Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAKŁAD, W KTÓRYM IMPREGNUJE SIĘ ŚRODKAMI PRZECIWGNILNYMI DREWNO, KTÓRE MA BYĆ WYSTAWIONE NA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NP. Z PRZEZNACZENIEM NA PODKŁADY KOLEJOWE, SŁUPY TELEGRAFICZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASYCALNIA to:

zakład, w którym impregnuje się środkami przeciwgnilnymi drewno, które ma być wystawione na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, np. z przeznaczeniem na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKŁAD, W KTÓRYM IMPREGNUJE SIĘ ŚRODKAMI PRZECIWGNILNYMI DREWNO, KTÓRE MA BYĆ WYSTAWIONE NA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NP. Z PRZEZNACZENIEM NA PODKŁADY KOLEJOWE, SŁUPY TELEGRAFICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.165

HASŁO, DEWIZY, BIAŁA ŚMIERĆ, IMPUTOWANIE, TUBKA, OBLEGAJĄCY, SPEKULACJA, WUEF, NAPIĘCIE DOTYKOWE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, SROGOŚĆ, ŻYWOTNIK, SKAJLAJT, STRUMIEŃ, ISTOTA SZARA, RESYNTEZA, TCHÓRZLIWOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, NATURALIZACJA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, OPTYKA, APARAT, STAN PSYCHICZNY, POJAZD LĄDOWY, ŚLIZGAWKA, KAMBIUM WASKULARNE, UCISK, FORMA ODLEWNICZA, KANTOR, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, MARKETING INWAZYJNY, ARTYSTA, TANYSTROF, WYSŁUGA LAT, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KASTLER, ANUCZIN, RABV, LENIWIEC BRUNATNY, DINGO, CZESALNIA, GATUNEK INWAZYJNY, KONWERGENCJA, ZWALISTOŚĆ, OŚ ŚWIATA, PROBIERNIA, PULSACJA, SZKŁO OPTYCZNE, SKLEP WARZYWNY, GOŚĆ, EPISTOLOGRAFIA, FISZ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, JĘZYK BIAŁORUSKI, LINIE OCEANICZNE, NEOGOTYK, TRIAL, PORTRECISTKA, SIWERT, JĘZYK GURAGE, CERKWISKO, TABLICA, CZUWANIE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, PODKŁAD KOLEJOWY, LONGER, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, OCHRONA UZDROWISKOWA, BRZYDACTWO, NARZĘDZIE, KSYLOFON, REGION STREFOWY, FALAKA, NERW CZASZKOWY, SNIFTER, KORDON SANITARNY, STOPKA, LUNETA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SKARBNIK, SZEW, FOTOGRAFIKA, PRZEKUPIEŃ, DEKLARACJA, WSPOMINKI, WYNIOSŁOŚĆ, KOŃCZYNA, CHODZĄCA POWAGA, LICZBA WYMIERNA, WARTKOŚĆ, EKSPERTKA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, TAMBOREK, DESZCZÓWKA, TEORIA GIER, METYLOTROFIA, WYŚCIGI, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KLEJONKA, TOPOLOGIA, TOWAROZNAWSTWO, TWÓRCZOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, BEZSTYLOWOŚĆ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, FOTEL OBROTOWY, OSNUJA, RYNEK DETALICZNY, POLIPTYK, SYLABA OTWARTA, CHMIELOGRAB, DRAMAT EPICKI, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, SYLFIDA, PACHISI, MAGNEZJA, DREWNO OKRĄGŁE, ZAĆMIENIE, BIELIŹNIARSTWO, FORTUNA, WSZYSTKOIZM, SŁOWACKI, AEROLIT, KLAG, SKLEPIENIE ŻEBROWE, SIŁA WYŻSZA, SILNIK BOCZNIKOWY, POJAZD JEDNOŚLADOWY, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, RUCH PRZYSPIESZONY, OKULISTA, BIAŁY ROSJANIN, MUNGO, JĄDRO, DYLATACJA, WYPADEK DROGOWY, SIEDLISKO, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, MRUKOKSZTAŁTNE, VANGE, THAULOW, SUWNICA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, BAGPIPE, KAMIEŃ OZDOBNY, UCHWYT NOŻOWY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, CZARCIK, MANGO, BINDA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, KURDUPLOWATOŚĆ, GARNITUR, SPEAKER, ANARCHISTKA, SŁONIOWATE, WYRWIZĄB, WALCOWNIA ZIMNA, SPRAWNOŚĆ, ZALEW, JĘZYK DRAWIDYJSKI, POLITYKA DOSTOSOWAWCZA, PRAKTYKA RELIGIJNA, BLU-RAY, ELEGANCIK, BOVET, HAMERNIK, SKRZYDEŁKO, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, TRENAŻER, BATERIA AKUMULATOROWA, PŁAZY OGONIASTE, ŁĘKOTKA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ŚWIETLICZANKA, UNIA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, SZYSZKA, KONSYGNATARIUSZ, BAROMETR KONIUNKTURY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZBIORKOM, PĄCZKOWCE, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PANEK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, MUSZKA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, FORMACJA, FRYZ ARKADOWY, AUTONOMICZNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, JAWOR, SERYCYTYZACJA, WŁOCHACZ, MŁOTOWNIA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SONATA, WIĄD RDZENIA, DRES, TELEMARK, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, IBISOWATE, PASAŻ, UNTERWALDEN, GRZYB NIEJADALNY, SKARGOWOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, KLEJOWNIA, HORYZONT, REFLEKSOLOG, PROCESOR, DOPPELGANGER, ZARAŻONY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DOZNANIE, CEDR, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, POPIELNIK, POJEDYNEK, GHISCARSKI, DWUWARSTWOWOŚĆ, POMADKA, ODBIJANIE, CRIOLLO, DEPORTOWANY, CHORIAMB, MONOPTERES, ZABIEG LECZNICZY, HERODY, BAR, SASZETKA, DZIENNIKARZ, ORZECH, LUGIER, GAZ ZIEMNY, ORGANIZATOR JĄDERKA, KODYFIKATOR, LAMPA NAFTOWA, WAGON, SKRYPTORIUM, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, DESIGNER, RELACJA PUSTA, WYWRÓCENIE SIĘ, MAŹNICA, SZTYLPA, FEININGER, POWINNOŚĆ, MORA, DYLETANTYZM, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, LINIA PODSTAWOWA, TEORIA KATEGORII, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, TEOLOGIA MORALNA, STACJA POMP, STEROWANIE KRZEPKIE, BETON SPRĘŻONY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, TEOKRACJA, WOŁOCH, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, MAORYJSKI, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, NORMANDZKI, ANGEOLOGIA, SKROMNISIA, PROLIFERACJA, PANEK, FILOLOGIA ANGIELSKA, MATKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, OWCA MERYNOSOWA, SSAKI, WÓR, NAWALENIE SIĘ, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PRZEPIÓRKA, KSOBNOŚĆ, DROGA LOTNICZA, ODLEWACZ, PRZEPOWIADACZ, KARPINA, KOLEJ, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, LUZACKOŚĆ, ALGEBRA BANACHA, RATTAN, TRZĘSIENIE ZIEMI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zakład, w którym impregnuje się środkami przeciwgnilnymi drewno, które ma być wystawione na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, np. z przeznaczeniem na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKŁAD, W KTÓRYM IMPREGNUJE SIĘ ŚRODKAMI PRZECIWGNILNYMI DREWNO, KTÓRE MA BYĆ WYSTAWIONE NA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NP. Z PRZEZNACZENIEM NA PODKŁADY KOLEJOWE, SŁUPY TELEGRAFICZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nasycalnia, zakład, w którym impregnuje się środkami przeciwgnilnymi drewno, które ma być wystawione na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, np. z przeznaczeniem na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASYCALNIA
zakład, w którym impregnuje się środkami przeciwgnilnymi drewno, które ma być wystawione na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, np. z przeznaczeniem na podkłady kolejowe, słupy telegraficzne (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x