UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD NIEINERCJALNY to:

układ odniesienia, który obraca się lub porusza się ruchem niejednostajnym względem układu inercjalnego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.822

KULTYSTA, TEMAT, ZAKŁADNIK, SUKIENNIK, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, PRZETWÓRCZOŚĆ, PISTOLET, IRAK, PONCZ, CZAKRAM, SZLACHAR, GNIAZDO, EKSTREMIZM PRAWICOWY, KASA, RUSYCYSTYKA, RÓJKA, ORDYNACJA, WAMPIRZYCA, BRODACZ MONACHIJSKI, PRZEZIERNIK, WARIOMETR, TEMBR, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, FAWOREK, POZYCJA BALETOWA, LODOWIEC SZELFOWY, ANTABA, PIES OZDOBNY, FURGON, MORS, KWARTET, PRAWO RUSKIE, WZÓR JAWNY, OBJEŻDŻACZ, ISLANDZKOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ŁAŃCUCH, SPOTKANIE MODLITEWNE, ROZMIĘKANIE, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, BIOLIT, DESIGNERKA, ŻUREK, KUBECZEK, CHŁODNIK, GOTHIC METAL, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, N-GRAM, FUTURYSTYCZNOŚĆ, LEKTORIUM, GOŁODUPIEC, KOMEDIODRAMAT, BAR, KREOL, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, TAGALOG, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KRÓLOWA NAUK, TLENOWIEC, RARYTASIK, WAHLIWOŚĆ, SZACHRAJ, WYŚCIG SZCZURÓW, FUTRO, POJEDYNKA, GRZYB PASOŻYTNICZY, CHORĄŻY, NÓŻ BOJOWY, WIATR POZORNY, TEST, DOM TOWAROWY, ADHEZJA, SILOS, MALARZ, CYNK, ŁYSIENIE, POCZTA PRZYCHODZĄCA, MIGLANC, SZKOŁA, ŁATEK, SEKSTET, POLIMORFIZM, PRINSEPIA CHIŃSKA, SZESNASTY, ŁAŃCUSZEK, AKCELERATOR CYKLICZNY, ZAKONNIK, MACHNIĘCIE KOZŁA, GEORGE, STYL TOSKAŃSKI, MARSZ, IMPAS, NIELEGAL, MINUTA, WŁOSIE, OWCA ROMANOWSKA, LEJNIA, STANOWISKO, SURF, GEEK, WIR POWIETRZNY, FORMUŁKA, CYTRYNADA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, FARAD, INSZA INSZOŚĆ, WROTKARSTWO FIGUROWE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, HEMATOLOGIA, CELULOZOWNIA, WSZYSTKOWIEDZĄCY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KROWIEŃCZAK, EKSPEDYTOR, ROCK AND ROLL, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ROZDANIE, SABATARIANIN, LODÓWKA, WIRTUOZOSTWO, OKRZOSEK, PUCH, TEOLOGIA APOFATYCZNA, GÓRNICTWO, TRĘDOWNIK, HEKTAR PRZELICZENIOWY, RÓJ, PULPA, MONOTELETA, BARANI ŁEB, WINYLEUM, JAGLANKA, WĘGRZYNEK, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, WIECZNE PIÓRO, HAMSUN, CYMELIUM, AROGANT, JAŚ WĘDROWNICZEK, URANINIT, MONOGAMIA, JUROR, FOTOGENICZNOŚĆ, LARWA, LOGOPEDA, POLE ELEKTRYCZNE, PRZEKŁADKA, KOŁOWROTEK, AKRECJA, PISK, TYRANIA, NEUROLOGIA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, BATON, WAŁ, MINUTA, EKWIPARTYCJA, SHONEN-AI, ZABUDOWA, EMISJA POLOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MA, PĄK, HIPODROM, DEOKSYRYBONUKLEAZA, CUKIER, NUGAT, POLEWANIE SIĘ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, AGRESOR, HAZARDZISTA, ZBROJENIE, KRYTERIUM HAUTUSA, STUPAJKA, KUKIEŁKA LESSOWA, RYGIEL, KREACJONIZM, CHOCHOŁ, DYFERENCJA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, PARTIA ANGIELSKA, UPADEK, ETOLA, KOCIE OKO, OSIEMNASTY, STĘP, ANGLISTYKA, KOŃ KIŃSKI, KOŚĆ PODNIEBIENNA, DYPTYCH, DOMEK, WIRTUOZOSTWO, SIATKA, WOLNY STRZELEC, AKSJOMAT, KONTRAMARKARNIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ARCHAISTA, TAPIR KORDYLERYJSKI, WIBRACJA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PRZEZIERNOŚĆ, RUMIAN SZLACHETNY, PRZYBYTEK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WETERAN WOJENNY, ZĘBORÓG, ŚWIETLICZANKA, KUPNO, STRATOTYP, ŚLONSKI, GŁOSICIEL, DZIEŃ, POMIAR, FLĄDRA, JAJCARZ, PŁOMIENIE, PRZEKUPSTWO, SUBSTYTUCJA, LIBRA, PACHOLĘ, WARIACJA, LOŻA, RADIOWIEC, SATURN, MENUET, IMPRESJONISTA, HYDROCHEMIA, GORE-TEX, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, CYKL, FORMA ODLEWNICZA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, HASŁO, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, KLUCZ, ROZZIEW, KOMITET, MIESZARKA, FILAMENT AKTYNOWY, TRANSMISJA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GENETYKA KLINICZNA, OGÓR, PERIODONTOLOGIA, ZIEMIA, MONODIA, MOST PONTONOWY, PUNKT OKOSTNOWY, WASAL, MYRMEKOFIL, PASJA, LOTNE PIASKI, DZWONY, KATAFALK, SZWABSKI, DIMER, ORGANOLOGIA, CYMES, SZYBOLET, NIEMY, MINISTRANT KSIĘGI, JEMIOŁA, PRZECHOWANIE, INDYWIDUALNOŚĆ, TYKA, RPG, NAWIS, TREND BOCZNY, NAKRYCIE GŁOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MACERACJA, CYTADELA, KURAK, POCISK SMUGOWY, DZIEWCZYNA ULICZNA, TRÓJKOMBINACJA, RÓWNIANKA, SKŁADNIK POKARMOWY, SOSNA MASZTOWA, DIALER, PAWILON, MAKROKIERUNEK, RUMUNKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, OPOZYCJONISTA, GASTROENTEROLOGIA, GARDEROBA, GETRY, DOTYK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ZJAWISKO THOMSONA, JEDNOSTRONNOŚĆ, MANIERYZM, DOMINIUM BRYTYJSKIE, SIEĆ, BANALNOŚĆ, ?OJCIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD NIEINERCJALNY układ odniesienia, który obraca się lub porusza się ruchem niejednostajnym względem układu inercjalnego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD NIEINERCJALNY
układ odniesienia, który obraca się lub porusza się ruchem niejednostajnym względem układu inercjalnego (na 18 lit.).

Oprócz UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - UKŁAD ODNIESIENIA, KTÓRY OBRACA SIĘ LUB PORUSZA SIĘ RUCHEM NIEJEDNOSTAJNYM WZGLĘDEM UKŁADU INERCJALNEGO. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x