BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TASIEMIEC to:

bardzo długie dzieło fabularne, w którym fabuła cechuje się pewnymi powtarzalnymi schematami akcji; często nazywany jest tak serial, który liczy setki lub tysiące odcinków lub długa i nudna powieść, która także może być wieloczęściowa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TASIEMIEC

TASIEMIEC to:

bezkręgowiec pasożytniczy z rzędu tasiemców (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.796

DUŃSKI, SHAFTOWANIE SIĘ, HRECZKOSIEJ, OGNISKO, DWUSTRONNOŚĆ, UJŚCIE GARDŁOWE, KOREKTOR, ARBITER ELEGANTIARUM, HYGROPSAMMON, AS SERWISOWY, KOŃ NA PATYKU, ANTYLOPA, DYLATACJA CZASU, ZAGADKOWOŚĆ, ŹRÓDŁO, WICEPREMIER, CENOTWÓRCA, EKSPERYMENT KLINICZNY, POLISA POSAGOWA, ŚMIERCIOŻERCA, DANIEL DUBICKI, PROWENIENCJA, OGNISKO, KRETYN, CHŁOPIEC, CIEŃ, SAGA, CZAD, ZATRZĘSIENIE, KWACZ, WYTRAWERSOWANIE, CZASZA, KRUPNIOK, PRAWO RUSKIE, NOGA, PATYCZAK, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, JĘZYK ARGOBBA, PODNÓŻEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, SPĘKANIE, OPERACJA LOGICZNA, PUNKT WITALNY, FORUM, PINGWIN BIAŁOOKI, GRAF, SZCZOTKA, MARTWIAK, SILIKON, LICZBA AUTOMORFICZNA, RAKI, KALEJDOSKOP, OLDBOY, SYSTEMIK, WĘGLOWODAN, ŁĄCZNOŚĆ, BD, NEFROLEPIS, ADBLOCK, ZARAZA MOROWA, BOCZEŃ NASTROSZONY, MINIATOR, OPERA, BOLUS, ZMIENNA ZWIĄZANA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, GŁAGOLICA, ŻUŻEL, POKREWNA DUSZA, AGENEZJA NERKI, RÓWNIK TERMICZNY, ELANA, EFFIGIA, PIEPRZ CZERWONY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, SEKSUOLOGIA, MODEL REDUKCYJNY, ŁOMOTANIE, UCZELNIA, METKA, SKRĘTNIK, KAGU, SEMANTYKA KOGNITYWNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KAPSLA, KIEROWNICTWO, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WARIACJA, GÓRNICA, PODZIAŁ HARMONICZNY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, POSTĘPOWANIE, WYGODNICTWO, KRWAWNIK, PLASTIK, MADEJOWE ŁOŻE, CYMES, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TELEGRAF CHAPPE'A, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, COŚ NIECOŚ, APLIKACJA, ŚLISKOŚĆ, PROCES FIZYCZNY, ELFICKI, INFORMATYKA, HALON, SPADAJĄCA GWIAZDA, ARKA, MUZYKANT, FALKA, BILET ULGOWY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, ZBIORNIK, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, BULDOG, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, METODA KASOWA, RUCH, SUBSTANCJA OBCA, PSEUDOPAŁANKOWATE, FIZJOPATOLOGIA, FIBROMIALGIA, PLUJKA, ŚLEPY NABÓJ, ARYJSKOŚĆ, SUPERNOWOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, POKAZ, TENOR, OWCA WIELOROGA, PESO, HACZEK, STER, GIERKA, KWIATECZEK, ZRZESZENIE, STEMPEL, TRANSSEKSUALISTKA, ŁOŻYSKOWIEC, GAŁKA, KANONIK, BIAŁACZKA KOTÓW, ŚRÓDNERCZE, TRAGIZM, EWANGELICYZM, MEMFIS, KOCIOŁ, FATALIZM, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, OPONA, BULIONER, OPŁATA KONCESYJNA, APOLOGETA, MINIMALIZM, MAJEUTYKA, SYPIALKA, BOLUS, ŁAPOWNICTWO, BUTA, ANEMOSTAT, ANTABA, AMATOR, RYGOR, CENTRALA, USTROJOWOŚĆ, TKANINA, KONTAKT, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, OSTRA REAKCJA NA STRES, BLOKADA EKONOMICZNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ŻYWA PAGINA, RZEŹBA GLACJALNA, VAT, KRZTUSIEC, BEDŁKA FIOLETOWA, CEROWACZ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, OFERTA WARIANTOWA, ŻERDNIK, JOŁOP, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, PASTORALE, WARSZTAT, POTRÓJNOŚĆ, ANSAMBL, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, POMIDOR DRZEWIASTY, REJESTRACJA, OKOREK, SŁOWIAŃSKOŚĆ, WYPRYSK KONTAKTOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ALKAZAR, RAMKA ODCZYTU, MISTRZ PROSTEJ, NIEOBFITOŚĆ, BALKONIK, PERFUMKI, PROLIFERACJA, PRZEZIERNIK, AGRESOR, AGREGAT POMPOWY, SKÓRA WŁAŚCIWA, PREZENTACJA, RYNEK FORMALNY, HULANKA, KAJMAN OKULAROWY, OFLAG, IMPLEMENTACJA, CYSTERNA, SZPARA POWIEKOWA, MIKROPRĄD, KAPELUSZ PANAMSKI, CUKIERNICZKA, ROBUSTA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, SAKSOFON ALTOWY, PASCHA, BEZBRONNOŚĆ, KASZKIET, ODSZCZEPIEŃSTWO, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BIEG, REPOWNIA, DRYFTER, ZDERZACZ, AKREDYTOWANIE SIĘ, ZIMNO, LAPICIDA, PRACOWNIK NAUKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, LEPKOŚĆ CEN, ZAJAD, RURA, APERIODYCZNOŚĆ, IWAN, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KOSTUR, PRZEMYTNIK, BURAK, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, NIECKA, NIELUDZKOŚĆ, FANDANGO, DOKUMENTARYZM, POMALOWANE, POINTER, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, SYSTEM PRZYPOROWY, DZIEWUSZKA, WOLANT, KUŚNIERCZYK, INTENSJA, ŚMIETANKA, MODERATOR, SKRZYDLATE SŁOWO, KWARTA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KREDYT STUDENCKI, LATARNIK, DUSZA, WYBITNOŚĆ, KLEROMANCJA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, MIERNIKOWCOWATE, FARTUCH, ANTYNATURALIZM, CAPRICCIO, ASOCJACJA, AGENT, KOMUNIA ŚWIĘTA, COASTER, AERODYNAMIK, BRZĄKADŁO, ZABYTEK, WĘŻÓWKA, RÓJ, PACZKA, SKI-TOURING, MINUTA, OMER, TRANSCENDENCJA, LAMUS, PÓŁNOCEK, GRZEBUŁA, KRYTYCZNOŚĆ, MRÓWKA, CHOROBA WRZODOWA, FIZYK, STOPIEŃ, STRÓJ, OSA, ?SUBTELNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TASIEMIEC bardzo długie dzieło fabularne, w którym fabuła cechuje się pewnymi powtarzalnymi schematami akcji; często nazywany jest tak serial, który liczy setki lub tysiące odcinków lub długa i nudna powieść, która także może być wieloczęściowa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TASIEMIEC
bardzo długie dzieło fabularne, w którym fabuła cechuje się pewnymi powtarzalnymi schematami akcji; często nazywany jest tak serial, który liczy setki lub tysiące odcinków lub długa i nudna powieść, która także może być wieloczęściowa (na 9 lit.).

Oprócz BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - BARDZO DŁUGIE DZIEŁO FABULARNE, W KTÓRYM FABUŁA CECHUJE SIĘ PEWNYMI POWTARZALNYMI SCHEMATAMI AKCJI; CZĘSTO NAZYWANY JEST TAK SERIAL, KTÓRY LICZY SETKI LUB TYSIĄCE ODCINKÓW LUB DŁUGA I NUDNA POWIEŚĆ, KTÓRA TAKŻE MOŻE BYĆ WIELOCZĘŚCIOWA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x