DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĘGNIK to:

dźwig służący do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i przy zastosowaniu zaczepu, zwykle haka lub chwytaka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.850

ŁACINNICZKA, PUCHAR, WIĆ ROŚLINNA, POSEŁ, STARTER, KARBONATYT, PAJĄCZEK, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, ZARZUT, KOŁOWROTEK, DRUHNA, KONTAKT, ALGORYTM BAREISSA, PRZYPAŁ, SPRYCIULA, PRZEDROŚLE, PORĘCZ, KASZA GRYCZANA, KOLOR, GAL, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SYMBOL NIEOZNACZONY, GAŁKI, CYTOWALNOŚĆ, KUNDMAN, MATINKA, TANIEC WOJENNY, ASPEKT, FOTORECEPTOR, REWIR, PRZEBARWIENIE, REGENERACJA, TUMBA, KULT ŚWIĄTYNNY, SKRĘT, SATELITA, ALMARIA, PHISHER, KNOT, STRZĘP LUDZKI, SKOK, DYNAMO, OCENA, PANTOFELNIK, KSIĘŻULO, KRAKWA, KAWA, PODPORA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, PRZEZIERNIK, GRZYB, TEOGONIA, MIASTO, PLAMICA, KARKÓWKA, WOŁEK, HOSTIA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CHŁODNICA, KOKS, TARAN, CHOROBA OGUCHIEGO, RAMKA CZERPALNICZA, WADA DREWNA, KRATER, TYP DZIKI, PROMIENNOŚĆ, ZRZESZENIE, ZBRODNIA STALINOWSKA, DYPTYCH, WOLENTARZ, FLASHBACK, ŻORŻETA, MEGHALAJA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DZIAŁ, BANIA, MOWA NIEZALEŻNA, GUMNO, NIELOGICZNOŚĆ, WEZYRAT, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, SKARYFIKACJA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PROTEKCJONIZM, SCARPA, SZKOŁA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ROŚLINA DARNIOWA, WĘZEŁ, ZATRUDNIALNOŚĆ, KULTURYSTYKA, ZAWIŁOŚĆ, PANTOGRAF, PACHNOTKA UPRAWNA, DALEKOPIS, BĄK, RELING, ROSOŁEK, KORMA, PULPA, KOMPLEMENTARIUSZ, FANTAZJA, KLER, GALAKTOLIPID, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PRZYSTAŃ MORSKA, CHEMOTAKSYNA, AMBASADORKA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WARTOWNIK, KARTA WIZYTOWA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, KANONIK KATEDRALNY, CZWARTY, RADIOTERAPIA, SŁODYCZ, KONFEDERACJA KANADY, BAWOLE OKO, CHWYTAK, METODOLOGIA NAUK, NÓŻ, KREMOGEN, NAGRANIE WIDEO, KURACJA UDERZENIOWA, PODKŁAD, KOZIOŁ, PODCASTING, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, MONETKA, WICIOKRZEW, NERD, BOB, PIEZOMAGNETYK, HEJNAŁ, NIESPAW, CYSTA BAKERA, REWITALIZACJA, UDRĘKA, BRAHMS, NIECZUŁOŚĆ, KRAJARKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, RATYSZCZ, ŚMIERDZIEL, MANIERYZM, DEKRETACJA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ALBINOS, MUSZKA, DOKUMENT LOKACYJNY, PALIWO GAZOWE, ŁAWKOWIEC, PRZEBITKA, KITAJ, SKOMPROMITOWANY, ASTROTURFING, KASKADA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, NIECHLUBNOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, AEROZOL, TANECZNOŚĆ, OPŁATA STOSUNKOWA, MANES, DNI OTWARTE, ZBAWICIELKA, MISJE, ZŁĄCZKA, KOŁECZEK, ACETYLENEK MIEDZI, KAWA ROZPUSZCZALNA, CANCA, ALGORYTM ITERACYJNY, HANTABA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, JERZY, KRAJKA, PARA, BUŃCZUK, KORUPCJA, POŁAĆ, BRYTFANKA, MINIRADIO, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ŻÓŁW LEŚNY, ODNIESIENIE, OBIEG PIENIĄDZA, GŁĄBIK, RZECZ, WOJNA DOMOWA, IZBORSK, NERW, ANNA, OKO, ZBOCZENIEC, KONKURS, CZEP, BULION, ODMIERZANIE, WZORZEC, INWALIDA WOJSKOWY, PRZERABIACZ, PŁÓTNO, WYDATEK RZECZOWY, BRZOSKWINIA, KRZYWA POPYTU, TŁUK PIĘŚCIOWY, TRAPOWY, LOBELIOWE, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, DOBRO PRAWNE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, STEMPEL, NOTKA, ASYSTA, CEGŁA DZIURAWKA, DOMEK KEMPINGOWY, PIERÓG, DOPING, ROWER, WARKOCZ, CIĄGNIK ZRYWKOWY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KINDŻAŁ, EMANUEL, LIAZA, MISIACZEK, NARTA, WYKROCZENIE SKARBOWE, OCHRONA ZDROWIA, PACYFIKAŁ, ŚWIETLICA, GOMÓŁKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, LEJ, GRZEBIEŃ, OPASKA, KNYPEL, SIODZI, POCISK ODŁAMKOWY, DMUCHAWKA, SPRAWA, WŁOCHACZ, DRZEWO IGLASTE, MINUTA, IMPLIKACJA LOGICZNA, ODPRAWA, ŁASKAWCA, PORTFEL, KONSYSTORZ, KOGA, PRĄD JEDNOFAZOWY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PRZYBLIŻENIE, BANDAMKA, RAPEĆ, HAJDUK, FONTANA, WSUWKA, PRĄTNIK ALPEJSKI, OTTER, ZACHWALACZ, TEUTOŃSKI, TALAR, PIŁKA MECZOWA, ŁĘGOWO, PIELGRZYM, PRYMAT, KANEFORA, GENERATYWIZM, OGRANICZENIE WIEKOWE, KRÓL ZWIERZĄT, PŁEĆ, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, UDAR, KREDYT INWESTYCYJNY, LEJTNANT, TWIST, WUCHANG, ŚWIECA, ZNAMIĘ, GZYMS, STAROWINA, TURYSTYKA SEKSUALNA, MECHANIZM CHWYTAKOWY, BOMBONIERKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, CHARAKTER, PUSTAK, ASPIRACJA, NUKLEOZYD, PAUTSCH, ?WĄSONÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĘGNIK dźwig służący do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i przy zastosowaniu zaczepu, zwykle haka lub chwytaka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĘGNIK
dźwig służący do przemieszczania przedmiotów stałych w jakimś kierunku za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i przy zastosowaniu zaczepu, zwykle haka lub chwytaka (na 7 lit.).

Oprócz DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DŹWIG SŁUŻĄCY DO PRZEMIESZCZANIA PRZEDMIOTÓW STAŁYCH W JAKIMŚ KIERUNKU ZA POMOCĄ CIĘGIEN LINOWYCH LUB ŁAŃCUCHOWYCH I PRZY ZASTOSOWANIU ZACZEPU, ZWYKLE HAKA LUB CHWYTAKA. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast