OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLARNA CZAPA LODOWA to:

obszar okołobiegunowy planety (lub księżyca planety), pokryty lodem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.768

ROZSZCZEPIENIE WARGI, APARAT REGENERACYJNY, WODODZIAŁ, PISECZNICZKA, ENTOMOFAGI, WZÓR JAWNY, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEPITKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MONTAŻOWNIA, OCZKO, SEMITA, PACZKA, PRZEDRUK, MLEKO, GRODŹ, DRABKA, PAPRYKA, KIESZEŃ, CHIMICHANGA, REMITENT, PRODUKCJA WTÓRNA, BANNER, ZGNIŁKI, WĘŻÓWKA, DEKALKOMANIA, OPERATOR KABLOWY, HAFT, METYLOTROFIA, GŁOSKA NOSOWA, SYSTEM ALARMOWY, BIAŁE PLAMY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, LINUKSIARA, PRACA, AKWEN, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, GOŚĆ, POJAZD LATAJĄCY, DWUDZIESTY SZÓSTY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, LEJNOŚĆ, MROZEK, PRĄD, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BROŃ MIOTAJĄCA, BIRIANI, GRANT, SPARRINGPARTNER, TELEGRAM, DANA, TEKST JAWNY, WYROŚLE, RYTUAŁ, KRWIŚCIĄG, CZAS PÓŁTRWANIA, SILNIK, CHOROBA ZARAŹLIWA, CZYNNIK SYTUACYJNY, KROPKA, DOJRZAŁOŚĆ, ZATRUCIE, ARTEFAKT, PRĄTNIKOWCE, KĘPKA, KOLEUS, JĄKANIE, FIGÓWKA, OPŁOTKI, TRANSFER BIEŻĄCY, BAZYLIKA KATEDRALNA, KLASA, MAŁPA, DIADEM, ROLA, UJĘCIE, GAZOWY OLBRZYM, PLUDRY, HOSTIA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, MATRYLINEARNOŚĆ, CENA DETALICZNA, BEKA, ASOCJATYWNOŚĆ, PIERWSZY PLAN, ULGA, LOG, POŚWIST, KAKEMONO, TAJNE KOMPLETY, LICZARKA BANKNOTÓW, ASESOR, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, MELUZYNA, PRZEJAW, ROSYJSKI, MAŁA OJCZYZNA, WILCZE STADO, STOCZNIA, OBSZAR, OLEJ PALMOWY, JARZMO MOSTOWE, UCIOS, PENANG, PRZEKLEŃSTWO, PODPIS CYFROWY, KALENDARZ KSIĘŻYCOWY, MONTAŻ, TRZYNASTKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, LOTNISKO, POSZKODOWANA, KRAJ, PYLICA ALUMINIOWA, PRYMAT, TEMPERATURA ZAPALENIA, MALAKKA, WARZYWNIK, DRABINA, ROZMODLENIE, KOŁPAK, KLUCZ, STARY MALUTKI, WZÓR CHEMICZNY, WYPALANKA, KABLOBETON, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, JAPOŃSKOŚĆ, KOŁNIERZ, STYMULACJA, KUNDMAN, PAŁANKA, CZERNINA, SKATING, PIŁA CZOPOWA, UZYSK, DZIANINA, ISTOTA ŻYWA, SPŁONKA, PRZYDAWKA, ADAPTACJA, RERECORDING, POJĘCIE LOGICZNE, NOWICJAT, NACZYNIAK, ZEFIR, ŻUPA, OSTATNI MOHIKANIN, FANPAGE, PRZEKŁADNIA, WĘZEŁ DROGOWY, KONIEC, PIGWA, METATEKST, SZTUKA ZIEMI, KLAPAK, NÓŻ, GOSTEK, PATRON, MATOŁ, MIESZANIEC, MEDYCYNA SPORTOWA, FINISZ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, WŁOCHACZ, DYMISJA, FILAR PRZYPOROWY, LWIA CZĘŚĆ, ŚLUZA WAŁOWA, KOREK, KAWAŁ, ŻABKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POPELINA, BĄBELEK, TWIST, SIAD RÓWNOWAŻNY, GŁOWNIA, MAKARONIARZ, DŻAGA, CHOCHLA, STREFA HEADA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KOZAK, JARZĄB, OKRZOS, ZGORZEL, GRANDA, PROGRAM, ENZYM, AFERKA, HANDEL ZAGRANICZNY, METADANE, SECESJONISTA, SKAFANDEREK, MNICH, GABINECIK, EKSKLAWA, DMUCHAWA, GLIPTYKA, PALIWO GAZOWE, STRZAŁECZKA, PRZEDZIAŁ, TRANZYSTOR, AWIZO, FALA WZROSTOWA, SER, HALA MASZYN, KOTERYJNOŚĆ, SUBSTANTYWNOŚĆ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KORPUS, TRĄBA JERYCHOŃSKA, SSE, CZARKA, AMPUŁA, KWIATUSZEK, TERMOLOKATOR, CYGARETKI, OKULIZACJA, REDUTA, PASTWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, TYMPANON, PERKAL, TEST CIS-TRANS, MŁYNEK, RÓW IRYGACYJNY, RYTOWNIK, WOLANIE, CHOROBA POPROMIENNA, NADŻERKA, RĘKAW, MINERAŁ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KOŁKOWNICA, NULLIPARA, SKŁADNIK POKARMOWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, KUCZBAJA, ATMOSFERA ZIEMSKA, BAKTERIA, PIANKA, DRUKARKA ROZETKOWA, ZAKĄSKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, CZEREP, LAUDATOR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ZABIEG, BARWY PAŃSTWOWE, KUTYKULA, FLOTA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, REZERWAT, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SZYJA, OWAD, CIASTKO, WELUR, PLANETA WĘGLOWA, PODŁOGA, USZAK, PŁÓD, OBYWATEL, MENTALNOŚĆ, GRAJCAR, FASOLKA PO BRETOŃSKU, POMÓR, DUMP, ELEWATOR, ZMAGANIA, SERYJNY MORDERCA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SŁUP, LODY, ALKA, ŻYWA PAGINA, ASTROTAKSJA, NIERUCHOMOŚĆ, DIAGNOZA, EPOKA INDUSTRIALNA, KAPITAŁOWOŚĆ, KASETOWIEC, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KACZKA, PODRYG, MASWERK, DENDRODOA, DEINSTALACJA, LEGOWISKO, DAWCA NARZĄDÓW, BANER, DZIAŁANIE, GAMBIR, WPŁATA, PAJA, MROŻONKA, ?REKOGNICJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLARNA CZAPA LODOWA obszar okołobiegunowy planety (lub księżyca planety), pokryty lodem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLARNA CZAPA LODOWA
obszar okołobiegunowy planety (lub księżyca planety), pokryty lodem (na 18 lit.).

Oprócz OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OBSZAR OKOŁOBIEGUNOWY PLANETY (LUB KSIĘŻYCA PLANETY), POKRYTY LODEM. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x