WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALIDACJA to:

wieloetapowy proces sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę oraz ich potwierdzania przez uprawniony organ (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALIDACJA

WALIDACJA to:

sprawdzanie zgodności własnych spostrzeżeń dotyczących jakiegoś zjawiska ze spostrzeżeniami innych ludzi (na 9 lit.)WALIDACJA to:

analiza i ocena dokładności, zgodności, trafności czegoś; badanie mające na celu potwierdzenie, czy dany sposób (np. procedura, działanie, test) pozwoli osiągnąć zaplanowane rezultaty (na 9 lit.)WALIDACJA to:

zgodność, trafność czegoś; rezultat procesu potwierdzania dokładności, odpowiedniości czegoś (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.590

EV, KOCHANEK MUZ, SYRENY, DZIUPLA, BIELAK, PIEC, AERONOMIA, KRZYŻ PAPIESKI, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, EPKA, EKSTRUZJA, WSTRZYMANIE, PRZECIWNIK, IDENTYFIKATOR, TANY, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, CIPECZKA, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, WZÓR UŻYTKOWY, MIÓD BARTNY, ZGNICIE, STAROISLANDZKI, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, EFEKT BŁAŻKI, STUHR, DŁUGOSZPON, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, WYCIĄG TALERZYKOWY, HAKER, SPAD, STAJE, BIBLIOTEKA, NARYS KLESZCZOWY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SIEDEMDZIESIĄTKA, RODZINA NIEPEŁNA, ODWIEDZALNOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, EGZOTARIUM, KRATKA ŚCIEKOWA, HISZPANKA, PATRON, BIKRON, ZRZECZENIE SIĘ, KARABON, CZŁOWIEK INTERESU, JEZIORO EPISZELFOWE, KONSONANS, ŚRODEK TRWAŁY, SILNIK SZEREGOWY, KOSMOLOGIA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, KONTYNGENT CELNY, ANOMALIA POLANDA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, GÓRNICTWO MORSKIE, WIELKA WOJNA KOZACKA, REPETYTYWNOŚĆ, DAŃ, STYGMATY, MONTAŻOWNIA, ŚLAD TOROWY, ZABIEG AGROTECHNICZNY, DZIEŃ POLARNY, TROCZEK ZGINACZY, SADYSTYCZNOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, WIOSKA, WYZIEWY, POR, HASTA, MAGNEZJA, WIDŁOZĄB SUDECKI, MUZEUM, ORTOPEDIA, FRYZ ARKADOWY, KAMERTON, DORADZTWO PERSONALNE, GRA WSTĘPNA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, CZARNY SZLAK, PACHISI, SARDANA, BOZON Z, RATA BALONOWA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, LUJEK, IRANISTAN, WAGINOSCEPTYK, KAPITULANT, JAZDA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, WINDA, BUDŻET ZADANIOWY, KONSULTANTKA, ZARZĄDZENIE, FLUID, MIARKA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, NIDA, AUTOSYFON, ADAPTOR, MITSUKURINA, GERMANISTYKA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GALARETA WHARTONA, RYBONUKLEAZA, BOA KRÓTKOOGONOWY, PIES NA BABY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, NAŁÓG, MORGAN, GNICIE, ŚCISŁY POST, SZLUFKA, BERGMAN, ŁOPATKA, ZNAJDKA, FASOLA SZPARAGOWA, POZŁOTKO, METR, BRUMBY, DEKANTER, OLEJÓWKA, POPŁUCZYNA, SYSTEM POWIERNICZY, OSYPISKO, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KATOLICKOŚĆ, PEŁZAK, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KOSZULKA WODNA, CHŁODNICOWIEC, FABIA, POGROBOWISKO, GRZEŚ, CHYTROŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, INKASKA, FILM ANIMOWANY, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, CHANSON, PRZYŁBICA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, HOSPODARSTWO, MASA RELATYWISTYCZNA, PADOK, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, RZĄD KOALICYJNY, ANTYCYPACJA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KARP KRÓLEWSKI, MURENA WSTĄŻKOWA, ASYRYJSKI, CZYSTKA ETNICZNA, OPŁATA SKARBOWA, DZIURAWY WOREK, DZIAŁANIE, GRANICA CIĄGU, CIASTO DROŻDŻOWE, STRUNOBETON, OFICJEL, PODKŁADKA, WODA, ROZPORZĄDZENIE, LUSTRO, WIOSNA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, CZARNY PIOTRUŚ, APORT, KOMITET KOORDYNACYJNY, EKSKRET, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SUMA KONTROLNA, EPOKA GIERKOWSKA, POLE MAGNETYCZNE, PIECHOTA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, ELANA, NAGANIACZ, FONIATRIA, HUDSON, BECHTER MOSKIEWSKI, BOREWICZ, DRĘTWA PAWIK, WIEŻA STRAŻNICZA, DŁUGOSZKI, EROZJA WĄWOZOWA, BEZWŁAD, JĘZYK ARGOBBA, USTROJOWOŚĆ, PROMINENT, KOSTIUM, KOTLARNIA, BABA JĘDZA, PRINSEPIA CHIŃSKA, DIABEŁ, TAFTA, KULT ŚWIĄTYNNY, HARCAP, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, RUCH PROSTOLINIOWY, MIKROFON STYKOWY, POCIĄG POSPIESZNY, DREDNOT, METAMERIA, FORUM, MELODRAMAT, OBSŁUGIWANIE, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ZAPRZĄG, TOALETA, SZEŚĆSETKA, OCHRONA KATODOWA, PERKOZ, FOTOGRAFIKA, ROKIETOWATE, LENIUCHOWANIE, KOMBATANCKOŚĆ, SOLARIUM, DŻIHAD, LIST, GAZETA, JAMA GARDŁOWA, WOŁOSKI, STREFA CZASOWA, WYSYP, BEZGRANICZNOŚĆ, REGRADACJA, KRÓLIKARNIA, INSTAGRAMERKA, PEPSI-COLA, PALEOBOTANIKA, PARAGENEZA, TOWARZYSZ PANCERNY, IMPROMPTU, OŚ OPTYCZNA, SZOGUN, MISIACZEK, POTIOMKIN, INTERPRETER, OTWIERANIE SERCA, CZERKIES, KOD JĘZYKOWY, HAIŃSKI, WIEŚ, WCIELENIE, CHRONOGRAF, HEBAN, CERES, TUSZ, WSPÓŁMAŁŻONEK, BARCZATKA GŁOGÓWKA, OUROBOROS, DERYWACJA UJEMNA, YPRES, RZUT OSOBISTY, KOKTAJL MOŁOTOWA, DOSTĘP, MERCURY, MARSZAND, BROŃ, NASIONO, OPOZYCJONISTKA, KOŁO ZĘBATE, UDERZENIE, WYWIAD SKARBOWY, GESTIA TRANSPORTOWA, SEJSMOMETRIA, CZAPKA NIEWIDKA, STROIK, BLASZKA, DRABINA ANALGETYCZNA, NAJEBANIE SIĘ, NAUKI PENALNE, PERLICA CZUBATA, SECESJONISTA, BIUROKRATA, KONCERT ŻYCZEŃ, KLATKA PIERSIOWA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, RUTYNA, MAK, ASYLABIZM, ROPNICA, ARABESKA, WYSPIARSKOŚĆ, CHLEB PSZCZELI, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MORENA BOCZNA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, PRZEWOŹNIK, KUKU NA MUNIU, KWEZAL, WEKTORYZACJA, ?ALGEBRA HOMOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALIDACJA wieloetapowy proces sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę oraz ich potwierdzania przez uprawniony organ (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALIDACJA
wieloetapowy proces sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę oraz ich potwierdzania przez uprawniony organ (na 9 lit.).

Oprócz WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WIELOETAPOWY PROCES SPRAWDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH PRZEZ OSOBĘ ORAZ ICH POTWIERDZANIA PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x