ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA ELEKTRONOWA to:

element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.134

POGODNOŚĆ, SKĄPOGUZKOWCE, OPŁATEK, GARNEK, REŻYM, PIŁKARZ, TRÓJKROK, MORDENT, FOREMKA, MEZZOSOPRAN, MIŚ, LITERATURA POPULARNA, WYROBNICA, PAPIER GAZETOWY, ROŻEK, FERMENTACJA MLEKOWA, CHOROBA BERGERA, EKRANOPLAN, PINGWIN KRÓLEWSKI, PRZĘSŁO, KONFESJONAŁ, STOCZNIA ZŁOMOWA, ROSZPONKA, ŁATA, CHORWACKOŚĆ, GLIKOGENOZA, BALONET, ŻEL, LAWENDA FRANCUSKA, STRÓJ GÓRALSKI, SKALENOEDR, CHOROBA LENEGRE'A, TARCZA HAMULCOWA, GAZ, ŁADOWANIE, PRZEWÓD, RACJONALIZACJA, SKARPETKA, KURSOR, WIEK NIEMOBILNY, MUSZLA, CERAMIKA SZNUROWA, BEZSZPARKOWCE, GOSPODARKA RABUNKOWA, KALIBER, CZARNY PUNKT, DESOCJALIZACJA, PORĘCZ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, HLAK, POLITYKA ENERGETYCZNA, OGNIWO GALWANICZNE, KINDŻAŁ, MONOPARTYJNOŚĆ, FORMA, JAJA, KONJUPKCJA, GWASZ, SEJSMIKA, TRASZKA PIRENEJSKA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, NOSACZ, CYFRA RZYMSKA, RÓŻA BARYTOWA, SZEW, IRENIZM, BLEJTRAM, WIĄZAR, MOIETA, ZAKĄSKA, RUNA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, HEJT, ILUZJA PIENIĄDZA, CZERKIESKA, MADONNA, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, WAHACZ, BOHATER POZYTYWNY, PORTUGALSKOŚĆ, KUŚNIERCZYK, WŁAŚCIWOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, DEKORTYKACJA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, PEDAŁÓWKA, TERCJA OBRONNA, EGZOTYK, MATA, KRĄG KULTUROWY, GRA SINGLOWA, INTENSJA, FOLIA, KWADRANT, USTALENIE, KLAUZURA, KOSZT UTOPIONY, PERMISYWNOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, SZKOŁA SPECJALNA, WŚCIEK DUPY, JEDNOPŁAT, GRUCZOŁ COWPERA, OMDLAŁOŚĆ, LAKTON, ŚNIEŻNIK, TRACJA, SZPADA, BIEDRONKA, LWIA CZĘŚĆ, ŁYKACZ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PRZEŁĄCZALNIA, WĘGLARNIA, LEGOWISKO, NOŚNOŚĆ, KRYNICZYSKO, AGROMETEOROLOGIA, KNAJPA, SZESNASTY, NIWELIZM, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, SINIAK, PRÓBA, DŁUGODZIÓB, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MIESZEK, KLONOWANIE, ZIELONE, KASZTANEK, PŁATNOŚĆ BALONOWA, AMERYKA, MÓZGOWNICA, DIECEZJA, ORBITA, ZALESZCZOTEK, KUWERTURA, LAMA, IMMUNOGENETYKA, DERYWACJA FLEKSYJNA, POŻYCZKA, KRATER PASOŻYTNICZY, ŚWIDER, KAPUSTA KISZONA, POZYCJA, KLOPSIK, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, WYPRYSK POTNICOWY, OPERACJA, PASKUDA, BURZA DZIEJOWA, ZAPRZĘG, PSYCHOLOGIA, WANNA, KANAŁ DERYWACYJNY, DAMA, ANTYCYPACJA, BARCZATKA GŁOGOWICA, OTWARCIE RÉTIEGO, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, ADVOCATUS DIABOLI, KONFORMER, SADOWNICTWO, SATELITA SZPIEGOWSKI, IZOFONA, NALEŚNIK, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, DRYBLING, ŻEGLARZ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WIZYTÓWKA, ROZKAZ PERSONALNY, DZIEŃ OTWARTY, DUUMWIRAT, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, RENATA, WIRTUALIZACJA, SYRYNGA, GNIAZDO, DWÓJNIK, MIKSTURA, CHASEREK, EKSTERNISTA, KOTONINA, SZMUGLERZ, SIEĆ WAN, SILNIK CZTEROSUWOWY, PODEJŚCIE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, GROŃ, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, RYNEK KASOWY, ARTYZM, ALLOCHTON, GĄSKA ZDRADLIWA, SARABANDA, MUSSET, TRZYDZIESTKA, RYTON, NIEŁUPKA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ZAKRĘCENIE SIĘ, TELEMARK, TUŁÓW, LAWABO, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, UKROP, MAGELANKA SIWOGŁOWA, KLAUZULA, TRANSPOZYCJA, PRODUKT LECZNICZY, ŚMICHY CHICHY, PROPAGANDA, SILNIK UNIWERSALNY, KLESZCZOWINA, KRIOKOMORA, PODAŻ ELASTYCZNA, EPOKA KAMIENIA, GÓRNICTWO NAFTOWE, FIALA, RAPTULARZ, KONTROLER, ŚLICZNOŚĆ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, JAPOŃSKOŚĆ, MARKIZA, HALKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, GATUNEK ZAWLECZONY, CZELESTA, MLECZ, LATOROŚL, PSEUDOBIELICA, FUNT-SIŁA, RZEP, REKLAMOWIEC, LINIA BRZEGOWA, ZBIORNIK NASIENNY, SPEAKER, SPLOT, PUCH KIELICHOWY, MYSZ DOMOWA, FALA MORSKA, ATAK, POSIEDZENIE NIEJAWNE, PRZEDJĄDRZE, GALWANOSTEGIA, POCHWIAK OKAZAŁY, SIEŃ, TREND HORYZONTALNY, CZUJKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, NOTARIUSZ, ANGLOARAB, PRĘŻNOŚĆ, INTERMEZZO, LEŚNIK, LICYTACJA, PRZEPROST, GRACZ, RAJKA, FLACHA, SYLFIDA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TEORIA KOLEJEK, OKARYNA, SZYBOLET, ZACHŁYŚNIĘCIE, SATURACJA, JAPOŃSKI, DOMINATOR, RAPORT, KOLORYT LOKALNY, AGOGIKA, WALTER SCOTT, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, PIĘTKA, DRZEWO SOLITEROWE, ATOMIZM, RODZINA PATCHWORKOWA, BIDON, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, STEP, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KORPUS, MOTOR, EMULSJA, GRANDA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, CHOINKA, PRASA, MINERAŁ, JAZ RUCHOMY, GNIAZDO ZAWOROWE, TRANSFERAZA, PĄK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, WIESZAK, ?ŁOPATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA ELEKTRONOWA element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA ELEKTRONOWA
element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami (na 16 lit.).

Oprócz ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ELEMENT ELEKTRONICZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEKTROD UMIESZCZONYCH W BAŃCE Z WYPOMPOWANYM POWIETRZEM (LAMPA PRÓŻNIOWA) LUB GAZEM POD NIEWIELKIM CIŚNIENIEM (LAMPA GAZOWANA), W KTÓRYM WYKORZYSTUJE SIĘ WIĄZKI ELEKTRONÓW LUB JONÓW PORUSZAJĄCE SIĘ MIĘDZY ELEKTRODAMI LAMPY I STEROWANE ELEKTRYCZNIE ELEKTRODAMI. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast