PLATYKLADUS, PLATYCLADUS - RODZAJ DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY CYPRYSOWATYCH, OBEJMUJĄCY 1 GATUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOTA to:

platykladus, Platycladus - rodzaj drzewa lub krzewu z rodziny cyprysowatych, obejmujący 1 gatunek (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIOTA

BIOTA to:

wszystkie organizmy danego regionu geograficznego w określonym czasie w dowolnym środowisku rozpatrywane niezależnie od powiązań ekologicznych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLATYKLADUS, PLATYCLADUS - RODZAJ DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY CYPRYSOWATYCH, OBEJMUJĄCY 1 GATUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.216

ADIANTUM, INWEKTYWA, KORSARZ PIRATNIK, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, DYSKALKULIA, AROWANA SREBRNA, LAMPA ELEKTRONOWA, OSADNIK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PIKOT, PYZY, PODOKARP WIELKOLISTNY, NARCYZ, FAŁDOWNIK NASTROSZONY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, NIEWINNA KREW, LICENCJA PRAWNICZA, RATYSZCZE, ANKA, FOTOPOWIELACZ, WEDGE, NACISK, PADYSZACH, RZEKOTKA DRZEWNA, MIMEZJA, RZEKOTKA ZIELONOLIŚCIOWA, BLOKADA, KROPLIK, GOŹDZIENIEC, FUGU, SOSNÓWKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ASTRAGAL, KLUCZ, AKT, LEPIECH, PIECZARKA ZIELONA, ACETYLENEK MIEDZI, PETREL ŚNIEŻNY, ENZYM, FREGATA ŻAGLOWA, MIĘCZAK, SOK, TRANSPORTÓWKA, WZÓR UŻYTKOWY, TURZYCA ODGIĘTA, CUKIER WANILIOWY, LODÓWKA, KONFIGURACJA, CHOMIK RUMUŃSKI, ŻMIJA, PASER, TROLL, WYDANIE, PRZEDRUK, AROWANA AZJATYCKA, NÓŻ DO CHLEBA, PIERWSZA JASKÓŁKA, GRA, CZAPLA ZŁOTAWA, KĘPKA, KUZYNOSTWO, STOKŁOSA DELIKATNA, EOBRONTOZAUR, WOLARKA, SZKARADA, IZOMER KONFORMACYJNY, ZBIORNIK, TERMOMETR RNA, MOST POWIETRZNY, JĘZYK SZTUCZNY, GAŁĘZIAK ZBITY, STRZELNICA SPORTOWA, MODA, KUKLIK POSTRZĘPIONY, PIERWOTEK, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, GILOTYNA, POTURU, OTĘPIAŁOŚĆ, RYWALIZACJA, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, PRZEKĄSKA, JOSE, DIUGONIOWATE, ŻARARAKA WYSPOWA, PANI, DZIABA, ŁÓDKA, OLSZÓWKA, CYTRYNEK, ARON, UGRUPOWANIE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BÓB, PSI MLECZ, NOTABL, SET, KATAR, IDIOMAT, POKÓJ GOŚCINNY, AREKA KATECHU, ŻARŁACZ SZARY, DZIENNIK URZĘDOWY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, SKRAJNIK DZIOBOWY, MBIRA, WYROCZNIA, KORDIAŁ, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, WAFELEK, GĄSIOR, DESPOTYZM, KLARKIA PURPUROWA, JĘZYCZNIK, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, KWILMEZAUR, WYWROTKA, REZUS, ROZTOCZE, KURHAN, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, ŚWIERGOTKA OGNISTOBRZUCHA, MOWA WIĄZANA, CIAŁO OBCE, LAPICIDA, KORONA CIERNIOWA, CLIPART, SZPAK, OSA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, PREKURSOR, PRESKRYPTYWIZM, REPLIKA, KOSARZ POSPOLITY, WĄŻ TRAWNY, WÓDKA, KARAFKA, FRAKCJA, DŁUGOSZYJ, HUBKA, PAŁECZNIK, BILBIL KRESKOUCHY, OGONOPIÓROWATE, KRZYWONOS, BRODEK UCIĘTY, PRZEDMIOT, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, KŁĘBUSZEK, OWCA NIEBIESKA, PERIOD, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, KONEWKA, LEKTURKA, BASEN, PRAŻONKA, ŚNIEŻYCZKA FAŁDOWANA, JAZDA, PATRIARCHAT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PETREL CIEMNY, KUSACZ RDZAWOGŁOWY, POZIOMKA MEKSYKAŃSKA, KONTAKT, ODWAGA, KUMAK, SZEW WĘGŁOWY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, PASZPORTYZACJA, OFENSYWA, CZARNOGLÓWKA, PANTOGRAF, UISTITI BIAŁOUCHA, MIETLICA ZBOŻOWA, ANTYLA, CIEMNOBLASZEK, ZAJAD, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, CIASNOŚĆ, DESZCZ, JAŁOWIEC, OUARKA, BAGNO, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, RUSAŁKA, TARAN, WOLE, ŁOŻNIK, KORMORAN PERUWIAŃSKI, ŻEBERKA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, RAJA DROBNOOKA, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, KOMPOTIERKA, NEOPOGANIZM, GRZYB ZIARNISTY, SARDYNKA, AKSAMITEK, HEADHUNTER, ROLETKA, KWADRAT, AUSTRONEZYJCZYK, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, ZASKRONIEC, AUDIOBUS, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, WYBLINKA, ARGENTYNA, FIOŁEK STOPOWATY, WORKOWCE, ZABAWKA, ÓSMAK, GAZ SKŁADOWISKOWY, NIEŁAZEK BRUNATNY, JĘZYK KIRGISKI, PRZEKOZAK, KRET, OLEJ SOJOWY, PERKOZ WIELKI, ROZPAD, SANDINISTA, KRĘPNIK BIAŁOGARDŁY, TRANSFUZJA KRWI, ZNIECZULENIE, MANAT RZECZNY, OCTOWIEC, JAMRAJOKSZTAŁTNE, NIEZBIEŻNOŚĆ, BROKAT, SPRYCIARKA, GWAJAKOWIEC, CZOŁÓWKA, DZIERZYK SENEGALSKI, SELSKIN, OPERATOR BITOWY, KRZEMIAN WSTĘGOWY, GORĄCZKA, KRATER METEORYTOWY, ŁZAWNICA ŁZY HIOBA, NOCEK ALKATOE, CHARAKTERYSTYKA, GOŁOMIANKA, AKSAMITKA LŚNIĄCA, SOSNA AMERYKAŃSKA, KARMNIK, BROŃ BIOLOGICZNA, OFIAKODON, DROBNOUSTEK PASIASTY, GIĘTKOZĄB, PIJANICA, TOALETA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SABOTY, LIŚĆ CURRY, HEBAN, ZAWSZELA, MENU KONTEKSTOWE, KOSZT INWESTYCYJNY, HAK, NEURON LUSTRZANY, FILEMON WYSPOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, KAPLICZKA, GRYZIEL STEPOWY, BOM, PIĄTY, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, SAMOOKALECZENIE, PANAMA, PSIZĄB KREMOWY, MIASTO, KARTANA, MUCHOMOR BULWIASTY, SIODŁO, TYBETAŃSKI, AŁYCZA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SKRZYDŁOSZPON OBROŻNY, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, CEARADAKTYL, RUGOWE, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, KLEMATIS, RUDAWKA KOMORSKA, ŁAŃCUCH, DZIWOOK ŁUPKOWY, BORDER, INTEGRACJA PIONOWA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, WIELBŁĄD DWUGARBNY, RAKIJA, ŻABA SZTYLETOWATA, KOLANO, PRZEDNÓWEK, MURAWKA DARNIOWIEC, PELHAM, IGŁOSTERNIK BIAŁOGARDŁY, KANIA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: platykladus, Platycladus - rodzaj drzewa lub krzewu z rodziny cyprysowatych, obejmujący 1 gatunek, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLATYKLADUS, PLATYCLADUS - RODZAJ DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY CYPRYSOWATYCH, OBEJMUJĄCY 1 GATUNEK to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOTA, platykladus, Platycladus - rodzaj drzewa lub krzewu z rodziny cyprysowatych, obejmujący 1 gatunek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOTA
platykladus, Platycladus - rodzaj drzewa lub krzewu z rodziny cyprysowatych, obejmujący 1 gatunek (na 5 lit.).

Oprócz PLATYKLADUS, PLATYCLADUS - RODZAJ DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY CYPRYSOWATYCH, OBEJMUJĄCY 1 GATUNEK inni sprawdzali również:

krobnikowate, Coleophoridae - rodzina małych motyli nocnych; występują na wszystkich kontynentach, ale większość zamieszkuje strefę umiarkowaną półkuli północnej ,
godzina dwunasta w nocy, środek nocy; moment, w którym zmienia się data ,
ktoś mało zaradny, kogo się źle traktuje, kim się pomiata, kogo się wykorzystuje ,
szeroki pas wykonany ze specjalnej taśmy stabilizujący kręgosłup i zmniejszający jego ból ,
mieszanina organicznych związków chemicznych z grupy antybiotyków polipeptydowych, wytwarzanych przez pewne szczepy Bacillus subtilis lub Bacillus licheniformis; głównymi składnikami są bacytracyny A, B1, B2 i B3; wykazują działanie bakteriobójcze wobec bakterii Gram-dodatnich ,
jezioro w Gruzji, w dorzeczu rzeki Bzypi, powierzchnia 1,49 km2 ,
zabawka wyglądająca jak miniaturowe grabie, ale wykonana zazwyczaj z kolorowego plastiku, tak by była wizualnie atrakcyjna dla dziecka ,
małżeńskie w sypialni ,
Chauliodus - rodzaj drapieżnych ryb głębinowych z rodziny wężorowatych (Stomiidae) ,
transport ciał stałych za pomocą rurociągu, w którym dochodzi do ich unoszenia dzięki różnicy ciśnień ,
broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut ,
spółgłoska wymawiana z językiem stykającym się z tylną częścią wałka dziąsłowego ,
osoba rozwiązująca łamigłówki ,
enzym, który łączy się niespecyficznie z podwójną helisą DNA, sparowanymi nićmi RNA lub hybrydami DNA-RNA, rozplątuje je i rozrywa wiązania wodorowe pomiędzy zasadami azotowymi, powodując rozdzielenie nici ,
w Krakowie: dzika róża ,
figura, budowa ciała ,
najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić ,
fakt, że kogoś pozbawiono jakichś praw, pominięto jego potrzeby, nie uwzględniono w ramach jakiejś grupy; w tym znaczeniu zdarzenie często nie ma sprecyzowanego agensa ,
duży młot drewniany do pobijania narzędzi ,
termin łowiecki nazywający wnętrzności zwierzyny łownej ,
owad z nadrzędu pluskwiaków ,
rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz ,
związek chemiczny zwierający kation oraz anion wodorotlenowy OH- ,
zaprzęg składający się z czterech lub sześciu koni, zwykle jednej maści ,
amer. odmiana jabłoni ,
makakowate, Cercopithecidae - jedyna rodzina wąskonosych, makakokształtnych małp Starego Świata; obejmuje kilkadziesiąt gatunków zamieszkujących Afrykę, Azję oraz Gibraltar ,
Trichogrammatidae - rodzina niewielkich os z nadrodziny bleskotek (Chalcidoidea), do której zaliczają się jedne z najmniejszych istniejących owadów ,
pospolity śluzowiec na zbutwiałym drewnie ,
Coeluroides - rodzaj dwunożnego, mięsożernego dinozaura z grupy teropodów, pokrewny ornitolestom; żył w okresie późnej kredy na terenach subkontynentu indyjskiego ,
zdolność do tworzenia odpowiednich koncepcji, twórczych pomysłów

PLATYKLADUS, PLATYCLADUS - RODZAJ DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY CYPRYSOWATYCH, OBEJMUJĄCY 1 GATUNEK. Dodaj komentarz (0)

      5 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x