NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODSYP to:

nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODSYP

ODSYP to:

ilość zboża, którą rolnik miał obowiązek dostarczyć państwu za przemiał ziarna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.096

EPOKA LITERACKA, DOBRA, DRÓŻKA, GUMIDRAGAN, WISKOZA, KOREKTOR, HIPODROM, WYLICZANKA, ZIEMIA DIATOMOWA, SIAD, KONFESJA, ŚLUZA WAŁOWA, PANCERNIK KARŁOWATY, KAJZER, TARANTELLA, ADMIRACJA, DEPILACJA, RDZEŃ, STRATA, DNI OTWARTE, ZNAMIĘ, ŁATEK, KOREKTOR, CZYSTKA ETNICZNA, WŁOSKI, PRACA STUDIALNA, DYSPROPORCJA, OJCIEC CHRZESTNY, UMIEJĘTNOŚĆ, FILET, AMUR, ARABICA, OSĘK, JELARANG, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, OSKAR, JEZIORO GLACJALNE, ASTROLATRIA, BLOKHAUZ, KABESTAN, CHONDRYT, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, DZIEWKA, ILOCZYN JONOWY, PALUDAMENT, KIEŁBACHA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, DZYNDZEL, RUSKOŚĆ, OSKÓREK, WYRĘBA, ELEKTRODA SZKLANA, SOK, KRYPTODEPRESJA, ZATOKI, KAPITAŁ WŁASNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, AUTOMAT TELEFONICZNY, KOTLARNIA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, FONDUE, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, BENTOS SUBLITORALNY, REPREZENTACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, GLOBULINA, REAKCJA JĄDROWA, KOŃ WIACKI, MIT, HIPSTER, DWUDZIESTY PIĄTY, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, BATERIA, NIEWYPARZONA GĘBA, SPLENDID ISOLATION, KLUCZ, ESENCJA, GAJA, MINIATURA, WYRĘBISKO, RAMIĘ, RAZSOLNIK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KATAR, AEROLIT, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, LESBOS, HOHENZOLLERNOWIE, CHAŁUPNICA, SÓL, ZMYWACZ, KANKA, PIELUSZKA, ŹREBAK, HEKSAMETR, FILM SF, ORLICZKA MIECZOWATA, MOTYW, MEZOTERAPIA, WYRZUTNIA, NAUPLIUS, SYFON, WYGIĘCIE, TRZY GROSZE, TŁUMIK, WĄŻ, AKT PŁCIOWY, MEMBRANOFON, NASZ CZŁOWIEK, RUMIEŃ NAGŁY, BROŃ DRZEWCOWA, TREPANG, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, PIŁA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, OPENER, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, REALIZM MAGICZNY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, KUNA, DWÓJNIK, SISLEY, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, ELEKTROLIZA, ODWROTNOŚĆ, POWŁOKA, JĘZYCZNIK MALUTKI, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, WODNICZKA, CHRUST, BAZA ODSETKOWA, BORÓWIEC, GŁOSICIEL, BYSTRZYCA, BULIONER, ZNAJOMY, WARMING, GRZYWIENKA, RZEKOTKA DRZEWNA, DWUNASTY, CZAS TERAŹNIEJSZY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, DRAMATYKA, CHÓR, WPADKA, ORTOPTYK, KARRUKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, WOŁYNIAK, ZBÓJNIKOWATE, TERMOS BUFETOWY, POKOLENIE, AKCJONARIUSZ, TAMPON, PÓŁSTRUNOWCE, UBOŻENIE, DRABINOWIEC MROCZNY, ŻÓŁW KILOWATY, PLAFON, DENATURACJA BIAŁKA, ALKILACJA, POBIAŁKA, TRZECI PLAN, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KANAPKA, FRYKANDO, DRABINA ANALGETYCZNA, FILM NOIR, DAKTYLOGRAFIA, KSIĘŻUNIO, METALIK, PEREŁKA, RIKSZARZ, TONAŻ, KLEPKA, KNAGA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, JĄKANIE, AMORFIZM, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, BEZDUSZNOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, GIRLANDA, HELMIOTOLOGIA, REOFILE, DRZEWIANIN, BARWY NARODOWE, KRANÓWKA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, INTERWENCJA, TANTALIT, KACZKA PIŻMOWA, SŁODNIK, KOZAK, TRYGONOMETRIA, JĘZYK FLAMANDZKI, SKROBAK, DŹWIGNIA, WADA, BLOKADA, SERWITUT, DANINA, TRANSLACJA, SAMOZAOPATRZENIE, KOPROFIL, FORMA, MINERAŁ ZABARWIONY, KANAŁ TEMATYCZNY, PRZEPITA, MAŚLANKA, POLER, SCHOWEK, BAŁKAŃSKOŚĆ, KOMBATANT, AMPUŁKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, DOPEŁNIENIE ZBIORU, KSIĄŻKA ADRESOWA, ZARAZA, DOGODZENIE SOBIE, KREDKA, WIDMO RENTGENOWSKIE, CYWILKI, SAMARYTANIN, MESZEK, LICZBA BARIONOWA, WYROBISKO GÓRNICZE, PRĄTNIKI, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DROŻDŻE KRUCHE, IRISH DRAUGHT, TRACKI, KULCZYBA, HAMBURGER, NARYBEK, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MATECZNIK, CIAŁO, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, ANTAGONISTA, BERET, ODCZYNNIK, PRZYSTAŃ, KONOTATKA, SZTURWAŁ, MORDENT, GRZYB, KOCZOWNIK, GOFR, SUSZARNICTWO, NERW, PROFESOR ZWYCZAJNY, KĄT, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, RELACJA, ŁUPEK DACHOWY, PAS, ZWROTNOŚĆ, CHABANINA, KOMPENSACJA, ULOTKA, LAKSACJA, GOŚCINNY WYSTĘP, CENTRALA, GŁĘBIA OSTROŚCI, PRZENOŚNIK, PIZZA, EKLER, PINGWIN ADELI, RADIANT, JEŻYNA, ROZMARYN, TEREN ZAKRYTY, SZPERACZ, LEZGIN, CENA ADMINISTRACYJNA, ROSYJSKI, BIGNONIOWATE, PRAWO POWIELACZOWE, AGNOZJA TWARZY, BULLETIN BOARD SYSTEM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, OSAD DELUWIALNY, ZAIMEK PYTAJNY, BADANIE, PISECZNICZKA, LAGUNA, PIŻMOWIEC, MAŁPI GAJ, SYSTEM SYMBOLICZNY, AURORA, PANNICA, RZEKA ROZTOKOWA, RODNIK, KRZYWUŁA, ?ZDRADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODSYP nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODSYP
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki (na 5 lit.).

Oprócz NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NAGROMADZENIE LUŹNYCH OSADÓW, GŁÓWNIE ŻWIRU ORAZ PIASKU, W KORYCIE RZEKI, KTÓRE TWORZY WYRAŹNE WYSKLEPIENIE DNA LUB TEŻ WYSTĘP BRZEGU RZEKI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x