JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOLUBILIZACJA MICELARNA to:

jest to proces solubilizacji, polegający na utworzeniu miceli z solubilizatora, będącego substancją powierzchniowo czynną i tworzącego micele, zawierające substancję rozpuszczaną, które tworzą układ koloidalny z cieczą rozpuszczającą (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.498

PODRÓŻNA, DROBNOŚĆ, BOCZEK, INFLACJA AKADEMICKA, KOŚĆ MIEDNICZNA, BUREK, MAJĘTNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, LANDARA, ZASTRZALIN TOTARA, KLEJÓWKA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, MONOPARTYJNOŚĆ, KOŚCISTOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, GŁOŚNIK OTWARTY, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, BIAŁY MURZYN, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRZYROSTEK, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, TEZA, SYMETRIA, BIAŁKO, EKLEKTYZM, PASZA, LOTNIK, USTRÓJ NIEWOLNICZY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, IDEAŁ MAKSYMALNY, NIJAKOŚĆ, HELLENIZACJA, KONSTYTUCJA, BEZRĄBEK, REGLAN, LUGER, FENKAMFAMINA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, ZAGRYWKA, ŚRODKI TRWAŁE, LIS MORSKI, STAN CZYNNY, KARBONATYT, PIENIĄŻEK, NIEUWAŻNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, KLIMAT, GRACJALISTA, TRĄDZIK, ROZWÓJ, ENERGIA, MYŚLENIE MAGICZNE, NAPINACZ, SOŚNIAK, AMPLIFIKACJA, ANIOŁEK, DOM REKOLEKCYJNY, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, STRONA CZYNNA, LAWENDA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, GÓRA PODWODNA, BEZECNOŚĆ, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, CZELESTA, REJESTR KARNY, SPRZĘŻNICE, KREDYT INWESTYCYJNY, BIEGUNKA, ROZMACH, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, REPETYTYWNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, FITOFAGIA, SINGEL, FALKA, WREDOTA, ZAWŁOKI, ETIUDA, APEL, SZPALER, KORYTO, KUC CONNEMARA, MLECZARKA, CZAS MIEJSCOWY, ŁADNOŚĆ, NAKTUZ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ROZRZUTNIK, LYGODIUM PALMIASTE, KANTOR, STROLLER, METROPOLIA, SPRAWDZIAN, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, LABIRYNT, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, ASTER ALPEJSKI, KWALIFIKACJA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SIECZKA, WYKRYWACZ METALU, PROCES DECYZYJNY, TWARDY OŁÓWEK, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, BRZDĘKNIĘCIE, BYTOMKOWIEC, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, AMPLIFIKACJA, POMYŚLNY WIATR, GLINIASTOŚĆ, ADRES DOCELOWY, POGONIEC, HORMON STEROIDOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, POŚWIST, FIRMA, GLOTTOCHRONOLOGIA, FILM S-F, RACJONALIZACJA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, MIĘSIEŃ WDECHOWY, SZACHY AKTYWNE, AUTONOMIZM, TENIS, REPRODUKCJA PROSTA, STACJA, MĄDROŚĆ, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, PROBLEM BAZYLEJSKI, SZKARADZIEŃSTWO, MAMUCIA SKOCZNIA, GRUPA RYZYKA, NIEGOTOWOŚĆ, PÓŁPRZESTRZEŃ, NETBALL, MIĘSO RYBY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, TUALETA, DIABELSKOŚĆ, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, CHLOROHEKSYDYNA, ASYSTENTKA, DING, ODWRÓCONY DASZEK, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ANALIZA LITERACKA, AGRAFA, FANABERIA, GRATIS, APOPTOZA, CHOROBA DEVICA, KWAS LIPONOWY, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, DYDAKTYCZNOŚĆ, PASZTETÓWA, OBIEKT LINIOWY, ORGANY PAROWE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, SUBSTANCJA OBCA, OBUNOGI, BAZA, UKŁAD DARLINGTONA, AFERKA, INSTRUMENTOLOGIA, WSZECHMOC, DOPŁATA OBSZAROWA, FLAWONOID, LINEARNOŚĆ, DERYWACJA WSTECZNA, ŁOPATKA, PRĄD, OTWARTOŚĆ, KORAL MADREPOROWY, MINIPIŁKA, PILA, SZKOLNOŚĆ, NOWOWIERCA, MAJKA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KIEROWALNOŚĆ, MIANOWNIK, MAGOT, WIDELEC, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, UZALEŻNIONY, LAICYZACJA, ROZWAŻNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, PASMO PRZENOSZENIA, SZKŁO MĄCONE, IDIOTYCZNOŚĆ, WYRAFINOWANOŚĆ, SEKWENCJA PALINDROMOWA, INTERFEROMETR LASEROWY, ZRZYNKA, BEZINTERESOWNOŚĆ, PATRON, EDYKUŁ, FILAMENT, UŁAMEK DZIESIĘTNY, KATASTROFIZM, JAPOŃSKOŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, WELWET, EKRAN LUMINESCENCYJNY, EINSIEDLER, KUOKA, ANTYLIBERALIZM, OBRAZ, NOGA, BANIECZKA, DAKTYLOGRAFIA, NIEPOPRAWNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, EWOLUCJONIZM, GŁUPKOWATOŚĆ, CYKORIA KORZENIOWA, WYDMUSZKA, LAS ŁĘGOWY, TOTEM, ŚWIATŁO, GRZYB MAŚLAK, CNOTA, WACHLARZ, SAMORODNOŚĆ, RUSTYFIKACJA, CYNKOGRAFIA, MIKSER, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PROCES, SZCZUPŁOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, PÓŁOKRĄG, NIEOKREŚLONOŚĆ, DYSKONTYNUACJA, POSIEW, AGREGATY MONETARNE, USTONOGIE, SAMOAKTUALIZACJA, LINKOMYCYNA, BOŻA RĘKA, TWÓR, KOMUNIKACJA, WAĆPANNA, BUMER, NIEZALEŻNOŚĆ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ŻYŁKA, SEDNO, ŁUSKWIAK ZMIENNY, PTASZNIK GOLIAT, PRĄŻEK, KURTYNA SKALNA, OBWISŁOŚĆ, UMIERANIE, WYPRAWKA, OKRĘT LOTNICZY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, REFLEKTOR, BODAK, CIELĘCINKA, MOSTEK, BAKTERIA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, PORZĄDEK CIĄGŁY, LICZNIK STRUMIENIOWY, MĘKI TANTALA, FLUAV, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BRAT KRWI, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, UKŁAD MOCZOWY, SUMA WEKSLOWA, DOM, SZYK, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZGNIŁY KOMPROMIS, DRUK WKLĘSŁY, KSOBNOŚĆ, ANALEPTYK, NAZWA RZETELNA, BEZSIŁA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, PODTLENEK AZOTU, DEMOLUDY, ?OPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOLUBILIZACJA MICELARNA jest to proces solubilizacji, polegający na utworzeniu miceli z solubilizatora, będącego substancją powierzchniowo czynną i tworzącego micele, zawierające substancję rozpuszczaną, które tworzą układ koloidalny z cieczą rozpuszczającą (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOLUBILIZACJA MICELARNA
jest to proces solubilizacji, polegający na utworzeniu miceli z solubilizatora, będącego substancją powierzchniowo czynną i tworzącego micele, zawierające substancję rozpuszczaną, które tworzą układ koloidalny z cieczą rozpuszczającą (na 22 lit.).

Oprócz JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEST TO PROCES SOLUBILIZACJI, POLEGAJĄCY NA UTWORZENIU MICELI Z SOLUBILIZATORA, BĘDĄCEGO SUBSTANCJĄ POWIERZCHNIOWO CZYNNĄ I TWORZĄCEGO MICELE, ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ROZPUSZCZANĄ, KTÓRE TWORZĄ UKŁAD KOLOIDALNY Z CIECZĄ ROZPUSZCZAJĄCĄ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast