ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁ to:

zachowanie lub słowa, które mają na celu kogoś zranić (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁ

STRZAŁ to:

w sporcie: silne uderzenie skierowujące piłkę lub krążek do bramki przeciwnika (nie musi być celny) (na 6 lit.)STRZAŁ to:

huk towrzyszący strzałowi (na 6 lit.)STRZAŁ to:

wystrzelenie z broni palnej, kuszy, łuku itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

coś, co doskonale trafia w czyjeś oczekiwania, gust itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

w górnictwie: wybuch ładunku, celowa eksplozja, która ma na celu odłupanie węgla, także: sam ładunek wybuchowy (na 6 lit.)STRZAŁ to:

próba odgadnięcia (na 6 lit.)STRZAŁ to:

na bramkę lub do tarczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.488

KRWIOŻERCZOŚĆ, TENOR, ZSYP, PSYCHOLOGIA, CACHAÇA, REZERWA WALUTOWA, ZAZDROSTKA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, DEALER, ALIANT ZACHODNI, MASKARON, TRZECI, OBSZAR WIEJSKI, NAGŁOŚNIENIE, KĄT WIELOŚCIENNY, OKŁADKA, SKRZYNKA, MAKIAWELISTA, MIGELITKA, PODCENTRALA, PROTETYKA, BZYGI, ANTYFONA, DROŻDŻE, MLEKO, KORPUS, SKALISKO, RYLEC, TWIST, KRAKOWIAK, PREZENTACJA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, TKANINA, PÓŁWYSEP, ZAPRAWA, BOMBARDA, ALARM BOJOWY, PREZYDENTKA, PÓŁPRZESTRZEŃ, KOŁOWROTEK, WĘGIEL KAMIENNY, CYTODIAGNOSTYKA, FALA, UKRAIŃSKI, KIJ, SZLUFKA, GATUNEK INWAZYJNY, LONT WOLNOTLĄCY, SESJA, WSCHÓD, ROŚLINA POŻYTKOWA, PAS, SINIAK, STRAJK, ARCYDZIEŁO, DODATEK RODZINNY, CZOŁOWNICA, BRYŁA, TROJAN, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, METAL KOLOROWY, MAJSTERSZTYK, STERYLNOŚĆ, OKUCIE, LICZKO, PASTISZ, SAMOPOMOC, SZTUCZNY LÓD, MODEL, SOBÓR, PARALELIZM, SZKŁA, PRZEPOJKA, ŚMIECH, SZESNASTY, PROSIAK, NARYS POLIGONALNY, ALFRED, WINDSURFING, NAGOŚĆ, DEKANTER, ZADZIORNOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, RYTUAŁ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PLAMA, LUK ŁADUNKOWY, STOLIK, MONITOR, DYL, GIEZŁO, PASCHA, GENIALNOŚĆ, ZAKŁAD WZAJEMNY, SZCZYTNICA, KŁOPOTANIE SIĘ, BŁĘKITNY OLBRZYM, OPALENIZNA, DEMARKACJA, YORKSHIRE PUDDING, ATMOSFERA NORMALNA, MANGANIAN, SHOPPING, CASTING, AKCJONARIUSZ, CHOROBA WENERYCZNA, AUTOMAT TELEFONICZNY, SOŁTYSOSTWO, PALISADA, LOKAL SOCJALNY, BIEGUN, DIAPSYDY, KANTATA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, CZUPRYNA, SZCZOTKA, SAMOAKTUALIZACJA, KRĄG POLARNY, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, DOWÓD RZECZOWY, KASA BRACKA, DOM DZIECKA, FRONTON, BORDER, TERMOMETR RNA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ZERÓWKA, SYMPATYCZNOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, TERROR, KRUPON, PRZEKŁADNIA, SZRAF, HELISA, PARTIA, OWADOŻERNOŚĆ, IMIONISKO, AKOMPANIAMENT, SUKMANA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SAUNAMISTRZ, ZWOLNIENIE, PRZERÓB, DZIEŁO ROGOWE, AEDICULA, LUFA, MAKINTOSZ, ETIUDA, TALAR, SNIFTER, PILARKA RAMOWA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, PŁUCA, UDAR, ODTWARZANIE, SONDA, NIEWOLA EGIPSKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, PRZESZUKANIE, KRĘGI, NIELETNIOŚĆ, PALTO, ZAŻALENIE, REJESTRANT, SPYCHOTECHNIKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CHAMSTWO, NIEPOKALANEK MNISI, KAŁAMARZ, LOBOTOMIA, TWARDZIAK, SZWAGROSTWO, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, SUPERVISOR, PANTOFELNIK, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, PROSTE SKOŚNE, KSIĄŻKA ADRESOWA, ATRYBUCJA, SEN, SUBSTYTUCJA, FOTOSENSYBILIZATOR, LICZBA TRÓJKĄTNA, KIKUTNICE, BREZYLKA, ZABIEG FIZYKALNY, PATYCZAK, KRÓTKI WZROK, MAPA GENETYCZNA, RZECZ PRZYSZŁA, KRUCHTA, MAKINTOSZ, SURREALIZM, LUSTRO, BEZROBOCIE AGRARNE, WYLĘGARNIA, GALISYJCZYK, BALAST, MALIMO, KARP PO POLSKU, NIEMIEC, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MUZYKA PROGRAMOWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KANTOR, KIJ BEJSBOLOWY, LEVEL, STAROŚCIŃSKI, MARMOLADA, ZAPACH, STAUROPIGIA, WARIOGRAF, CZTERDZIESTKA, ALAIN, NASIENNIK, ZALEŻNOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, MIŁOŚĆ, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KONFIGUROWANIE, PROMIEŃ, NUDYZM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ZASŁONA DYMNA, FORMA, DRESSING, OLGA, PROFESJONALNOŚĆ, CHARAKTER, SYN, CZASOWNIK WIELOKROTNY, MEDALIK, JEDWAB OCTANOWY, KARIN, CHAMPION, MIĘSO RYBY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PARAFRAZA, KRATER, OKRES, FRYKCJA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, MUZYK, KOKPIT, SKŁADNIK ODŻYWCZY, FLET PROSTY, ŁAPA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ZAGWOZDKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZGODNOŚĆ, DAMAST SKUWANY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KAWA BEZKOFEINOWA, TERATOGENNOŚĆ, DEZABIL, WYROŚL, MÓR, WYROK, FAŁSZERZ, FRAZA, SPECYFIKACJA, PRZEWŁOKA, TOKAMAK, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CHARYZMAT, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PISMO ŁACIŃSKIE, DYNAMIZM, OSTROKRZEW, DOLABELLA, KOSZ, ROŻEK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ZASADA, URWIS, PODATEK GRUNTOWY, KAFAR, NOTKA, LITWAK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, CUDZOŚĆ, OŚLA GŁOWA, ANTRYKOT, NADRUK, GRYPS, PREFIKS, BOMBERKA, PRZETŁOK, ŻÓŁWIE MORSKIE, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZAKON KLERYCKI, MURRINA, NIEDOWIARSTWO, KULTUROWOŚĆ, ?DĘTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.488 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁ zachowanie lub słowa, które mają na celu kogoś zranić (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁ
zachowanie lub słowa, które mają na celu kogoś zranić (na 6 lit.).

Oprócz ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZACHOWANIE LUB SŁOWA, KTÓRE MAJĄ NA CELU KOGOŚ ZRANIĆ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast