KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIBLIOTEKA to:

księgozbiór, kolekcja książek zgromadzonych przez jakąś osobę lub instytucję (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA to:

instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne (na 10 lit.)BIBLIOTEKA to:

plik dostarczający podprogramy, dane oraz typy danych, które mogą zostać wykorzystane z poziomu kodu źródłowego programu (na 10 lit.)BIBLIOTEKA to:

pokój, w którym trzyma się książki (na 10 lit.)BIBLIOTEKA to:

budynek, będący siedzibą instytucji o tej samej nazwie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.426

SUBKULTURA, MIEDZIONIKIEL, ŚWIĘTOKRADZTWO, CHOROBA DUCHA, PROWINCJA, KOPS, PAPROTNIK, KRATER UDERZENIOWY, WINA UMYŚLNA, PROFITENT, DOKŁADNOŚĆ, PARTNERKA, SKOJEC, PRZENIESIENIE, JUBILER, PSAMMOFITY, AFERALNOŚĆ, HIEROGLIFY, DWUKĄT SFERYCZNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, SZASZŁYKARNIA, PLEBEJUSZ, DYSPEPSJA, RODZINA ZASTĘPCZA, CHOROBA ZARAŹLIWA, PALISADA, ANKSJOLITYK, ŁAWICA SKALNA, BRAMOWNICA, NIEWYPAŁ, RASA, ŻYTO, ENTOMOFAUNA, STOŻEK USYPISKOWY, ASYSTENT, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, SAGAN, NACJA, ZAKOLE, NIEBIOSA, AUDIOBUS, KLUCZ, PRZEZIERNIK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, FOTOGRAM, ŻABA SZTYLETOWATA, WĘGIERSKI, ROBOTA, BEAN, KLINIEC, KARTAUN, SMUŻKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KOTYLION, DRĄŻEK SKRĘTNY, OSPAŁOŚĆ, TEREN ZIELONY, KUMULACJA, OWEROL, DOCHODZĄCA KOBIETA, SKUP INTERWENCYJNY, KRĄG CZAROWNIC, FRYZ, SERWIS, PODATEK WYRÓWNAWCZY, UPRZĄŻ, POSIADACZ ZALEŻNY, CHÓR, KACZKA, GARNEK, NUMER BURTOWY, FEERIA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PATYCZAK, STARONORDYJSKI, CIEPLICA, AMBASADORKA, OLEJ Z OLIWEK, BUDOWLA OBRONNA, OKRZOS, URZĄDZENIE MECHANICZNE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KRYZA, INDUKTYWNOŚĆ, ŻARLIWIEC, BEZGŁOWOŚĆ, UKŁAD DYNAMICZNY, MIEJSCE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, POPRAWKA, TROLL, PODSADNIK KULISTY, OKRĘT FLAGOWY, TWIERDZENIA TALESA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, ZABUDOWANIE, BÓBR ZWYCZAJNY, RUCH OPORU, MILANEZ, KARES, TAG, ALTOCUMULUS, RISOTTO, NANDORIŃSKI, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ZAPORA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ODLEW, WAŁ MORENOWY, SZYLD, RYNEK KONSUMENTA, PRZESTĘPNOŚĆ, UGRUPOWANIE, NOS, MAGIEL, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TURBAN, KONFLIKT SEROLOGICZNY, DEKLARACJA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ANSAMBL, DIALOGIZM, PROSPEKT EMISYJNY, WRONIE OKO, MACA, ELKI, PÓŁKREW, EMOTKA, ZUPA, LIBERALIZM SOCJALNY, ADVOCATUS DIABOLI, ZAPYTANIE OFERTOWE, ŚWIEŻAK, SZCZĘK ORĘŻA, NOMOKANON, PRZEGRYZEK, TEOKRACJA, ANDROGINIZM, SZEW, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, TRUMNA, PUŁAP, PLOMBA, GEOFAGIA, KARAWANA, KOŃCÓWKA, TABLICA EPITAFIJNA, PALCÓWKA, KANAŁ TEMATYCZNY, ZALICZENIE POCZTOWE, WOJNA CELNA, KASKADER, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KALINA, WĘDRÓWKA, SKIP, ŻÓŁW MALOWANY, BABINIEC, NÓŻ DO CHLEBA, GURU, NAZWA OPISOWA, WIDŁAK, LEGALIZACJA PONOWNA, SEKSUOLOGIA, RETORSJA, ANTYPKA, STYR, SALSA, KOSTUR, BODZIEC, MLECZNIK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, POETA LAUREATUS, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PRZYJEZDNY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CZAS PRZESZŁY, FUTRYNA, DŻEM, PRACE, ANTRYKOT, LEGOWISKO, KOMBUCZA, MIESZANINA, PASTICCIO, SILNOŚĆ, TEKST JAWNY, SZAŁAŚNICTWO, AWANGARDA, RÓŻOWA LANDRYNKA, NA PIESKA, MODERATOR, KOSZ, MONITOR, OGÓR, SYLWETKA, PAPROTNICA GÓRSKA, KOZAK, ZORZA PORANNA, LEJ, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KOOPERANT, OCULUS, JERZY, WIZA WYJAZDOWA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WEKTOR, ŻYDOWSKOŚĆ, MANTOLET, TWARDY RESET, ZOOCHORIA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, STATEK POWIETRZNY, ADAPTOR, OBRAZA MAJESTATU, HALA, MURZYŃSKI, FORD, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, OBCOWANIE PŁCIOWE, DŻEMIK, WĄŻ, OBŁÓG, REWOLTA, SZTUKATERIA, INDEKS, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PIEŚŃ, GOL KONTAKTOWY, POPRAWIACZ, AFRYKATA, PROTETYKA, WYDZIELINA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, MAKAK CZUBATY, ADRES, GARMAŻERIA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, KONCERZ, HAJDUK, KOPULACJA, PROKURATURA APELACYJNA, RĘKAWICA, KROKIET, SALAMANDRA KAUKASKA, KONTENER, EDYCJA, POMPA INFUZYJNA, FREEGANIN, KOREK, SAŁATA LOLLO, CIEPLARKA, JAMRAJ, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, DYFERENCJACJA, KSIĘGI, CHOROBA POPROMIENNA, RUCH BEZWIZOWY, SZTABSOFICER, STANCA, SZACHY TRZYOSOBOWE, RAMA, BOZON W, ZAŁOM, STATUS MATERIALNY, KISZKA ZIEMNIACZANA, OLIWA Z OLIWEK, FENIRAMINA, ZATOKA, REPUTACJA, NIEOSTROŚĆ, SUCHY TYNK, BRZMIENIE, DYWIZ, REWALIDACJA, FOLIA, LINIA PRZEMIANY, KULT, GORSET, KUCHNIA WOJSKOWA, ODRA, GARNEK PODLODOWCOWY, WYLINKA, SKYLAB, BAZA ORBITALNA, PAPROĆ WODNA, EPIZOOTIA, BIAŁY KRUK, BOGATE MEDIA, CYNGLE, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, INFLACJA PIENIĘŻNA, UZYSK, BODMERIA, ADHD, SUSZ, POKÓJ GOŚCINNY, ?BOGACTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIBLIOTEKA księgozbiór, kolekcja książek zgromadzonych przez jakąś osobę lub instytucję (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIBLIOTEKA
księgozbiór, kolekcja książek zgromadzonych przez jakąś osobę lub instytucję (na 10 lit.).

Oprócz KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - KSIĘGOZBIÓR, KOLEKCJA KSIĄŻEK ZGROMADZONYCH PRZEZ JAKĄŚ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast