STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRES OKSYDACYJNY to:

stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.764

SZTAFAŻ, KOŹLAK, MATURA, STRZELECTWO SPORTOWE, ZASADA, OKOLE, POSTAĆ, STÓŁ, OCZY, UDRĘCZENIE, BEZŻENNOŚĆ, MODEL, TEREN ZAKRYTY, BALSAM, EKIPA, WĘGIERSKI, RĘCZNOŚĆ, IGLAK, KATAKUMBY, PODEJŚCIE, ROŚLINA TRUJĄCA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, CYWILIZACJA, AMUR, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, NIEPRZYTOMNOŚĆ, POŁĄCZENIE, OCENA, IZOLACJA, LASECZKA, GĘBA, FUSY, LOT SZYBOWCOWY, LICENCJA POETYCKA, LINIA BRZEGOWA, GNÓJ, LAMA, PĘCHERZ, KONSEKRACJA, OKO, PRZYBLIŻENIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, AKINEZJA, SOFCIK, PROSTOSKRZYDŁE, FUNKCJA, BEZECEŃSTWO, WYSTĘPOWANIE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WSPÓŁISTNIENIE, DZBANEK NA KWIATY, NAKŁADKA, KARBROMAL, PRZEDZIAŁ, DYSZEL, JARZĘBIAK, ŻARNIK, AZOLLA KAROLIŃSKA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, BRĄZ, BITUMIZACJA, PIŁA CZOPOWA, METYS, OSPAŁOŚĆ, KOBIAŁKA, ODWAGA, KOEGZYSTENCJA, KWASICA, KARB, BYLINA, SZKLANKA, OBLIGACJA ZAMIENNA, SPUSZCZENIE, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, CUG, IMPLIKACJA LOGICZNA, PREZENTACJA, OKNO, RAKI, PODMALÓWKA, KOSZYK, DEALER, HALOGENEK ALKILOWY, FILTR, NIEPRZYJACIEL, MASZYNA ENERGETYCZNA, LEGALIZACJA PONOWNA, MARKA, OMEGA, SOMATYZACJA, PIÓRO, MAH JONG, BECZKA PROCHU, GRYS, DIABEŁEK, BALDACHIM, MYRMEKOFIL, ŁAŃCUCH, DRUŻYNA, LICZNOŚĆ, WIESZAK, POSUW, SONG, REMULADA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, KOŃCÓWKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PRZETŁOK, ROŚLINA OKRYWOWA, GANC EGAL, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PALMETA, STOSUNEK, KAMIEŃ NERKOWY, POJAZD NIENORMATYWNY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, UKŁAD WIELOKROTNY, SPOILER, PISMO URZĘDOWE, EUTEKTYKA, DOMINANTA, WIDŁY, GOŁĄBEK, BOJKA, ŁATKA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, KONTUR MELODYCZNY, RELIKT, HELLEŃSKOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ŻYCIE, DYSONANS, BANIE, PŁACA REALNA, PANI, JAN, ZARAZA, KOMFORT CIEPLNY, IZOLAT, FAJECZKA, EKSPOZYCJA, ORGAN, RYBONUKLEAZA, TRAWERS, PRZEWÓD RATUNKOWY, GAZ SPALINOWY, STYL, PODPORA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, MUZYKA POWAŻNA, SĄD, ROZROST, WYZWOLICIEL, OPASKA, OLEJEK, ADHD, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, OLEJARSTWO, ŚLIWA, HIN, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WOJSKO FEDERALNE, ROZDZIAŁEK, TANDEM, TERAKOTA, TELESKOP, SPOJRZENIE, NAPPA, BIBLIOTEKA, BOLA, PRZYDAWKA, MARSREJA, CEMENT, ŁUK, WANIENECZKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, PRÓBA NUKLEARNA, AFERALNOŚĆ, HUBA, TEST, SYLWETA, HOLK, PŁÓD, MÓR, DAWCZYNI, KŁOBUK, BABULINKA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, MIŁOŚĆ, MONOPOL NATURALNY, ŁYSIENIE, SKŁADNIK POKARMOWY, SZEWRON, RÓŻANIEC, MASŁO, IRENA, PERSONA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, HETEROMORFIZM, OHIO, GERYLASI, MOTORÓWKA, BŁĘKITNY OLBRZYM, TAMAULIPAS, GRAB, NACZYNIE OZDOBNE, KULISA, LEPTOPLEURON, FLACHA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, SŁOBODA, BAND, FERMATA, ALASKAN HUSKY, PAKA, PRACA, LIST, PRADZIADEK, STARTUP, CIĘŻKA ARTYLERIA, DEKONCENTRACJA, PRAWOMOCNOŚĆ, MODEL, STOMIA, POJAZD SZYNOWY, BRUZDA LODOWCOWA, WIECZNY SPOCZYNEK, ANIOŁEK CHARLIEGO, GNIAZDO PROCESOROWE, GALARETKA, PŁATEW, PODPIS CYFROWY, ALBUMIK, BLENDA, BROŃ MASZYNOWA, BEZLUDNOŚĆ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PLATFUS, EKSPRESJA GENU, SEKS, CROSS, WYSEPKA, WELIN, HANDEL ZAGRANICZNY, SYNDYKAT, WSZARZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, TEKSAS, PARODIA, BUGAJ, BASEN, SZPETOTA, ENERGOELEKTRYK, RACHUNEK CIĄGNIONY, OKREŚLENIE, TONGA, SOCJOEKONOMIKA, ATŁAS, OBSZAR WODNY, ZŁĄCZE, SKRZYDEŁKO, GASTRO, OZDOBNIK, STRUDEL, KONSERWATYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, PIK, ANTAGONISTA, DRĄGAL, ROPOMOCZ JAŁOWY, CYGANECZKA, OKNO, PLEWA, KOMPENSACJA WERBALNA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, WPRAWKA, ZAJĄCZEK, PŁAT, ŁUSZCZYK INDYGOWY, KANOE, KALETKA, ZAĆMIENIE, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PROFANATORKA, KOZAK, RAJSKI PTAK, REGION WĘZŁOWY, INSTYTUCJA PROCESOWA, FRASZKA, KRENELAŻ, TAKSON MONOFILETYCZNY, SYPIALKA, ?KĄT WYPUKŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRES OKSYDACYJNY stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRES OKSYDACYJNY
stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód (na 16 lit.).

Oprócz STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - STAN BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY DZIAŁANIEM REAKTYWNYCH FORM TLENU A BIOLOGICZNĄ ZDOLNOŚCIĄ DO SZYBKIEJ DETOKSYKACJI REAKTYWNYCH PRODUKTÓW POŚREDNICH LUB NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x