ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUFEL to:

zawartość kufla; tyle ile się mieści w naczyniu nazywanym tak samo (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUFEL

KUFEL to:

naczynie o grubych ściankach, używane do picia zwłaszcza piwa (na 5 lit.)KUFEL to:

pękate naczynie z uchem służące do picia piwa (na 5 lit.)KUFEL to:

z uchem, na piwo (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.772

WIEŻA STRAŻNICZA, CHOROBA RUBARTHA, TASIEMIEC UZBROJONY, ŁOKIEĆ TENISISTY, CHOROBA BRUGADÓW, KADZIELNICZKA, PRZEDSZKOLE, OSIEMDZIESIĄTKA, ZEW, REWANŻ, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, GONIOMETRIA, PŁAWNOŚĆ, SZLACHTUZ, CZIRLIDERKA, WALECZNOŚĆ, EXPAT, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, FILEMON BRĄZOWY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, KAMELEON, ZATRZYMANIE, NIEODZOWNOŚĆ, RYSUNKI, TERMOMETR CIECZOWY, POWTARZALNOŚĆ, EFEKT PRIMAKOFFA, OTWARTOŚĆ, SKLEPIENIE PALMOWE, GAŁĘZIAK, POKÓJ LEKCYJNY, STRÓJ WIECZOROWY, POCHLEBSTWO, ADRES FIZYCZNY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, BABIE LATO, KALKA, DEFERENT, TWIERDZENIE, WĘŻOWNIK, KIELICH, ANARCHISTKA, FLOKUŁY, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, OKRĘT LINIOWY, DRAMA, RYGIEL, UPOMNIENIE, ŻOŁDAK, NEPALSKI, FORUM, SYRENA ALARMOWA, PRAKTYKA, DAMULA, SADOWNICTWO, KORPUS, AKSJOMAT, BARYŁECZKA, TRZĘSIENIE ZIEMI, DAMA DO TOWARZYSTWA, FIGURA, WIECZNE NIEODDANIE, CZAROWNICA, STRATEGIK, NIEWIDKA, TEREN, WŁÓKIENNICTWO, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, WYCHOWANKA, SMUTY, HISZPAŃSKI, JĘZYK DUNGAŃSKI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ZEGAR KWARCOWY, CANZONETTA, TECHNIKA OLEJNA, FISZBINOWIEC, STRUKTURALISTKA, GAWORZENIE, ZGODA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, ZLEWKA, MORALNOŚĆ, PARAFRAZA, OBSZAR CELNY, MILCZĄCA ZGODA, MAK, CHEMIA NIEORGANICZNA, POLIMER, MASELNICZKA, NASZYWKA, BURZYK SZARY, WEGETARIANIN, KAPITULANT, ZAKRES REAKCJI, OSYPISKO, PARTIA WIEDEŃSKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, FUZJA PIONOWA, ASZKENAZKA, ALGEBRA UNIWERSALNA, TRAPER, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, GOSPODYNI DOMOWA, ŁOSKOT, RUMBA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ZABAWOWICZ, ZRZĄDZENIE LOSU, OPERA, POSTERUNEK, SPOTKANIE OPŁATKOWE, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ELEKTRODA KALOMELOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PODIUM, PRZODEK, KWIATEK, DORYCKI, ZŁOŻENIE URZĘDU, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, LOGGIA, DEMISEKSUALIZM, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, MENISK, DRYL, WYWIJAS, GAMA, KLUCZ NASADOWY, GRZEBIENIARZ, BEKON, MEDYCYNA NUKLEARNA, WIBRACJA, HEMOROID, ZASTAWKA, KOMPARATYSTYKA, KOTWICZNIKOWCE, PATELENKA, PRAKTYCZNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, SSAK, FAGOT, PRZETARG OGRANICZONY, TEMPERATURA MROZU, MARIMBA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, KURDUPLOWATOŚĆ, ROTATOR, TANK, ŚLIZGAWKA, CHUJNIA, LAKONICZNOŚĆ, BIAŁA DIETA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, MŁODZIEŻÓWA, WOREK TRZEWIOWY, KABOTAŻ, OGIEŃ, WAHACZ, ARAUKARIA, KOREAŃSKI, NAKRYCIE, KONWEJER, CIOS PONIŻEJ PASA, STYL TOSKAŃSKI, PRZEBIEG, ZIELONE PŁUCA, EURYTOP, DEOKSYNUKLEOTYD, LODOWIEC, TOKARKA KŁOWA, WARUNKOWANIE, KWADRAT MAGICZNY, GENOMIKA TEORETYCZNA, BASENIK, RANEK, TYNF, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, AKTORKA, ODĘCIE, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZOOLOGIK, WÓR, MOL, BIURETA, ZIOMKOSTWO, BALSAM, SZKOŁA, NIESZLACHECTWO, KRAV MAGA, ODKŁACZACZ, RYGOR, SAROS, LISOWCZYK, PRYMATOLOGIA, DEKANTER, WYMÓG, DYKTATOR, SELENOGRAFIA, PODSKAKIWACZ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, BUFONADA, WIDLICZKA, SHAKER, HARD ROCK, POMIOTŁO, SUKA, SAMOUCZEK, OSTRA REAKCJA NA STRES, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PRZEPOWIADACZ, SPIRALA ARCHIMEDESA, CZŁOWIEK PIÓRA, SUNDAJKA, FLACHA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, KRĄŻENIE WROTNE, RYBA AMFIDROMICZNA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, PROMINENCJA, TROLLING, DZIEŃ REKTORSKI, FUZJA JĄDROWA, KORNIJSKI, WIRUS, WIERSZ, PRZEDMORZE, ROSYJSKOŚĆ, ZAKŁAD, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ZESZYT W KRATKĘ, DYSFONIA, DRZEWO KAUCZUKOWE, NOTARIUSZ, MOWA ZALEŻNA, OBLICZNOŚĆ, NIESTAŁOŚĆ, SZLAUF, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PLENNOŚĆ, LANTANOWIEC, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, OPIEKA TERMINALNA, KLESZCZ, CHIRURGIA, BOREWICZ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, LENIUCHOWANIE, NALOT, REPETYTYWNOŚĆ, PRZYKWIATEK, ŻYCIAN, PUNKT WĘZŁOWY, RURALISTYKA, WIDZENIE OBWODOWE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DOJŚCIE, ROBAK, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, MIKROSILNIK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, BIEGUN GALAKTYCZNY, LOKACJA, RAKI, CZARNY LUD, GRANICA CIĄGU, LUKA DEFLACYJNA, AUTOBUS CZŁONOWY, ANTROPOZOONOZA, KONSUMENT, BLASZKA SITOWA, WIĄZADŁO, HYDROFOB, TRÓJSKOK, RYSOWNICA, OMACNICA, MICHAŁEK, ZOOFAG, EROS, KRATA, PRAWICA, REDOWA, SIŁA, CHMURZENIE CZOŁA, ICHTIOSTEGOWCE, PARNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, CZERWONY NADOLBRZYM, DIPOL ZAŁAMANY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SYSTEM NICEJSKI, BOLA, PUZZLE, LINOWIEC, OWADOŻERNE, BŁONKA, ZBLIŻENIE, ?WAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUFEL zawartość kufla; tyle ile się mieści w naczyniu nazywanym tak samo (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUFEL
zawartość kufla; tyle ile się mieści w naczyniu nazywanym tak samo (na 5 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZAWARTOŚĆ KUFLA; TYLE ILE SIĘ MIEŚCI W NACZYNIU NAZYWANYM TAK SAMO. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast