HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIKOPRION to:

Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.195

CYKORIA, FULMAR, TAJFUNNIK CIENKODZIOBY, LEMURKI, TURZYCA ZWISŁA, GŁĄBIK, BEZWYZNANIOWIEC, SOBOL, WELWET, PSZCZOŁOJAD DŁUGOSTERNY, FUNKCJA PRZESTĘPNA, JULA, WILEC, KROMKA, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, ZERÓWKA, KOTIK, PATOLOG SĄDOWY, LIS, ZEJŚCIE, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, DZIEWIĄTKA, AKUMBA, ROPOMACICZE, JASZCZURKA SYCYLIJSKA, PŁASZCZ DOLNY, WRZENIE, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, APOSTOŁ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOMEDIANT, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, INNA PARA KALOSZY, PROWENTOWY, SĘK, RELACJA BINARNA, NOCEK BECHSTEINA, SAGOWIEC, GRZYBICA, PĘTÓWKA, NIECHLUBNOŚĆ, SER PARMEŃSKI, BRODZIK, KRÓTKOZĄB SKALNY, ANALITYK, ZAJĄC BIELAK, JEDNOSTRONNOŚĆ, LOGIKA MATEMATYCZNA, HOMOGLIKAN, SKÓRKA, WYRAZISTOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, KAPUSTA BIAŁA, HYDROMETRIA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, OBSERWATORKA, EKLOGA, OSNUWIK POSPOLITY, WIZJER, SER EMENTALSKI, KUSZTYCZEK, ELEGANCIK, PAPIERÓWKA, URZECZOWIENIE, WAPITI, MIĘTA PIEPRZOWA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, MONTANISTA, WILK TASMAŃSKI, MIODOJAD GÓRSKI, DOMARSKI, PRAGNIA, COACHING, ASTER JEDWABISTY, MAKAKOKSZTAŁTNE, WZGÓRZE, KASEOZAUR, MITRA, CYKL PRECESYJNY, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, CYMBOSPONDYL, BIAŁOUCH GÓRSKI, RÓG, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KALEKA, ZWIESINIEC SZORSTKI, DNI, POCIĄG SZPITALNY, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, KROKODYL KUBAŃSKI, LITOGRAFIA, REWIR, KOŁO, DŁUGOWIECZEK KRZYWY, PIWIARZ, ANTYKADENCJA, PADÓŁ, NASOSZNIK, ESTETYKA, TAWROSZ, DYDELF, ORDYNUS, CIOS PROSTY, TATARSKIE ZIELE, STRUNOWCE, IGE, DROP, PIERWSZOROCZNY, FUNKCJA MONOTONICZNA, TRÓJLIST TSCHONOWSKIEGO, SZCZOTKARZ, CHOROBA RUBARTHA, KONTO, BYSTROŚĆ, WRONIE OKO, ŚNIEŻYCA LETNIA, MUSZLA KLOZETOWA, CZYREŃ, SPODOUSTE, ORBITAL, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, SZTUCZNY SATELITA, GARDEROBA, POKOLENIE, CYRANKA SYBERYJSKA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, PRZEKUPKA, BOBO, MIRAŻ, WIKUNIA, HELIKOPRION, KABEL, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, BADYLARKA, BASS, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, PRAWNICTWO, TEMPERATURA UPAŁU, TRASZKA Z HONGKONGU, MODERATOR, CUKIER, DICKENS, HEADHUNTER, KOWALIK TURECKI, PATOWOŚĆ, ZAĆMA POURAZOWA, KURKUMA, LAMPI, PRINSEPIA CHIŃSKA, BEZPOWROTNOŚĆ, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, ARENGA, RYBA UKWIAŁOWA, WĄTEK, ODWIETRZNIK, PASKOWIK RDZAWOBOCZNY, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, GALAKTYKA, WICIOWIEC, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ZWINNIK BLEHERA, ODPROMIENNIK, REWOLWING, BRĄZOSZ, PŁYTA OCEANICZNA, ARTYSTKA, OMLET NORWESKI, ZBOŻE OZIME, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, SUROWIAK, PRZYZWOITOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, LEPTONEKTES, BIAŁA DIETA, PASARELLA, PĘDZLIK POGIĘTY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, CZASOPISMO, JEDWABNIK, SKRZYDLIKOWATE, ODCZYN ZAPALNY, ADAT, MIODOŃ DŁUGODZIOBY, MARKGRAF, ŻABA ŚWIŃSKA, ANOLIS KAMELEONOWY, SŁUPEK, OCZKO, LASKA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, BIZON LEŚNY, OSTRĘŻYNA, DOJNICA, BARCZATKA, GĄSKA, WOŁEK RYŻOWY, PODKOLANIE, KOMÓRKA PURKYNIEGO, MODRASZEK WIESZCZEK, DZIURA, DŁUGOSZYJ ZAOSTRZONY, STADNICZKA BIAŁOSKRZYDŁA, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, DRYPTOZAUR, SŁONECZNIK, DZIERZBIK CZARNOCZELNY, KARANKSY, BEZGRANICZE, EJEKTOR, KRĄŻENIE OGÓLNE, PANIER, SZOPEN, REMIZ, PRZYLEPNOŚĆ, AKROPOL, PTASZNIK CZERWONOODWŁOKOWY, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, PTASZNIK CHILIJSKI, SARDELA PERUWIAŃSKA, TEOGONIA, WYDRZYK, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, PROLACERTA, ODLEWARNIA, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, NERKOWIEC, PRAWO HUBBLE'A, TRYL, MARZEC '68, ŻÓŁW BARWNY, PRZEZIERNIK KALINOWIEC, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ŚWIERK BREWERA, JODŁA FRASERA, ŁOPATECZKA, KASAR, PODKŁAD, KORPUS KADETÓW, KUSKUS SZARY, SUSŁY I ŚWISZCZE, FUNDUM, JESIOTR OSTRONOSY, DŁAWIEC, BOA KRÓTKOOGONOWY, ODGRYWKA, STREFA UNIKANIA, SAGOWNICA, SPŁASZCZEK TABASKAŃSKI, POTÓWKA, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, MANTYLA, OCIEKACZ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, TOLERANCJA, KONGER, PALMA DUM, RÓŻNICA ZBIORÓW, SKIP, GERMAŃSKI, CZAS, BABKA, GŁUPTAKI, KANGUR DRZEWNY, GRANICA KULTUR, STRZAŁECZKA, TRZMIELOJAD, MESZKA, KOŁONICE, KORONKA BRABANCKA, ŁUSKA, PSTROKÓWKA NADOBNA, MIODOJAD, OSA DACHOWA, OBYCZAJNOŚĆ, PRZEPONKA KĘDZIERZAWA, NADREALIZM, ŁADUNEK BOJOWY, DEPTAK, PŁONNIKI, WIRUS WŚCIEKLIZNY, KOMPLEKS GLEBOWY, BRAMKA, SROKACZ CZARNY, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, KLATKA BŁAZNÓW, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, GŁUPTAK, POMAZANIEC BOŻY, GRUPA KARBOKSYLOWA, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, BOLSZEWIZM, SYNANTROPIZACJA, WARZĘCHA CZERWONOLICA, CHIRURGIA, MAŁGWIOWATE, ?CIĄG CAUCHY'EGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.195 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIKOPRION Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIKOPRION
Helicoprion - rodzaj wymarłych ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu edestydów (Eugeneodontiformes), zaliczany do rodziny Agassizodontidae; skamieniałości zaliczane do tego rodzaju spotyka się od późnego karbonu do wczesnego triasu; u tych ryb nie dochodziło do usuwania starych i zużytych zębów, więc w trakcie życia zwierzęcia tworzyła się tzw. spirala zębowa (na 11 lit.).

Oprócz HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - HELICOPRION - RODZAJ WYMARŁYCH RYB CHRZĘSTNOSZKIELETOWYCH Z RZĘDU EDESTYDÓW (EUGENEODONTIFORMES), ZALICZANY DO RODZINY AGASSIZODONTIDAE; SKAMIENIAŁOŚCI ZALICZANE DO TEGO RODZAJU SPOTYKA SIĘ OD PÓŹNEGO KARBONU DO WCZESNEGO TRIASU; U TYCH RYB NIE DOCHODZIŁO DO USUWANIA STARYCH I ZUŻYTYCH ZĘBÓW, WIĘC W TRAKCIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA TWORZYŁA SIĘ TZW. SPIRALA ZĘBOWA. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast