W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁ to:

w sporcie: silne uderzenie skierowujące piłkę lub krążek do bramki przeciwnika (nie musi być celny) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁ

STRZAŁ to:

huk towrzyszący strzałowi (na 6 lit.)STRZAŁ to:

wystrzelenie z broni palnej, kuszy, łuku itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

coś, co doskonale trafia w czyjeś oczekiwania, gust itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

zachowanie lub słowa, które mają na celu kogoś zranić (na 6 lit.)STRZAŁ to:

w górnictwie: wybuch ładunku, celowa eksplozja, która ma na celu odłupanie węgla, także: sam ładunek wybuchowy (na 6 lit.)STRZAŁ to:

próba odgadnięcia (na 6 lit.)STRZAŁ to:

na bramkę lub do tarczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.906

ŚLIZG, UDERZENIE, NAZWA TOPOGRAFICZNA, RETUSZ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, WÓZEK SZPITALNY, ANGORA, ZORZA, POMÓR, KOMORA MINOWA, DZIECINA, ZACHŁYST, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, IZOLACJA, DZIANET, LANDSZAFT, WŁÓKNO, MALINÓWKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, SZUPINKA, KAPITAŁ, TRIFORIUM, DREWNO KĘDZIERZAWE, NATURA, KOCZOWNIK, PAJĘCZAK, CZYSTKA ETNICZNA, RADIOMAGNETOFON, WYCHODZTWO, OKRĘT, KOLONIA, PAT LEGISLACYJNY, MASKA, RABARBAR, DRAPIEŻNIK, DAEWOO, BETAINA, KUWETA, BABULA, AWIZO, NIEBIOSA, BEZPANCERZOWCE, PRZEMYT, LITERATKA, NIUCHACZ, ŹRÓDŁO TERMALNE, PEJORATYW, PROSAK, FILOKAKTUS, KOSZÓWKI, WASABI, RÓJKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SZYFON, ZŁĄCZE, REJESTR, PRZEPROST, FARMAKOKINETYKA, DEFILADA, MIARKOWNIK SPALANIA, TINA, WYKŁADOWCA, AQUAFABA, PROKARIONT, SERIA, DWUDZIESTY PIERWSZY, PIĘTNASTKA, TEMPERATURA MROZU, HEGEMONICZNOŚĆ, SOBÓR, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, RATA KAPITAŁOWA, JODEK, ZŁOCISZ, CIĘŻKA ARTYLERIA, MECHANIKA KWANTOWA, IMPLIKACJA MATERIALNA, HYDROFON, FROTKA, GÓRA LODOWA, MĄKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, WERANDA, KOTYLOZAURY, SPODEK, ZUPA ŚMIECIOWA, MARŻA HANDLOWA, KISZKA PASZTETOWA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, POSTĘPACTWO, ZŁOTY STRZAŁ, PIĘTRO, HUBA SIARKOWA, NIEUŻYWALNOŚĆ, GALARETA, PREKURSOR, AS SERWISOWY, TOALETA, DROGA KONIECZNA, LABOLATORIUM, DRABKA, ADAGIO, OBWIĄZKA, CHOCHOŁEK, GENERACJA ROZPROSZONA, KAPITUŁA GENERALNA, UZIOM, MARIMBA, CIĘGNO KOTWICZNE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DŻAGA, AZOTAN(V), DEMOKRACJA, CZOŁÓWKA, RUMSZTYK, LEUKOTOMIA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TULEJA, CZARNA KARTKA, OCZY SZEROKO OTWARTE, NARKOTYK, IZOMER KONFORMACYJNY, JEZIORO RELIKTOWE, ALKILACJA, HIPOTEKA, ADIDAS, PANDAN, BŁĄD PROCEDURALNY, MARCHWIANE RĘCE, DYSCYPLINA, CHORÓBKA, SARKOIDOZA, CEREMONIAŁ, ANONIMOWOŚĆ, SNAJPERKA, CD, DEKLARACJA, PRZYWÓZKA, HUTA, ZIARENKOWIEC, SAMOSTRZAŁ, IMPOTENCJA, ZBRODNIA, KUTER, MAKIAWELISTA, NASTURAN, TYMPANON, TOY, KROKIET, WARTA, HARTOWNOŚĆ, ODCIĄG, PRZYZWOITOŚĆ, ALPAKA, PIĄTY, ZIELONE, PARAFRAZA, NUKLEOZYD, INWENTARZ ŻYWY, MAJÓWKA, RAZ, TETRAPOD, PROSTYTUTKA, RYCERZYK, KRATER, PRZEZIERNIK, WARZYWO, DOBRO PUBLICZNE, KAZALNICA, SŁUGA BOŻA, PAL, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PAŹDZIERZ, SALWA, PRZEPIĘCIE, PRZEBARWIENIE, PRYSZNIC, TYNK, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, OPONA, BYCZEK, MROŻONKA, PANICHIDIA, CIUPAGA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DOBRO PRYWATNE, SKRZYDŁA, ZASADA, BULLETIN BOARD SYSTEM, NISKOROSŁOŚĆ, DIAMENT, CZEP, MISIEK, SZAFLIK, BOTY, NAPRAWIACZ, ZIELONE, WIADRO, TRAWERS, OFIARA, PĘTÓWKA, SUW, FACIO, KLAMRA, CYTODIAGNOSTYKA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, SZMACIARZ, PŁOTKA, KASZKIET, LISTEK, FUSY, GOLEC, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PARTER OGRODOWY, KILOWAT, ODPRZĘG, KAPRYŚNICA, BLACHOWNIA, CYMELIUM, ATŁAS, DYLETANT, KOSIARKA ROTACYJNA, EFEKT SNOBA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, OBRONA, WOTUM ZAUFANIA, NARTA, KIJEK, POJAZD KONNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, LIZ, OBSADA, BŁYSK, PIECZARKOWA, GOŁĄBECZEK, METAFIZYCZNOŚĆ, POTWIERDZENIE, CHMURSKO, RING, CIERPLIWOŚĆ, PURPURAT, TRANSFORMATORNIA, RABACIK, CHRUST, HAMULEC, BUŃCZUK, REWERENCJA, JAN, SZARLOTKA, ZAPOZNANIE, SĄD APODYKTYCZNY, SKWAPLIWOŚĆ, KONTRASYGNATURA, TRAŁ, LAMPA LUTOWNICZA, NIEREZYDENT, STENOPTERYG, SZCZENIACZEK, MODYFIKACJA, ESKADRA, SYMFONIK, GĘŚ, SAGAN, TEKA, NOSOWOŚĆ, BARWY PAŃSTWOWE, PIEPRZ ZIELONY, WARZYWNIK, SPRZĘŻNICA, OBSŁUGA, ŚLAD, SOK, TEST CIS-TRANS, PODWIĘŹ, SYNDETIKON, DROGA WOJEWÓDZKA, REDINGOTE, SEMITA, KABINA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, JUBILEUSZ, PUNK, SARAFAN, PRZESTĘPNOŚĆ, STRINDBERG, WICIOKRZEW, PORFIROBLAST, KLASA POSIADAJĄCA, TEKSASY, BEZCELOWOŚĆ, SATYNA, REKLAMÓWKA, MĘTNIAK, MASZTÓWKA, PRZYPAŁ, SZPATUŁKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SKOPEK, ?CZWORONÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁ w sporcie: silne uderzenie skierowujące piłkę lub krążek do bramki przeciwnika (nie musi być celny) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁ
w sporcie: silne uderzenie skierowujące piłkę lub krążek do bramki przeciwnika (nie musi być celny) (na 6 lit.).

Oprócz W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W SPORCIE: SILNE UDERZENIE SKIEROWUJĄCE PIŁKĘ LUB KRĄŻEK DO BRAMKI PRZECIWNIKA (NIE MUSI BYĆ CELNY). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast