OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS DROGI GRANICZNEJ to:

obszar o szerokości 15 metrów od linii granicznej, brzegu granicznego cieku lub zbiornika wodnego, a także brzegu morskiego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.431

MELASA, KRUCHTA, AZOTAN(V), ROZGAŁĘZIENIE, MAKROMINERAŁ, PULPA, PENTAPTYK, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DYWIZ, LANGUSTA, SZAŁAŚNICTWO, OCHRONNIK, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, KONTEKST, CANCA, KWAS, NOTOWANIA, KULANKA, KET, AMARANT, KONTUR, CZEK IMIENNY, OSAD DELUWIALNY, WIĘZADŁO, MUR, PŁOMYCZEK, KLESZCZE, TURNIURA, EGZARCHAT, HUBA TRWAŁA, AGAMA PERSKA, REPETYCYJNOŚĆ, PIEKARNIK, IDEACJA, WOJNA DOMOWA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, DOKUMENT, SZCZERBA, WIEŻA HETMAŃSKA, CHEDDAR, ZOMO, DROŻDŻE, MOST PONTONOWY, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KOSMOGONIA, WYCIĄG TALERZYKOWY, TRASA WYLOTOWA, KROTON, BIRET, WIEŻA STRAŻNICZA, ORGAN, SZALONA GŁOWA, TURKAN, ROZWÓJ ZARODKOWY, RÓG, NAUKA MEDYCZNA, ŚREDNIOPŁAT, KALINA, CENOBIORCA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, OSIEMNASTKA, ZBROJENIE, KRUŻA, SREBERKO, STADION, PIDGIN, ZNAK PISARSKI, KONWERTOR, KULT, PODWÓJNOŚĆ, TREPANG, KRZYWONOS, DYSK LOKALNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, OKRĘT SZPITALNY, FORMAT, ODKUP, KIJ BEJSBOLOWY, TROSKA, KARP PO KRÓLEWSKU, SŁOWACKI, BASTEJA, PLEBS, PORT, NALEŚNIK, ANIOŁEK CHARLIEGO, USZYSKO, PRZEMYSŁ LEKKI, DYMISJA, CHRUST, BALDACH, EDREDON ZWYCZAJNY, ANON, ECHOGRAF, BOMBA TERMOJĄDROWA, PAS RATUNKOWY, SOLIDARYZM, GĘŚ EGIPSKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, OPŁATA PROLONGACYJNA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, OKŁAD, CYNIA, MAJĄTEK, STWORZENIE NIEBOŻE, DOSTATEK, PROPAGANDÓWKA, KORYTO, DAN, NIALA, KAMIZELKA KULOODPORNA, PAGON, DYSTRYKT PRZEMYSŁOWY, KOMPATYBILNOŚĆ, CZESKI BŁĄD, PAS, ARSYNA, ESKONTO, KORDONEK, OPĘTANIE, KARTA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, BAGAZJA, PIÓRKO, KLAKSON, FOSFORYT, AKTYWISTA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, KANAŁOPATIA, KULCZYBA, LEMING OBROŻNY, STARTUP, KRAN, DWUNASTY, KRÓLIK FLORYDZKI, GLONY ZŁOCISTE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, WSZYSTKOŻERCA, MIKSER, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PRZEWÓD RATUNKOWY, MODUŁ SERWISOWY, FUNDUM, KOSZT POŚREDNI, DROBINA, TEREN, HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, OGONEK, TORTILLA, ZAPŁON, TORPEDÓWKA LOTNA, AMPUTACJA, CEDRAT, FACET, SASZETKA, NIBYPESTKOWIEC, PARTIA, GAZ GENERATOROWY, POMOC, KIEŁŻ BAŁTYCKI, ELEKTROIZOLACJA, UŻYTEK LEŚNY, GOŹDZIK, TRAWA PASTEWNA, SYGNAŁ, MITENKI, LUJEK, TRZYNASTKA, IMINA, SIEDEMNASTKA, CZYN, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TUPAJA POSPOLITA, PAS MIEDNICOWY, PRACE, BALONET, PAS STARTOWY, DUCHOWY OJCIEC, PRZYSZŁOŚĆ, ŚWIT KALENDARZOWY, ZASILANIE SIECIOWE, TABLICA, GRANAT, ARABIKA, OZÓR, REMONTANTY, CYRANKA SYBERYJSKA, STRUKTURA LINIOWA, ELIMINACJA, AKROBACJA LOTNICZA, CZĘŚĆ ZDANIA, KANAŁ, DRUT, PODGORZAŁKA, TILAKA, ZATOKA, WAMPIR, WIBRACJA LABILNA, PIEŚŃ, PRAGMATYKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PODKŁAD, PIŁA CZOPOWA, PODATEK TONAŻOWY, PAPUGA, BARWY, RACICA, MATRYCA STRUKTURALNA, KREACJA PIENIĄDZA, REZYGNACJA, WILKOM, PODKASTING, ŻÓŁW NATATOR, KONSOLA, WRĄB, KRZYŻÓWKA, BYLINA, OSOBNIK, PRZEPITKA, REN, SIARKOSÓL, GWIAZDKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GRZYB, AŻUR, CHIŃSKI, JASTRYCH, KLUCZ, TRANSFERAZA, OSET NASTROSZONY, STATEK, ADOLF, SZYDLARZ, GŁOWICA BOJOWA, KAMIEŃ NAGROBNY, UŻĄDLENIE, LACJUM, USTRÓJ, BON UWŁASZCZENIOWY, KRZYŻAK ROGATY, GŁOS, CIŚNIENIE STATYCZNE, OCET, CIĄG GŁÓWNY, RECYTATYW, SPRAWA, PRZETWÓRCZOŚĆ, TECZKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DYKTATURA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, GŁOS, LINIA CZYSTA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PACHCIARKA, OBRÓBKA BLACHARSKA, KONTYNGENT CELNY, TIUL, ODRĘTWIENIE, BIOTA, WYDERKA, HOMOSEKSUALIZM, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, UZBRAJANIE SIĘ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, OSIEMDZIESIĄTKA, KOŁOWANIE, PROPAGANDA, CHŁODNIK, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ZBRODNIA, KASZKIET, DWURURKA, UGRUPOWANIE, ZŁOTOGŁÓW, WYWŁASZCZENIE, ADIUTANT, CZAS FABULARNY, ABOLICJONISTA, HEDONIZM ETYCZNY, BAZIA, OSŁONOWOŚĆ, OPENER, WISZER, RYNEK NIEDOSKONAŁY, STATYWIK, DZIANINA, ANTYGWAŁTY, PIEPRZ, STREFA LITORALNA, RZEKOTKA DRZEWNA, MARGINALNOŚĆ, MŁOTOWNIA, SZPILECZKA, JĘZOR LODOWCOWY, ?WIERTŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS DROGI GRANICZNEJ obszar o szerokości 15 metrów od linii granicznej, brzegu granicznego cieku lub zbiornika wodnego, a także brzegu morskiego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS DROGI GRANICZNEJ
obszar o szerokości 15 metrów od linii granicznej, brzegu granicznego cieku lub zbiornika wodnego, a także brzegu morskiego (na 18 lit.).

Oprócz OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OBSZAR O SZEROKOŚCI 15 METRÓW OD LINII GRANICZNEJ, BRZEGU GRANICZNEGO CIEKU LUB ZBIORNIKA WODNEGO, A TAKŻE BRZEGU MORSKIEGO. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast