CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁĘZIAK to:

Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.)GOŹDZIANKA to:

Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 10 lit.)GOŹDZIENIEC to:

Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 11 lit.)PŁASKOSZ to:

Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁĘZIAK

GAŁĘZIAK to:

zmodyfikowana, spłaszczona łodyga barwy zielonej, która przejmuje funkcje liścia (przeprowadza fotosyntezę) i jest do niego podobna z kształtu; u roślin wytwarzających gałęziaki liście właściwe są zwykle silnie zredukowane, wykształcają się jako ciernie lub łuski, często szybko opadające (na 8 lit.)GAŁĘZIAK to:

Ramaria Bonord. - rodzaj wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych należący do rodziny siatkolistowatych (Gomphaceae), którego gatunkiem typowym jest koralówka czerwonowierzchołkowa (Ramaria botrytis) (na 8 lit.)GAŁĘZIAK to:

Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.)GAŁĘZIAK to:

zielony spłaszczony pęd roślinny podobny z kształtu i funkcji do liścia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.559

SOSNA WIRGINIJSKA, OMIEG SERCOWATY, GERMAŃSKOŚĆ, PORZECZKA, TONACJA, WĘGIERSKI, PIASKÓWKA, HUBA LAKIEROWANA, ARGUMENT, LAMPA WYŁADOWCZA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, KURZAWKA, TURKMEŃSKI, ŻBIK, BUT, TURAKO, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, SZAFOT, UPOWAŻNIENIE, PUSZEK, PTERODAKTYL, KUSKUS PLAMISTY, PRZELICZNIK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, FUJARKA, IZOLATKA, MAKAK MAGOT, SŁOŃCE, PROTOAWIS, ŚLEDŹ SUWOROWA, KARP PO POLSKU, TAR, MYDŁODRZEW, KUJA BŁĘKITNA, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, SZYSZKA, PUSTACZARKA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, CHOROBA POPROMIENNA, PICOWNIK, KASZTANÓWKA WIELKA, LIŚCIEC, PTASZNIK METALICZNY, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, BOCZEK, KOTŁOWNIA, KRYSZTAŁ, CIASTKO, ZNAK LICZBY, APORT, HEJNAŁ, SKRZYNIA, GŁOWNIA, DZIAŁ WODNY, RETROGRADACJA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, INTERPRETATOR, GUZIEC, CELOZJA, PARMA, ALEKTROZAUR, PODUSZKA, TRZCIONKA, PODGRUPA NORMALNA, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, WYCIĄG, KARMINADEL, POBIAŁKA, CHOROBA BRUGADÓW, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, BUSZÓWKA MAŁA, STERYLNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, BICZOGON MALIJSKI, PRZYWODZICIEL DŁUGI, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BOB, TAJWANIA, KRĘTAK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BALDACH, OBAWA, CHWYTNICE, HAGRYF, BÓBR ZWYCZAJNY, NERCZAN, LOTERIA, KONSOLA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, WĄŻ OSTROGŁOWY, TYŁÓWKA, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, ZŁOTOLOTEK, GADZIOGŁÓWKA, JAŁOWIEC GRUBOKORY, BARASINGA, POLSKOŚĆ, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, EMPIRYZM GENETYCZNY, KACZKA, DIKDIK KIRKA, LOFIX, ODROŚLE, TARCZYK, SAPA, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, HOLOWNIK, GRUCZOŁOWIEC NIEBIESKOPRĘGI, KOSTRZEWA KARPACKA, DAMAST SKUWANY, OMAR, SEZAM, TRZECI PLAN, ZWORKA, POŁOŻNICA, CYNK, ŁABĘDŹ TRĄBIĄCY, SAJGONKA, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, JACHT ŻAGLOWY, SAMOPAŁ, HETERODYNA, SZLIF BRYLANTOWY, KOSTRZEWA SZCZECINIASTA, PŁETWONÓG WORKOWATY, BETEL, PALIA, HIKORA, ZIMÓWKA, PROROK, KARRUKA, AGRESJA, GMACHÓWKA, PALEC CYNKOWY, JABŁKO, KŁOPOTANIE SIĘ, DANE SENSYTYWNE, RĘBNIA ZUPEŁNA, KULCZYBA WRONIE OKO, MSZA GREGORIAŃSKA, ZBOŻE, BINDA, SCENKA, DENDRODOA, NIBYROKIET SKALNY, PARA 0, DRUKARKA ROZETKOWA, SZKOCKOŚĆ, KOSZULKA, JAGODNIK CZUBATY, IDEAŁ PIERWSZY, WOLNY RODNIK, ANNA, PIEGUSEK, ŁAWA, NABÓJ ĆWICZEBNY, ZAKUTA PAŁA, POMYŁKA, GWASZ, DZIANINA, LATOROŚL, AEDICULA, BABAKOTO, PODATEK KOŚCIELNY, EMBARGO, RĄCZNIK POSPOLITY, PATELNICA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BUTELKA MIAROWA, CZARNA MAGIA, GÓRZAK, ASEKURANT, TRASZKA KALIFORNIJSKA, HEMOSTAZA, ZAGANIACZ, FLORYDZKIE DRZEWO ŚWIĘTE, IBERYSTA, KONCHYLIOLOGIA, FILEMON WYSPOWY, PODATEK PORADLNY, RÓG, KONTROLA, NIEPOKOJENIE SIĘ, DZWONECZNIK, ŻABA GOLIAT, SADZIEC KONOPIASTY, POSIADŁOŚĆ, ŻABA ZWROTNOGŁOWA, PAŁA, KATEDRA, GRA CASUAL, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KANGUROSZCZUR PUSTYNNY, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, METRESA, ALBATROS BRUNATNY, SKROBAK ALPEJSKI, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, ZŁOTOKRET, DECYMA, KAPELUSZ, LASV, IZOLAT, PISEMKO, PRĄTNIKI, FUNT-SIŁA, OBRAZOBURCA, SZWEDZKOŚĆ, SADOWISKO, TAPIR INDYJSKI, OSTROBOKI, PACHIRA WODNA, OCZERET, OKRUCH SKALNY, IMMUNOLOGIA, KONKURENCJA, KURWIARZ, GEREZA RUDA, PUSZYSTOŚĆ, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, BYSTRZYK DWUPRĘGI, BUDKA, KARTA PAMIĘCI, SILNIK UNIWERSALNY, INOKULACJA, BOCZEŃ, SEANS, FAZA, ROSZPUNKA KORONIASTA, UMOWA ADHEZYJNA, FACIO, AUDYTOR, HASŁO, ŻYWY KAMIEŃ, OKNO, GRZYB STROJNY, ZESTAWIK, PALNIK BUNSENOWSKI, KORALICOWIEC MAŁY, RUDBEKIA OSTRA, DIARIUSZ SĄDOWY, MOTYLEK TĘPY, LEKTORIUM, PRECYPITACJA, KLEJÓWKA, PRZYTULIA, SZERSZEŃ WSCHODNI, ŚNIEŻYCZKA KRASNOWA, TRÓJLIST FALISTY, KARMEL, ARAKANG, ZWOJEK, KAPONIERA, GAZELA, WCIĄGARKA, KLEJONKA, FILECIK, OSTANIEC DEFLACYJNY, ADWENTYSTA, FRONT STACJONARNY, KERIWULA, TRZMIEL, TRANSPORTER, KWANTAZAUR, PAS, SYGNAŁ, LINISKO, STROBILANT, MENILIT, ANEMOCORD, BOŻA RĘKA, ROZŁUPEK, WRZASKLIWOŚĆ, SKAŁA MAGMOWA, LŚNIŚ NAWAPNIK, COŚ NA ZĄB, MECENASKA, POCHRZYN TRÓJDZIELNY, ZAWIEJA, ROZETKA, SKWATINA JAPOŃSKA, LODOWIEC GRUZOWY, NIEPYLAK, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BIEGUN, ODWIERT, CEWKA PUPINA, SIT ALPEJSKI, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, SOSNA MONTEZUMY, ŁUPACZKA, PANTOGRAF, WYROŚLE, KARTAUN, ?LAMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁĘZIAK Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.)
GOŹDZIANKA Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 10 lit.)
GOŹDZIENIEC Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 11 lit.)
PŁASKOSZ Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁĘZIAK
Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.).
GOŹDZIANKA
Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 10 lit.).
GOŹDZIENIEC
Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 11 lit.).
PŁASKOSZ
Clavulina J. Schröt. - rodzaj grzybów z rodziny goździeńczykowatych (Clavulinaceae); saprotrofy żyjące na ziemi lub drewnie (na 8 lit.).

Oprócz CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CLAVULINA J. SCHRÖT. - RODZAJ GRZYBÓW Z RODZINY GOŹDZIEŃCZYKOWATYCH (CLAVULINACEAE); SAPROTROFY ŻYJĄCE NA ZIEMI LUB DREWNIE. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast