KORBOWY LUB ZIEMNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁ to:

korbowy lub ziemny (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAŁ

WAŁ to:

ziemia lub kamienie usypane w podłużny nasyp, służące np. do powstrzymania wylewów rzek (wał przeciwpowodziowy) albo do celów obronnych (wał obronny, obwałowanie) (na 3 lit.)WAŁ to:

obraźliwy gest który, polega na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką (na 3 lit.)WAŁ to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.)WAŁ to:

część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.)WAŁ to:

frajer, głupek (na 3 lit.)WAŁ to:

narzędzie uprawowe, którego zadaniem jest ugniatanie gleby, prowadzące do rozkruszenia brył i zmniejszenia stopnia jej porowatości (na 3 lit.)WAŁ to:

zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem (na 3 lit.)WAŁ to:

element maszyny o znacznej długości w porównaniu z wymiarami poprzecznymi, obracający się wokół swej osi i przenoszący moment obrotowy (na 3 lit.)WAŁ to:

przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp przeciw powodziom (na 3 lit.)WAŁ to:

usypywany wzdłuż rzeki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KORBOWY LUB ZIEMNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.228

ALAIN, TUTOR, FALAFEL, INTELIGENCJA WERBALNA, METAL, ETIUDA, DRABINA, WYROK PRAWOMOCNY, ŁEBEK, PANI, RYT, ODCZYNNIK, KRIS, SMOŁOWIEC, OCZKO, POMAGIER, PEWNOŚĆ, TUŁÓW, FIOLET GENCJANY, STARZENIE MORALNE, LĘDŹWIE, GÓRNICA, ŻYDEK, STOS, MŁODZI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PRECYPITACJA, PALCÓWKA, TYNK, POLIFONIA, CENZUS MAJĄTKOWY, CHIŃSKI, PRZETWÓRCZOŚĆ, PIEROGI, LAJKRA, BASENIK, WOLUMEN OBROTÓW, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WYSZYWANKA, PRZENOŚNIK, KALKA JĘZYKOWA, POLEWKA, PRZENOSICIEL, HEJNAŁ, LANE KLUSKI, DRĄGAL, PRAWO CURIE-WEISSA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, DROGA ZBIORCZA, BAJADERKA, ZGĘSTEK, SATELITA SZPIEGOWSKI, TAJNE NAUCZANIE, LAPILLI, NEUROTRANSMITER, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, OBSADA, MILANEZ, INGUSZ, WILGOTNOŚĆ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PRACA, ZBROJA ŁUSKOWA, PODATEK ROLNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, UDERZENIE, LENA, KREDYT HANDLOWY, ŚWIATŁO, AMORFIK, WYRAZ, PACZKA, JĘZYK OBCY, KLEIK, NACZYNIAK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KIJEK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FUTURE SIMPLE, ZAWAŁ BLADY, OWADY, BŁYSK HELOWY, WĄŻ, ONELINER, SZPARA, ANTYKOAGULANT, MANCA, SPRAWA, INFOMAT, KAPITANA, GOMÓŁKA, SESJA, KONSTABL, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CIELĘCINKA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ŻUREK, KATASTROFA BUDOWLANA, KOGUT, INSPEKTOR SZKOLNY, NIEWYDAJNOŚĆ, ALT, STROIK, WĘZEŁ GORDYJSKI, ZRZESZENIE, USTRÓJ, RYGIEL, PASKUDNIK, PRZECIWNIK, SZYSZKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PLATER, MISTERIUM PASYJNE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KŁAKI, KĘS, CZŁON NADRZĘDNY, SZKOŁA, WYCISK, MISTRZ, WAKUOLA, RODNIK, BAŃKA, BABULINKA, METAFRAZA, SWĘDZENIE, PODPORA, BĘBEN, SSAK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ZJAWISKO, STEK, UGRUPOWANIE, IGLASTE, TALERZ, CENOTWÓRCA, PTASZEK, SZANTA, CEDRAT, ŚRODOWISKO, VADEMECUM, FIZJOLOGIA, CZWOROLIST, KĄT WYPUKŁY, EUTEKTYKA, MARKETING INWAZYJNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZPALTA, ARKA, BAGAZJA, TOCZKOWCE, GRUPA, RUSZT, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, POMOST, UPRZĄŻ, ZAWIKŁANIE, MEBLOWÓZ, KULTYSTA, AZJATA, BALSAM KANADYJSKI, REWITALIZACJA, JARZĘBINÓWKA, DRAJREP, HALO, KASZA KUKURYDZIANA, KAPELMISTRZ, BOCZNIK, REGENERACJA, KASZYCA, KOMIN, HASZTAG, KŁOSEK, KRAŃCÓWKA, MODERNA, PASSEPIED, PRODUKT LECZNICZY, ŚRUBOWIEC, HIPERTONIA, RENESANSOWOŚĆ, ZWAŁA, WANIENKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, NASADA, STRASZYK, KAFTAN, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PŁYN ETYLOWY, UDAR, PROSIAK, FOTOSENSYBILIZATOR, WINDA, ARTEFAKT, KOMIZM, PALUCH KOŚLAWY, KSYLOFON, PROFESOR ZWYCZAJNY, SMOLT, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MĘTNIAK, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, STANOWISKO, NISZA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, RENOMA, PILAW, WKŁADKA, OPERATOR, EDYKUŁ, DZIEŁO SZTUKI, LEWICOWOŚĆ, PAROWNICA, DUROMER, DANIE CZARNEJ POLEWKI, SAMOWOLA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, BOLERO, MIESZARKA, PIANISTYKA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ŻARNIK, KOLUMBARIUM, EKSPOZYCJA, NUMER BURTOWY, HULK, WILCZE STADO, KRUPNIK, FIKOŁEK, HOMOGENAT, LIPODYSTROFIA, LICZARKA BANKNOTÓW, SZPAGIETKA BAHAMSKA, BEŁT, GLOSA, DOROSŁOŚĆ, KONNICA, SERIA, ORTEZA, KARTAUNA, MIASTO STAROŻYTNE, JOSE, ZGROMADZENIE CZYNNE, NEUROPRZEKAŹNIK, ZAAWANSOWANIE, DZIECIACZEK, FARMA, PAS, WĘGLÓWKA, FILAR PRZYPOROWY, JAZ, WĘGAREK, BARSZCZ, BUDLEJA, PRÓBA NUKLEARNA, RYPS, LOKACJA ATELIEROWA, ANTENA SATELITARNA, STANOWISKO, MISTRZU, SPRZĘCIOR, ARCHEOLOGIA, NIEPOKALANEK MNISI, APARTAMENT, SZPILKA, KASETON, SEMAFOR, TRASA WYLOTOWA, MAGNOLIA, SPOJRZENIE, DYL, ZNAKI, WRONIE OKO, KATATONIA, WRZECIENNIK, STOS, NAMIESTNIK, LIST PASTERSKI, LABIRYNT, FRATER, APANAŻ, PODIUM, WRZÓD TRAWIENNY, ARCHIWOLTA, STOCZNIA, FUGA, STYMULACJA ODWIERTU, JANKA, HETEROMORFIZM, ALIAS INTERNETOWY, BAŃKA, BAŻANT, NIDERLANDZKI, MIESZANIEC, SZPIC, ?TOKSYNA SINICOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KORBOWY LUB ZIEMNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KORBOWY LUB ZIEMNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁ korbowy lub ziemny (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁ
korbowy lub ziemny (na 3 lit.).

Oprócz KORBOWY LUB ZIEMNY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KORBOWY LUB ZIEMNY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x