TOGA LUB ORNAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZATA to:

toga lub ornat (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZATA

SZATA to:

strój, ubranie (na 5 lit.)SZATA to:

w przenośni: coś, co tworzy powłokę czegoś (na 5 lit.)SZATA to:

ubranie, strój (na 5 lit.)SZATA to:

liturgiczna, to np. ornat (na 5 lit.)SZATA to:

jednak zdobi człowieka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOGA LUB ORNAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.213

HERBATA, TOPIELISKO, KRÓLOWA RENET, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DZBANEK NA KWIATY, TETRAMER, ROSYJSKI, OFENSYWA, ASYSTA, UNDERGROUND, POMOST, EPIDEMIOLOG, POJAZD NIENORMATYWNY, WYBLINKA, ODSYP, SPIĘCIE, WIEŚ, CHAŁTURA, KAMIONKA, KAZALNICA, BYDLAK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, RUBASZNICA, ŁUPEK ROPNY, WYBIEG, ZDRADLIWOŚĆ, ROZPAD, PĘDRAK, SŁUŻBA, OPODATKOWANIE, HABANERA, STRZELEC WYBOROWY, POZYCJA, ARMILLA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, OSZOŁOM, GWIAZDKA, UJŚCIE, SYNDETIKON, EBOLA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, UWE, SZATA GODOWA, MNICH, REGENERACJA, WŁÓCZYKIJ, HOMESPUN, KONIEC, KONTRAKT TERMINOWY, SĘK OTWARTY, SER ŻÓŁTY, LIBELA, KOCIOŁ EWORSYJNY, FORMAT, SAMOOKALECZENIE, MIGRACJA, PRANKO, ROLA, SPÓD, RZEKA EPIZODYCZNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, SPRZĘT MECHANICZNY, BEZLIST, AKROBATYKA, PROJEKT, CZECZOTA, STRZAŁKA, PINCETA, UGNIATARKA, MOSTEK, PASZTECIK, RUMUN, INSTALACJA, ANTRYKOT, CELEBRACJA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, FEERIA, CZASTUSZKA, SPŁONKA, NAŁÓG, N-GRAM, MASKOTKA, MUZYKA CERKIEWNA, ZBIORNIK, OBROŻA, KUR, BUT, KOK, KOMPRES, EMERYTURA POMOSTOWA, POTENCJAŁ, ANTYPATRIOTYZM, DROBNICA, OKULIZACJA, SZEREG, RACJONALIZM, REMIZA, ŻAŁOBA, KRYSZTAŁEK, ARTYSTA, GENE, ZAJĄKNIĘCIE, TRAWA PASTEWNA, LAMPKA MAŚLANA, SER, ZEWŁOK, BUŁGARSKI, UDŹWIG, MOSTEK, PAMIĘTNIK, LUBASZKA, POLEPA, ZAWIKŁANIE, STOŻEK NAPŁYWOWY, AKRECJA, PLUJKA, TRANSFUZJA KRWI, TRANZYT, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, STRATEGIA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PRODUCENT, OCZY, WYKLUCZENIE, PISIOR, ALBA, PREMIERA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, PATRYLINEARNOŚĆ, PRZEMIANA ODWRACALNA, TYPOLOGIZACJA, PRZECIWIEŃSTWO, POKRYCIE, KONFIGUROWANIE, BRYFOK, AKCJA IMIENNA, RYBAŁT, CHŁOPOWINA, LIPOLIZA, RYFT, KANAŁ, TINA, FONDUE CZEKOLADOWE, KAPTUR, ARENDARZ, GOTOWALNIA, ŚMIERDZIEL, CARL, NEOPOGAŃSTWO, KOTWICA, PATROLOWIEC, KAJAK, GÓRKA, RZECZOWNIK, SIEĆ ENERGETYCZNA, ADVOCATUS DIABOLI, ŁOTOK, PYTANIE, MOŻLIWOŚĆ, SKRZYNIA, RUBLÓWKA, REZEDA, KORTYNA, SPODECZEK, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ŻEGLUGA, REŻIM, KONTROLA PASZPORTOWA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SINICA, WACŁAW, EKSPROPRIACJA, KRAWAT, KONTYNGENT, DŁAWIK, PELAGIAL, KUŁAK, GANC POMADA, MIEJSCE, PAWĘŻ, ZIELSKO, DUMA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TOR, ZAPŁOTKI, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KORYFEUSZ, EGRETA, ULGA BUDOWLANA, OKO, CHRYZOFITY, GEST, WIATROWNICA, SZLUFKA, NIESPORCZAK, KONFISKATA, POLONEZ, ROZGRZEWACZ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WILGOTNOŚĆ, STEROWNIK, HAK, ZAKŁAD, OBIEG PIENIĄDZA, ALBARELLO, NIEMOŻNOŚĆ, INTERWENCJA PROCESOWA, SERDAK, PĘTLA, MANIERA, KIFOZA PIERSIOWA, CHRZEST, RÓŻE, KRÓL ZWIERZĄT, KAMELIA, LEKKOZBROJNY, TURZYCA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ATRAMENT SYMPATYCZNY, CYNGIEL, NADRUK, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, WINO ZIOŁOWE, ALKOHOL, ŁACINNIK, PARKAN, PROCES BIOLOGICZNY, UKONTENTOWANIE, PARTER OGRODOWY, ZARAZA, CIOCIA, SKAŁA METAMORFICZNA, PRAŻUCHA, PODCAST, ARESZT TYMCZASOWY, WOLUTA, TABLICA EPITAFIJNA, HACJENDA, TUNIKA, SZYSZKA, LAGUNA, INFORMACJA, METODA ODCHYLEŃ, ZACHŁYST, LAMBREKIN, WYBIEG, CEWKA, TARCIE, DERESZOWATA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OWOCNIK, KARRUKA, KPINA, CZOŁÓWKA, GEORGE, GIERKA, PORÓD RODZINNY, MONITORING, OPAD, JAD PSZCZELI, TUSZ, PINGWIN MASKOWY, BUTELKA MIAROWA, ZAMIANA, AUTOMOBILISTA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SERM, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KOZIA NÓŻKA, TRAGEDIA, OKRĘT TRANSPORTOWY, WIRKI, ŻEBRO, ŻÓŁW, ANTYKADENCJA, CHOCHOŁ, BLASTODERMA, OBCHÓD, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, BOLA, WIDMO OPTYCZNE, GŁOSICIEL, ALASKA, MŁAKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, SZEWRON, EGZAMIN POPRAWKOWY, ŁAPOWNICTWO, AGAMA, TRAFIENIE, SIŁACZ, JAZDA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, STOSUNEK, ZMYWACZ, WIĘZADŁO, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ?SIŁA AERODYNAMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOGA LUB ORNAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TOGA LUB ORNAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZATA toga lub ornat (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZATA
toga lub ornat (na 5 lit.).

Oprócz TOGA LUB ORNAT sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TOGA LUB ORNAT. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x