SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKLEPIENIE KRZYŻOWE to:

sklepienie zbudowane na planie kwadratu z dwóch przenikających się sklepień kolebkowych (z których pozostawiono górne części), podparte na czterech filarach lub słupach usytuowanych w wierzchołkach kwadratu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.614

KNAJPA, BALAST, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, FIGA Z MAKIEM, PRZYPŁYW, GDERACTWO, MECENAT, ALEJA SZTYWNYCH, POGOTOWIE TECHNICZNE, DOMINACJA NIEPEŁNA, PRZYLŻEŃCE, BRAT, SPEAKER, XHOSA, SZKARADZTWO, ANTYPATRIOTYZM, CYTADELA, NEOGOTYK, KREOL, FORMACJA DEFENSYWNA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SZKLISTOŚĆ, MASZYNOWNIA, MALKONTENCTWO, SPŁYW, AWERSJA DO RYZYKA, BAZA TRANSPORTOWA, ASYNCHRONIZM, PŁYWAK, OMER, HISPANO, NADCIEKŁOŚĆ, MYRMEKOFIL, TWÓRCZOŚĆ, NIETYPOWOŚĆ, PRZEDNÓWEK, FRUSTRACJA, PĘDZLIK, LIGA, WARUNEK LOKALOWY, ZAKOLE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, OKA, ZAŚWIATY, RYBY MORSKIE, WYDATEK RZECZOWY, ZAPŁON ISKROWY, ZARYCIE NOSEM, IZBA MORSKA, STRZAŁA, RÓWNIANKA, LUZAK, JONIZACJA, MANTY, ŻYWIENIE, MIESZALNOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, IMPAS, POSOBOROWIE, SKUPIENIE, SKRZYDŁO, DRUGI OFICER, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, POTWÓR, ANTARKTYKA, GLIKOLIPID, SŁUPISKO, PRZYWODZICIEL, KONCERT, MIARKOWNIK SPALANIA, POLISACHARYD, ŚWIĘTOKUPCA, SŁUŻALCZOŚĆ, ŁUT SZCZĘŚCIA, MELUZYNA, MASŁO CZOSNKOWE, BECZKA, ZIELONE, RUSZNIKARZ, KANAŁ, GRAMATYKA GENERATYWNA, ŁAJNO, ZOONOZA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, AMBULATORIUM, LABIRYNT, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, AGENEZJA, KOMBINACJA, ELEKTROSTATYKA, BRODAWKA, FAKT NAUKOWY, TALERZ, OZÓR, BRANIE WZORU, POMOST, TANIEC, KIEŁZNO, TAPIR GÓRSKI, WIDZOWNIA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, CZYN, SZAMANKO, RODZAJ ŻEŃSKI, TEKSAS, KOŃ FIŃSKI, WISCONSIN, WSPARCIE, CZŁOWIEK PIÓRA, INTERWENCJA, ADRES FIZYCZNY, STILON, PĘCHERZYK, KOSMOGONIA, MADZIARSKI, SZYB, ZEBROID, PRZYLEPNOŚĆ, SAMOZAPŁON, UDAR, AFERKA, STYGOFIL, BULAJ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, MAKAGIGA, ZWARCIE, EŁK, ŁATA, LABIRYNT, PRAWO MAJĄTKOWE, TENOR DRAMATYCZNY, LUJEK, WYWIAD, OZDOBNICA WIĘKSZA, CEWKA INDUKCYJNA, ORANŻADA, SPADAJĄCA GWIAZDA, PUSZKARZ, CYNIA, TIOSÓL, OKRUSZEK, ZWYROL, BIURO PODAWCZE, MONOPOL, GLORYFIKATOR, EMFAZA, DEKLARACJA, ZAKŁADZINY, MERZYK GROBLOWY, FUNKCJA, ANKUS, AKACJA, GNIAZDO, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, BARWY PAŃSTWOWE, JUTRZYNA, ROŚLINA TRUJĄCA, SABOTY, LIKWIDACJA, KALEJDOSKOP, RESTYTUCJA GATUNKU, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PRAKOLCZATKA, DRAJREP, PANCERNIK SZCZECINIASTY, KOŃ ANDALUZYJSKI, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, UPOMNIENIE, SINICA, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, REWANŻ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, WYŁUDZACZ, ELEKTRODA KALOMELOWA, ILOCZYN MIESZANY, NIEPRZYJACIEL, SKÓRA, SZŁYK, SZPULKA, SKARB, CZYNNIK BIOTYCZNY, GŁUCHY TELEFON, KURZA STOPKA, SZCZYTÓWKA, PIGWA, ZASZŁOŚĆ, OTTER, RECEPTOR WĘCHOWY, SIŁACZ, SUSZARKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, EKRAN, ŁUK JARZMOWY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, WSPOMNIENIE, KOZIOŁ, AEDICULA, GRZYB ATOMOWY, SEANS, TARTINKA, JĘZYK DUNGAŃSKI, FASETKA, RÓJ METEORÓW, RUM, DRĄŻEK SKRĘTNY, GARDA, IDENTYFIKACJA, EUCHARYSTIA, ZAPOTEK, SUW, LUNETA, SETER, FALA, REWITALIZACJA, KAPTUR, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŻÓŁTLICA, SALTARELLO, ORNAMENT, POTWIERDZENIE, KOŚĆ OGONOWA, DZBANEK, KOSOWO, KILBLOKI, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOLORYT, ASSAPAN, KORNIJSKI, ISKRA ELEKTRYCZNA, SAMOOKALECZENIE, ASESOR, ESPRESSO, KOLEJ, OSTROKRZEW, MUCHA, PUCHAR, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PUSZKA, UKŁAD HORMONALNY, NIEREGULARNOŚĆ, KASZTEL, FAZA, ŚWISTAK KANADYJSKI, TORNADO SATELICKIE, LABIRYNT, CHARLES, ZAKWASZENIE, TARYFA ULGOWA, ŚWIATŁO, RAKIETKA TENISOWA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, WYCIĄG TOWAROWY, LAMBREKIN, ŁUK, KRYNOLINA, MEDIA, FUTURE SIMPLE, MANEWR PRINGLE’A, PÓŁSIOSTRA, PORNOGRAFIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PODATEK BASENOWY, ZIARNOJAD, OSAD, DYSPENSER, ALLOSTERIA, DWUGŁOS, PRZEMOC, SUPERTOSKAN, BAHAMY, RYNEK HURTOWY, ODSKOK, ZIELENICE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ENTEROKOK, KUJTO, DACH POGRĄŻONY, REJESTRATOR, RYNEK RÓWNOLEGŁY, LISZAJ PŁASKI, SEITAN, DRESIARZ, TYTOŃ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, JEDEN, DAKTYL, RĄBEK ROGÓWKI, IZOMER GEOMETRYCZNY, TAMANDUA, RESTAURATOR, MERYSTEM, PASKUDZTWO, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, NEUROFIBROMATOZA, RADIANT, ?ŻYWOTOPIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKLEPIENIE KRZYŻOWE sklepienie zbudowane na planie kwadratu z dwóch przenikających się sklepień kolebkowych (z których pozostawiono górne części), podparte na czterech filarach lub słupach usytuowanych w wierzchołkach kwadratu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKLEPIENIE KRZYŻOWE
sklepienie zbudowane na planie kwadratu z dwóch przenikających się sklepień kolebkowych (z których pozostawiono górne części), podparte na czterech filarach lub słupach usytuowanych w wierzchołkach kwadratu (na 18 lit.).

Oprócz SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SKLEPIENIE ZBUDOWANE NA PLANIE KWADRATU Z DWÓCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ SKLEPIEŃ KOLEBKOWYCH (Z KTÓRYCH POZOSTAWIONO GÓRNE CZĘŚCI), PODPARTE NA CZTERECH FILARACH LUB SŁUPACH USYTUOWANYCH W WIERZCHOŁKACH KWADRATU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast