HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIKOPRION to:

Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.195

PASZTECIK SZCZECIŃSKI, CIĄGNIK KOŁOWY, MEDALION, DZIESIĘCIONÓG, POLE WIROWE, DIRK, INNSBRUCK, ANALOGIA, BAGNIAK ZDROJOWY, POKRACZKA, KONFESJA, SZNAPS, JELEŃ KOŃSKI, CYRANECZKA SZARA, TRUST, GALISYJSKI, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, TRIADA KARTAGENERA, RUPNIK, WSZECHSTWORZENIE, WIERSZ OBRAZKOWY, BAKTERIEMIA, BLEJTRAM, ARABSKI, CHOROBA SEITELBERGERA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, KOLUGO, JUBILEUSZ, WIDŁOZĄB BRĄZOWY, WITEZIE, TURKAN, BIEDRONKA SIEDMIOKROPKOWA, SZPULA, HELIOFIZYKA, BÓBR RZECZNY, SIWERNIAK, KARLIK MALUTKI, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KWALIFIKACJA, ASTARTOWATE, BĄBEL, GŁODOWANIE, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, PIECHOTA ŁANOWA, ŚWINKA MORSKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, JAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, BIURO, PIRACTWO, BOTULIZM DZIECIĘCY, ANTYLOPA SARNIA, PROCESOWICZ, JĘZYK WIETNAMSKI, TUSSOR, PULSACJA, LAKONICZNOŚĆ, ARONIA ŚLIWOLISTNA, ALEURON, HIP-HOP, ARTEFAKT, ŻARŁACZ BRUNATNY, WSTĘŻNICA, RYBY MORSKIE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WSPÓLNY ZASÓB, ZBIEG, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KURTYNA ZERO, GAZOZAUR, FIGOWIEC BENGALSKI, JODŁA OLBRZYMIA, BRODACZ WIELKODZIOBY, ŻÓŁW RZECZNY, EKOSFERA, SARONG, ŚWISTEK ROPUCHOWATY, KANTORIA, TĘPOSZ, ASYMPTOTA, ROŻENIEC KRÓTKOSTERNY, ZĄB MLECZNY, ORLICZKA USZKOWATA, CHOROBA STRÜMPLLA, SYNTEZA JĄDROWA, MAKAK INDYJSKI, POKRZYWA KULECZKOWATA, ŻAŁOBNICZKA THAYERA, NAWALANKA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, TAWROSZ, DUPA BLADA, TKANKA STAŁA, SAMOAŃSKI, MYSZ WORKOWATA, TORTOWNICA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SINGEL, ŚRODKOWOŚĆ, OBOCZEK, PULARES, GEODEZJA, BURZYK GALAPAGOSKI, CHOROBA CAROLEGO, BRETOŃSKI, WOZIDŁO, WĄSATKA, PYTON, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SALSA, ORZECH KOKOSOWY, KWAS TŁUSZCZOWY, KONTROLA DROGOWA, MINA, CECHA POŚREDNIA, OBIBOK, AEROBIONT, CIEMNOBLASZEK, FIGURA MYŚLI, TRUP, MĘKA PAŃSKA, OBRONA FRANCUSKA, HOWARDYT, ORLENIOWATE, STYL KOLONIALNY, NARCIARSTWO NORWESKIE, KOROŁAZ BRUNATNY, PRZEBITKA, MELANCHOLIA, KRUCZYNA KAPTUROWA, BAŁAGULSZCZYZNA, NAZARETANKA, PCHLI TARG, CZARNUSZKA, AKSOLOTL, WEZWANIE, GĘŚ EGIPSKA, ROBERTIA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KRONOZAUR, KENOZOIK, ZANOKCICA MUROWA, SIT GŁÓWKOWATY, CZEPIAK GEOFFROYA, BATRACHOGNAT, GANGSTERSTWO, CYNAMOŃCZYK, LORI WYSMUKŁY, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, SOLARKA, RURA CROOKESA, WOREK, WYKONANIE, STROIK, MIECZOGON, LINIA PRZEMIANY, DZIERZYK ZAROŚLOWY, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, APLEGIER, AMNEZJA DZIECIĘCA, TURZYCA PAGÓRKOWA, MIESZACZ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, POKŁAD DOLNY, LUSTRO, KAGUAN, STOKŁOSA DACHOWA, ŚCIGA, NIESTRZĘP, KAJMAN ŻAKARE, CYLINDROWIEC KORALOWY, AFGAŃSKI, USTONÓG, CZAS, BURZYK SZARY, ZŁOCIK KARAIBSKI, FLASZOWIEC, SELENODEZJA, WITREKTOMIA, BIOTOP, WIGOŃ, KOMORA MINOWA, SIDEROPS, BIEŁUGI, SOSNA PLAMISTOKORA, WYGLĄD, HARDOŚĆ, BORZEŚLAD NITECZKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, KOSARZ, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, POWTÓRZENIE, HUBA RZESZOTNIK, KOROŁAZ PAPUASKI, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, IZOLACJA, KOMUNA LUDOWA, OGNIOMUR, KAZARKA RAJSKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NASZELNIK, SREBRZANKA CZERWONODZIOBA, JOLA, RENTGENOMETR, DABOJA LEWATYŃSKA, GŁOWOCIS, MATRYKUŁA, MEDYCYNA KOSMICZNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ŚWISZCZ, NAPROTECHNOLOGIA, MIECHERA KĘDZIERZAWA, TOPSPIN, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, APEL, ŁONO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, CZERNICA, OWOC POZORNY, ELSEYA ZĘBATA, IBIS AMERYKAŃSKI, PREONDAKTYL, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, NAKAZ, OKTAEDRYT, SZAROTKA, MRÓWKOJAD, KOŃ TORYJSKI, SIEĆ, CHRABĄSZCZ, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, MUSZTARDA, GALICKI, GŁUSZEC, SIS, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NIEBO, PANCERZ KOLCZY, PORÓWNYWARKA, ZŁOTOŚĆ, KAZUISTA, POSTRZAŁKA, SUSZARNIA, ORLEŃ CĘTKOWANY, BROŃ RADIOLOGICZNA, PIANINO, HENTAI, SROKACZ, KRUCHAWECZKA, MIĘKISZ POWIETRZNY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, EPACHTOZAUR, RYBOTERAPIA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, SAŁATA, OŚRODEK WYŻOWY, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, LOS, ASTER WIELKOLISTNY, TRASZKA NADDUNAJSKA, GEN WĘDRUJĄCY, ATONALNOŚĆ, NARZĄD RODNY, BOROWIK SZATAŃSKI, JODŁA BORYSA, PSZENICA DURUM, BRATEK POLNY, IBISODZIOBY, GLIKOZYD NASERCOWY, MISIURKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, SZCZELINA BRZEŻNA, DYSTONIA TORSYJNA, ŁACIŃSKOŚĆ, POŃCZOSZNIK, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, KOLCZAK, SATURACJA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, BEZAWARYJNOŚĆ, WRÓBEL ZWYCZAJNY, TRÓJLIST SKRĘCONY, ZMIERACZEK ZALEWOWY, TSUNAMI, LINIA GŁOWY, UDAR, PRZEDGÓRZE, OKRĘŻNICA, WĘZEŁ, GARNCZEK, ALOZA WIELKA, KOLCZATKOWATE, MIGDAŁ, BAGNIAK, MARZANOWATE, ELEKTROLIT, ?CZOŁOCZUB DUŻY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIKOPRION Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIKOPRION
Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.).

Oprócz HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x