CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDŁUŻACZ to:

część urządzenia lub osobne urządzenie, którego funkcją jest przedłużanie zakresu działania czegoś (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDŁUŻACZ

PRZEDŁUŻACZ to:

odcinek przewodu elektrycznego zwiększający zasięg przewodu pomiędzy gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniem pobierającym prąd (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

przyrząd, dodatkowy element w konstrukcji, który ją przedłuża, wydłuża (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

formularz, który może służyć jako dodatkowe miejsce na tekst w dokumentacji urzędowej; dodatkowy arkusz, dzięki któremu można umieścić w dokumentacji urzędowej dłuższy niż przeciętnie tekst (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

coś, co przedłuża trwanie czegoś, wydłuża coś (zwłaszcza: stan, proces) w czasie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.943

SKLEPIENIE ŻEBROWE, SYNERGIA, KESON, NIENORMATYWNOŚĆ, PUPIL, BADYLARZ, KORBKA, NACJA, DROGA WOJEWÓDZKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, GLINIANE RĘCE, POLKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PŁATKI ZBOŻOWE, STARA GWARDIA, SSANIE, SZCZOTKA, NAKARCZEK, GENERACJA ROZPROSZONA, OLFAKTOMETRIA, HARDTOP, MADONNA, KSIĘSTWO, SYSTEM ZNAKOWY, ŁAPADŁO, HERB, TRZON, PORĘCZ, WIĘZIEŃ, PRZYCISK DZWONKA, WZÓR UŻYTKOWY, FONOGRAM, SCENOPISARSTWO, KAMIEŃ WĘGIELNY, GOŁĄBECZEK, ŁOWIECTWO, KALKA JĘZYKOWA, AZYDEK, OBCY, ŁOTEWSKI, SPÓJNIK WYNIKOWY, OSTATNI KRZYK MODY, STYLON, MIEDZIORYTNICTWO, PUNK ROCK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, OKREŚLENIE, WÓZEK, CIĄGUTKA, POSADZKA, KORONA, HASHTAG, AUTOTEMATYZM, INGUSZ, BEZPIECZEŃSTWO, PLECÓWKA, GRZECH, ROTATOR, SYSTEMIK, PŁATNIK SKŁADEK, DESKA SEDESOWA, KWARTET, NAKAZ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, HYDROFON, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RANA SZARPANA, STAN DEPRESYJNY, WYRAŻENIE, TOY, ŁUSZCZAK, LIRYCZNOŚĆ, PAS, SZANKIER TWARDY, ADRES, WĘZEŁ DROGOWY, MRÓWKA, DESENIOWANIE, GENDER, KOMORA PŁYWAKOWA, ORZECHÓWKA, HAFCIARSTWO, PIRYDOKSAMINA, KUWETA, PLAZMA, DOBRO RZADKIE, RARYTAS, SZTUKATERIA, KARMEL, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PORZĄDKI, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SEROCZEŃ, DAWNOŚĆ, AHA, ROGATNICA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OSTOJA, POROST, ZŁOTKO, SALCESON, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PIĘTNASTY, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, BYŁY, PŁUCZKA, NIESAMOISTNOŚĆ, DRĄGAL, PRĘT STALOWY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, AQUAFABA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DYSZKANCIK, RZEZAK, KLINKIER, SKŁAD, PRAWO BUDOWLANE, PRANKO, NOWELIZACJA, PRZEDAWNIENIE, ZAŁOM, FILECIK, KOSTUR, KONTRAKT MENADŻERSKI, LENIWIEC, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, HAPLOTYP, MECHANIZM KORBOWY, REKOGNICJA, SZANTA, ZMIERZCH, ŻARNIK, EKSTREMIZM PRAWICOWY, WELUR, CYNGIEL, OPIEKUN, BEZSENS, ELEMENT, FORT, DESER, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BARANI ŁEB, TEORIA INFORMACJI, OGNIE, PADAŁKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KASKADER, GAŁGAN, SERIAL TELEWIZYJNY, GAD, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ĆWICZENIE, KONTEKST, SYROP ADWOKATOWY, UGNIATARKA, OKRES NOWORODKOWY, NIEUŻYWANIE, EREB, RATING KREDYTOWY, CELIBAT, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PGR, CYPR, KOŚĆ ZĘBOWA, LUDWINÓW, PAS, STANOWISKO PRACY, CHWYTAK, TERAKOTA, KOTLARNIA, KAZALNICA, BODOR, WIERTNICA, PEDOFILSTWO, SILNIK INDUKCYJNY, AKRECJA, SONG, ZAKOP, PARAMETR, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PLECHOWIEC, KOLCOROŚL, WYDRA, ZAKON MNISI, NIERÓWNOŚĆ, ESENCJA, PLATFORMA SPRZĘTOWA, MARUNA NADMORSKA, KATASTROFICZNOŚĆ, OPASKA, KONFEKCJA, NOSACZ MENTAWAJSKI, REWOLUCJA, SZTYFT, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, SKARB, OPAD, ZASADA POMOCNICZOŚCI, DECYZJA DOPUSZCZALNA, JASKINIA LODOWA, WKŁADKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, REWALIDACJA, PIERNICZEK, BŁĘKITNE HEŁMY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, TROLEJ, PŁATEK, STANOWISKO, POKOLENIE LITERACKIE, SZCZĘK ORĘŻA, WYCINEK, KARTUSZ, KOZACZKA, SYGNATURKA, WIEŚNIAK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, MORESKA, FORMACJA, BEZANMASZT, NIECZYNNOŚĆ, GŁĘBIA OSTROŚCI, BULAJ, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PRZEGLĄDACZ, ŻAGIEW, AKORD, SCENKA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, ŻURAWIK, ROŚLINA CIENIOLUBNA, JAMRAJ, IGLICA, KONTRMANIFESTACJA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, PIERSIÓWKA, ŁĄCZYNA, PROMIENNIK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PARTYKUŁA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KONFIDENCJONALNOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, ZDANIE, ZASTRZYK, PYTANIE, SETECZKA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ETERY, ŻYWIZNA, DUSZNICA, BRYŁOWATOŚĆ, GLORIETTA, CECHOWNIK, DETONATOR, KONDYCJONALIZM, PASZTETÓWKA, KRYTERIUM HURWICZA, CIĘŻKOŚĆ, ELEMENT, EMAKIMONO, WYCHOWAWCZYNI, SZEWRON, TUBING, ZWALISTOŚĆ, RUMSZTYK, DESKA, AZOLLA, ZDANIE, IMPERIUM GHISCARI, KREACJONIZM, SANDINISTA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, AGROGAZ, EPIKUREIZM, GWARANCJA, PORUSZENIE, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, GATUNEK MIESZANY, TŁUMACZKA, ODBÓJ, OBRÓBKA, DERYWATYWA, GRA WYŚCIGOWA, PRZEDSCENIE, DZIABKA, POSTOŁY, POKOJOWOŚĆ, GLIZA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, WSTECZNOŚĆ, PREZENTACJA, NADŻERKA, ?DANIE KOSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDŁUŻACZ część urządzenia lub osobne urządzenie, którego funkcją jest przedłużanie zakresu działania czegoś (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDŁUŻACZ
część urządzenia lub osobne urządzenie, którego funkcją jest przedłużanie zakresu działania czegoś (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ URZĄDZENIA LUB OSOBNE URZĄDZENIE, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZEDŁUŻANIE ZAKRESU DZIAŁANIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast