WSTRZĄS WTÓRNY, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, HORMON, CZWÓRKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, CZŁOWIEK GUMA, OMFALOMANCJA, BETON TROCINOWY, SKÓRZAK, KARRUKA, DZIURA, KILOBAJT, PŁATKONOS OGNISTY, FRYS, AJWAR, WĘŻOWNICA, BURZA DZIEJOWA, BUTLA, SUBDIAKONAT, KLAUZULA, KĄT, AUREOMYCYNA, PRZYGOTOWANIE, STYL TOSKAŃSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ŚW. METODY, DOZYMETR, PIĘKNO, PORA, OKREŚLENIE, NIEDORÓBKA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PINGWINARIUM, PUSTACZARKA, TROPIK, OBRONA, ODCZYN, JEZIORO KAROWE, ANITA, AEROBIONT, LATANIA, GRAFIKA, SUCHOKLATES, ABSORPCJA, ATOL, GRUNT POROLNY, WABIK, NAMIAR, DEGRADACJA, OKRUSZEK, PÓŁWYSEP, KLERK, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, MICHAŁ, AUTKO, NEKTAR, FLOTA, HUDIEZAUR, DWURÓG, ŚWIĘTOKRADZTWO, TOWARZYSTWO, KARZEŁ, ZAPASKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, KOMPRADOR, PRÓBKA, HIPERWENTYLACJA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, GRAD, KLONOWANIE, ZYGOTARIANIN, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ŻONATY, KONOPNICA, ŁOPIAN, ?DZIEŁO SZTUKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZYTNICA w architekturze: rodzaj ozdobnego murku, zazwyczaj zębatego, który może zdobić gzymsy i pochyłości np. dachów lub elementów wykończenia elewacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZYTNICA
w architekturze: rodzaj ozdobnego murku, zazwyczaj zębatego, który może zdobić gzymsy i pochyłości np. dachów lub elementów wykończenia elewacji (na 10 lit.).

Oprócz W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - W ARCHITEKTURZE: RODZAJ OZDOBNEGO MURKU, ZAZWYCZAJ ZĘBATEGO, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ GZYMSY I POCHYŁOŚCI NP. DACHÓW LUB ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ELEWACJI. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast