STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA to:

struktura wyrazu lub ciągu wyrazów oceniana pod względem podobieństwa z innymi wyrazami obecnymi w języku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.098

NARCIARSTWO ZJAZDOWE, OSIEMNASTY, ZAPRAWA, ZORZA, RETRANSMISJA, CYGANECZKA, IMPERIUM, WOAL, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, PRZĘDZIWO, NUMER BURTOWY, TUMULUS, KRZYŻ MALTAŃSKI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, BLUSZCZ, PRZEPAD, ACETYLENEK MIEDZI, TURGOR, CZARCIE NASIENIE, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KASZUBSKOŚĆ, TINGEL, KWARTET, KUMOTERSTWO, DROBNICA, KWAS NAFTENOWY, PADWAN, LICZARKA, ODSUWACZ, KRATKI, KLINKIER, FILTR, SUPPORT, BALON, ODPRAWA, ORLĘ, TRASA ŚREDNICOWA, PŁAWA, USŁUGODAWCA, HASŁO WYWOŁAWCZE, GALASÓWKA, PYSZCZEK, BRÓDKA, MANIERY, POST, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, WASAL, PRZECIWIEŃSTWO, PEPICZKA, POPELINA, MERIDIAN, NORNIK, DELIBERACJA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, AUTKO, PLUDRY, WSPARCIE FINANSOWE, EMIGRACJA, RINFORZANDO, ABSOLUTYZACJA, OŚLE UCHO, WANIENKA, MIT, TERCJARZ, PIŁKARZYKI, HRABINA, KLAPAK, PRZYPAŁ, ZAKAZ, BROŃ OBUCHOWA, KREDENS, ZAŚWIATY, KOLORYT, ŚREDNIOPŁAT, MELANIZM, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ELYAN, REGENERACJA, BRZOZA CZARNA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PIĘTRO, GEOLOGIA, ŁĄCZNIK DROGOWY, SINGIEL, ROZBÓJNIK MORSKI, DZIEŃ ŚWIETLNY, TOWARZYSZKA BRONI, ZWIĄZEK ZGODY, SUMATOR, AFERKA, SZTURWAŁ, ZJAWISKO, FILM OBYCZAJOWY, HOKEJ, DNO, LEKCJA, WISZER, ANORAK, PIES DO TOWARZYSTWA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, DWUWIERSZ, PENTAPTYK, DANA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SALA, RUMUNKA, OŚNIK, RELIKWIA, WĘGLÓWKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, AKCENT INICJALNY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SUKINKOT, KEYBOARD, TWAROŻEK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, FEJHOA, NALEPKA, GEZELLE, KWARTET, SPORT RAKIETOWY, MUSZLA, PROREKTOR, LIMUZYNA, AGATA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PARAROTACYZM, DYSKRECJONALNOŚĆ, POTNIK, BIERWIONO, AKWALUNG, EWEKCJA, PANI, RYLEC, WIZYTÓWKA, POKÓJ GOŚCINNY, MUTACJA, FRAGMENTARYZACJA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, NARYS FORTYFIKACYJNY, SŁUCH ABSOLUTNY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, FLEGMATYK, KADŁUB, PRODUCENT, METAL, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, WELUR, MORESKA, SEN, ŁAMANY DACH POLSKI, PISTACJA, WARIRAPTOR, OBSTRUKCJA, AKADEMIK, WYZIEWY, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, JAN, BRUNATNOZIEM, WINDSURFING, TŁUMIK, ARALIA, FUNKCJA CELOWA, ANILANA, TERMOLUMINESCENCJA, LEFLUNOMID, ZAGROŻENIE, OPASŁOŚĆ, SZPARA, PREFEKTURA APOSTOLSKA, MIKROMIERZ, WOLUMEN OBROTU, SZYNA, PODZIEMIE, KONDOTIER, BOCZEK, PIEŚŃ, LENIUCH, KLOSZ, METALICZNOŚĆ, WIĘZADŁO, NAKŁAD INWESTYCYJNY, BEKON, WIDMO ATOMOWE, ŻABA ZWINKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, WYCISKANIE, WYRAZ PODSTAWOWY, PODUSZKOWIEC, BAR, ZASTRZALIN, SKURWYSYN, POŻYCZKA, ŚCIANA, OBJĘTOŚĆ, ADRES, HIPODROM, GLEBA KOPALNA, KIJ, GAD, REPLIKA, KORZYSTNOŚĆ, BIDULA, TATRA, ODPRZĘG, OWADZIARKI, WYDŁUŻALNIK, FUGA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, BALECIK, OKULAR, DYMKA, WERK, MUCHA MOKRA, KWASICA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ARKA, GNÓJ, FORMA, REST, ZAMEK, SARNIAK, TON, LUBASZKA, FAZA, NASADA, INTERFEJS SIECIOWY, GRUPA ARYLOWA, KATAPULTA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PRELUDIUM, PANTOFELNIK, WINDA, CZABAN, TRUP, MODERATOR, MORFOLOGIA, KREACJA, SYSTEM OBRONNY, SSAK, BATON, ZATOPIONA DEPRESJA, URBARIUM, HYDROX, KĘPA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PŁYWACZ, POŻYCZKA, MASKOTKA, KRYTYCZNOŚĆ, PODSADKA, BANDANKA, NAWAŁNICA, PALATYNKA, ŹRÓDŁO POLA, LWIA CZĘŚĆ, KOPUŁA PANCERNA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, STAN PSYCHICZNY, LĘK, ATOMOWOŚĆ, TIRET, BROŃ BIAŁA, ZIELSKO, SŁUPISKO, NEUROPRZEKAŹNIK, SWÓJ, SURFER, PODTYP, ŻYTO, KOSZMAR, ALEXIS, HEJT, PERSYFLAŻ, EDYKUŁA, KWAS, RETENCJA, ZATRZYMANIE, PIĘDŹ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, GENETYKA KLINICZNA, KOMA, MUSZTARDA, SYLWETA, MUR, PROGRAMOTWÓRCA, ABOLICJA, ŻEBRO, ODCIĄG, OBŁĄKANY, KANAFARZ, BIEDACZKA, SINIAK, DOCENT, SKÓRNIK, ?KOZIA NÓŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.098 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA struktura wyrazu lub ciągu wyrazów oceniana pod względem podobieństwa z innymi wyrazami obecnymi w języku (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA
struktura wyrazu lub ciągu wyrazów oceniana pod względem podobieństwa z innymi wyrazami obecnymi w języku (na 18 lit.).

Oprócz STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STRUKTURA WYRAZU LUB CIĄGU WYRAZÓW OCENIANA POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA Z INNYMI WYRAZAMI OBECNYMI W JĘZYKU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast