ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FERRIMAGNETYZM to:

zjawisko polegające na tym, że w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się w substancji spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych, przy czym momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera (odwrotnie niż w antyferromagnetyzmie) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.132

KOREKTOR, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BUDOWLA CENTRALNA, KLUCZ KODOWY, TURAS, PRANKO, ŻÓŁTLICA, ZBIEŻNOŚĆ, MIKROTECHNOLOGIA, MODLITEWNIA, PRACA INTERWENCYJNA, LICEUM, PRAWO JOULE'A, MONOPOL, ORDYNACJA, NULLIPARA, POTRZEBA, ŻABA KATOLICKA, RAJD DAKAR, PRZEDPRĄTNOŚĆ, ASTROSPEKTROSKOPIA, MOMENT, MIANOWANIEC, ODZIERCA, ŁAWA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, PROJEKT UNIJNY, KIESZEŃ, PERFUMKI, MULTIPLEKS, PIJAŃSTWO, STRUŻYNA, DANDYSKI, UKROP, PISMO TECHNICZNE, WIELOMÓWSTWO, ESENCJALIZM, KOSZÓWKOWATE, INIA, REFOWANIE, KAWALER, ROMANTYZM, NIEDZISIEJSZOŚĆ, IMMUNOGLOBULINA, LUSTRO, SŁOWO, BARCZATKA BORÓWCZANKA, UWAŻNOŚĆ, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PIZOID, PROTEZOWNIA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, RADIO TAXI, WRÓG, POKŁAD, PIEC TYGLOWY, PRZEWÓD JEZDNY, ELIMINACJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, DWUBÓJ KLASYCZNY, RZEŹBIARNIA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WYRÓB CUKIERNICZY, INSTAGRAMER, STROLLER, WSPÓLNOŚĆ, ENERGETYKA WIATROWA, TOPIALNIA, PŁYTA WIÓROWA, KLEJARZ, BUŁAT, KLESZCZE MIĘKKIE, BOLA, ARABSKI, TREN, MINUTA CISZY, RYZYKO KONWERSJI, CHŁONIAK BURKITTA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, MOTYW, ALWALKERIA, PASZA TREŚCIWA, STOPNICA, WYLOT, AUTOSKLEP, CUDA NA KIJU, SPEKTAKL, GAŁKI, ZWARTOŚĆ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DOJŚCIE, ACYDURIA MEWALONIANOWA, MAŹ PŁODOWA, LONT, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, WIELOETNICZNOŚĆ, AREOGRAFIA, LEJ, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, POPRAWA, STRZEMIĄCZKO, JEZIORO POLITROFICZNE, LOKALIZACJA, UKRAIŃSKI, HIEROTOPOGRAFIA, CHALLENGE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, NIMFAJON, SZANIEC, PTASZNIK GIGANT, WĘŻOWIDŁA, UKŁAD URBANISTYCZNY, MIESZKANIE KOMUNALNE, ANTOWIE, KONCERT, MAJOWY PRACOWNIK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PULPIT, SYTA, ANGEOLOGIA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, PARASZKA, KURNIK, TRÓJSKOK, KŁOSEK, KOMISANT, TO COŚ, BRÓG, WSKAZÓWKA, PAPIER BEZDRZEWNY, BOBROWISKO, JELEC, LABORATORIUM GALENOWE, LAICKOŚĆ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, HRABIĄTKO, MONOPTERES, NABIEG KORZENIOWY, SAMOREALIZACJA, KOMUNIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, HISTON, MIŁOBĄDZ, DEMISEKSUALIZM, GENOMIKA STRUKTURALNA, USTAWKA, OBYCZAJNOŚĆ, BAR, POPYT PROPORCJONALNY, KRYMINALISTYKA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, MARGA, MYJNIA, GREEN, PUCHLINA WODNA, MĄKA SITKOWA, CZĘŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, DEPOZYCJA, REWIR, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KAWERNA, EMBLEMAT, ELITARYSTA, ZASOBOŻERNOŚĆ, GAŚNIK, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, FAJECZKA, AKT, BAZA, BEARS, SZKOLARSTWO, ZAWIKŁANIE SIĘ, CALLZNA, ŻAŁOBA, SAMOCZYSZCZENIE, FILOZOF PRZYRODY, RZECZY OSTATNIE, ROBOTNICA, CIEMIĘŻYCA, SPACJA, ODJAZD, PERKOZ DWUCZUBY, KONIDIUM, TYK, ERYTROZUCH, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, DYMORFIZM PŁCIOWY, AZYL, CHOPINISTKA, SROKOSZ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, TYRANIA, OWCZY PĘD, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KUBAS, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ZWIERZĘTA, AUTOBUS, BIOLOG, ROŻEN, USTERKOWOŚĆ, PRZYBŁĘDA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, TRANCE, PUDŁO, EKSTRALIGA, NAPŁYW, KOLEJKA LINOWA, MOIETY, TOPIEL, WIEJSKI FILOZOF, SUITA, MIKROGRAFIA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, GRUSZKA, CIASTECZKO, HETEROTROFIZM, MASA RELATYWISTYCZNA, FANABERIA, RAK PRĘGOWANY, UKŁAD MOCZOWY, ARC TG, POJAZD LĄDOWY, DRESIARZ, KONESER, WERSYFIKACJA, OBJAW ZASŁONOWY, HERB, TYM, NAPIERŚNIK, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, WIELOCUKIER, LOGOGRAM, PRZEDROŚLE, PAŹ ŻEGLARZ, GONIEC BIAŁOPOLOWY, STOLARKA OTWOROWA, LEP, METEORYTYKA, PAPILOTKA, BOHATER LIRYCZNY, STARY WRÓBEL, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BREAKDANCE, LATAJĄCY DYWAN, LUMP, TRÓJKĄT, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, TUŁACZ, CHŁOPAK DO BICIA, NARYS BASTIONOWY, MACIERZ NIEOSOBLIWA, ŻAL, ORYNNOWANIE, STRAJK OKUPACYJNY, GUNIAK, SEJM, WESZ MORSKA, SZWARCCHARAKTER, INTERFERENCJA RNA, PRODUKCJA PIERWOTNA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, RUPIA INDYJSKA, MOTOR, MUSICAL, ELITA, USZATKA, MIĘDZYŻEBRZE, BOMBA WODOROWA, PROMIENIOWANIE ALFA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, SOCJOGRAFIA, WYPADEK PRZY PRACY, POTERNA, KOTWA, SETKA, APARAT KIPPA, BURSZ, WAPNICA, NOSOWOŚĆ, WIETNICA, CHOROBA THOMSENA, SAUNAMISTRZ, ANALIZA WYPUKŁA, TEORIA HOMOTOPII, KICZ, NIEOBECNY, PRZYLEPNOŚĆ, POLARYZACJA ATOMOWA, PULSACJA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ?POLIGYNANDRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.132 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FERRIMAGNETYZM zjawisko polegające na tym, że w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się w substancji spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych, przy czym momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera (odwrotnie niż w antyferromagnetyzmie) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FERRIMAGNETYZM
zjawisko polegające na tym, że w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się w substancji spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych, przy czym momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera (odwrotnie niż w antyferromagnetyzmie) (na 14 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ W SUBSTANCJI SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH, PRZY CZYM MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA (ODWROTNIE NIŻ W ANTYFERROMAGNETYZMIE). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast