WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTA WIZYTOWA to:

wizytówka, karteczka lub kartonik z nadrukowanymi danymi osobowymi, adresowymi, kontaktowymi itp., używana najczęściej w sytuacjach oficjalnych (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARTA WIZYTOWA

KARTA WIZYTOWA to:

cecha, sposób zachowania, charakterystyczny element stanowiący znak rozpoznawczy jakiejś osoby lub grupy osób; coś, co decyduje o tym, jak ktoś jest postrzegany przez otoczenie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.477

PRĄD BŁĄDZĄCY, ŁANIA, IZBA, DOŚWIADCZENIE, POMROK, JAJO, ŁAŃCUSZEK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, HANGAR, OSKARŻENIE, PAPILOT, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, UDAR, WYŁAWIACZ, SKŁADNIK POKARMOWY, NAKO, NIESPAW, OSOBODZIEŃ, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, IMPLEMENTACJA, INSTALACJA, DYSZKANCIK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, JARZYNA, TURNIA, STRZAŁ, DUCHOWY OJCIEC, UDŹWIG, BEATA, KONTENER, PARANOJA, WYMÓG, TYPOLOGIZACJA, KOLOKACJA, SKAŁA OSADOWA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, WYŁAPYWACZ, SYNDETIKON, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KASTRAT, MUŚLIN, ZAMEK, PUKNIĘCIE, SZEW, ANTURAŻ, ZIELONA KARTA, RECENZJA, OBRAZ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ZAKAZ, BELA, WIEŻA KONTROLNA, KLEDONISMANCJA, TECZKA PERSONALNA, LODÓWKA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, BRYTYJSKOŚĆ, REZERWA, DRABINOWIEC MROCZNY, PĘTO, PÓŁPLASTEREK, WYLOT, SUBSTANCJA DODATKOWA, FANTOM, NADAWCA SPOŁECZNY, TROPIK, BAZYLIA, ORGAN, BOŻY BOJOWNIK, SZAŁAŚNICTWO, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, LAMPA KSENONOWA, SERIA, ANODA, LISTA TRANSFEROWA, AMARANT, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, TOALETA, GARDENIA, ALFRED, SAGA, SAKLA, SZKIELET, PIDŻIN, BRAMKARZ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KOREKTOR, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KONCERTMISTRZ, FIGA, KWASEK, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, ALPAGA, KASZKIET, CEBA, FOTEL KLUBOWY, TONACJA, POBIAŁKA, SKOPEK, ANDROPAUZA, WYROSTEK BARKOWY, ASYSTENCJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CIS, TINA, KUŁAK, STANOWISKO OGNIOWE, ROM, PYCHOTA, PUDEL, ZNAMIĘ, PARLANDO, EFEKT STYKU, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ZNAJDKA, ADRES, RĘKAWICA, KONWENANSE, DRUŻYNA, RÓŻA, REGENT, UNIONIZM, CARGO, BASILEUS, ZABIEG FIZYKALNY, PACHOŁEK, TRYBUT, WANIENECZKA, RADA, KROSOWNICA WIZYJNA, PĘCZAK, ALT, PIEROŻEK, ANGIELSKA FLEGMA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, KYLIKS, PARSZYWOŚĆ, POCZWARA, POJAZD SZYNOWY, PIŁA, ŁUPEK ROPNY, REPUTACJA, SER, ANYŻEK, GALWANOSTEGIA, STOPA ZYSKU, PASCHA, ŁATA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, EMAKI, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MEDALION, DUŃSKI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, LUSTRO, ALTOSTRATUS, METROPOLIZACJA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MASŁO, LEGOWISKO, CZEREŚNIA, ROK, WYWABIACZ, NAWIAS OSTROKĄTNY, BLENDA, REEDUKACJA, TUNIKA, DUMP, PACZKA, MONOPARTYJNOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, ZRANIENIE, MINA MORSKA, NIECKA, STEROLOTKA, PODZIAŁKA, APORT, PEPIK, STOPA DOCHODU, OKLUZJA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, MANIERKA, ZNACZNIK, KONFIGUROWANIE, HALO, PÓŁRUCH, ANARCHIA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, SPRZĘT, CHRYJA, KOPNIAK, ŻABA DARWINA, POTENCJAŁ ZETA, SKIP, FITOCYD, MÓWNICA, NALEWAK, PROWINCJA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, CHOWDER, PANOCZEK, MOCHWIAN, WYPALENISKO, KRYSTALIZACJA, HYDROFIT, PECYNA, DEMO, HIPERTONIA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, EMOTIKONA, JEGO WYSOKOŚĆ, SZPERACZ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, OBRONA, PAS DROGI GRANICZNEJ, KURANT, ORBITA POLARNA, UKŁAD GRAFICZNY, OPINIOTWÓRCA, VIOLA BASTARDA, ŚWIEŻAK, KARZEŁEK, OSTATNI MOHIKANIN, CUDACZEK, FINISZ, PASEK, ŚWIATŁOCIEŃ, PIWNICA, ODTWÓRCA, BRAMA TRIUMFALNA, MARAZM, DYBUK, APRETUROWANIE, KOMPOTIERA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, CZARNY RYNEK, RUSKOŚĆ, IMPLIKACJA MATERIALNA, KŁOSEK, LICENCJA POETYCKA, AVIZO, UŚCISK, BORIS, CYTADELA, TELLURIUM, HANTABA, BRYCZKA, ŁOWIECTWO, PIESZCZOCH, STERYLNOŚĆ, POLONEZ, KSIĘGA, PIERSIÓWKA, DYPTYK, ZAKŁAD, DRUGI PLAN, LUTNIA, PÓŁSTRUNOWCE, KIERAT, ADIUTANT, ŁOWCA , PRZYTULIA, FILTR BARWNY, CZESKI BŁĄD, REPREZENTACJA, GIGANT, PULPA, CZAS URZĘDOWY, ZASUWA, BEJCA, WYCHODŹSTWO, ZJAWISKO THOMSONA, IZOLAT, RAPIER, KOLCZAKOWATE, KLAG, FONOGRAM, EKSTRAKLASA, CZERWONA KARTKA, ANTRYKOT, ŁAWA, NASTURCJA, OMYŁKA, METABAZA, POKRĘTKA, WEREŻKA, ORDA, CHODZONY, PIEROGI, PĄK, BRAND, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ZAŚLEPIENIE, GIGATONA, CYGANKA, PRZĘDZIWO, DOSTĘP, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ?RENOMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.477 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTA WIZYTOWA wizytówka, karteczka lub kartonik z nadrukowanymi danymi osobowymi, adresowymi, kontaktowymi itp., używana najczęściej w sytuacjach oficjalnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTA WIZYTOWA
wizytówka, karteczka lub kartonik z nadrukowanymi danymi osobowymi, adresowymi, kontaktowymi itp., używana najczęściej w sytuacjach oficjalnych (na 13 lit.).

Oprócz WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WIZYTÓWKA, KARTECZKA LUB KARTONIK Z NADRUKOWANYMI DANYMI OSOBOWYMI, ADRESOWYMI, KONTAKTOWYMI ITP., UŻYWANA NAJCZĘŚCIEJ W SYTUACJACH OFICJALNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast