Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁA KSIĘGA to:

raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.833

CEMENTOWE BUTY, INSTRUMENT, HOMOGENIZACJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, GEISLER, NALEWKA, WENDAT, SERENADA, HARDTOP, GETER, SKONTRUM, TAŚMA MONATAŻOWA, KABEL, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, AKATALEKSA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, NOWELIZACJA, NIERÓBKA, ZSYP, PŁEĆ, DYSTANS, KUSAK, CENA ZBYTU, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, ZAPIEKANKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, KUCIE, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KANALIZACJA KABLOWA, RAGLAN, POLITYKA GOSPODARCZA, DIAMENT, STRATEGIA, BISIOR, GEN STRUKTURALNY, ŁOTOK, PREMIERA, TŁUMACZKA, CZARCIE NASIENIE, PRZEWRÓT, NAWIETRZAK, SYGNAŁ ANALOGOWY, KASATA, ABLUCJA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PAPIEROCH, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ISTOTA FANTASTYCZNA, KULA, PIEC GRZEWCZY, IUE, PROGRAM, KONTAKT, CYMETYDYNA, PUNKT SPUSTOWY, CZARNY MAKAK CZUBATY, PRZYDANKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PODKAST, MONASTYR, SYJON, IPP, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DZIENNIK URZĘDOWY, CHARAKTER, RUCH, SZPIEGÓWKA, KLASTER, STATEK KORSARSKI, GARNITUR, KORELACJA KANONICZNA, GRUPA WSPARCIA, ACHTERPIK, PETRYWAŁ, LINIA LOTNICZA, KREDYT PAŃSTWOWY, FILC, LINIA, COKÓŁ, WĘGLIK, CIS, MONETKA, MŁYN WODNY, ESKONTO, KANAŁ PRZERZUTOWY, WOJNA CELNA, ZAPŁOTKI, KULFONIK, AUTOPORTRET, WARIATKA, DOWÓD RZECZOWY, MARKIZA, KSIĄŻĘ, TYŁÓWKA, GOŁOLEDŹ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ALKOWA, SZUFLA, TŁUMIK, TUMULUS, TOPENANTA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, SALATERKA, NOOSFERA, PRZEDSIĘBIORSTWO, POMORSKI, PALLADIANIZM, LUKRECJA, CIASTO PIASKOWE, POMNIK, POPSONG, ODPRAWA, SKUFIA, MIĘKKI ENTER, DYLINA, FERMATA, SĘDZIA, REMIKS, SALAMANDRA KAUKASKA, EREKCJA, MNISZEK, HIPOREFLEKSJA, PNEUMATOLIZA, ZAKŁADNIK, ZMYWACZ, KOMENDA, MODA, WRAK CZŁOWIEKA, NOBEL, NALEWKA, FILOKAKTUS, JONIZACJA, KORD, ZMAGANIA, FARBKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, VIOLA BASTARDA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ŁUSZCZAK INDYGO, ATMOSFERA ZIEMSKA, CZAPRAK, UTRILLO, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, DERESZ, OPERATOR BITOWY, DYSKRECJONALNOŚĆ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ZIELENIEC, BIAŁA SZKOŁA, WIELOKULTUROWOŚĆ, KAMIEŃ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KIESZEŃ, GRAF PODSTAWOWY, WIDELEC, KINKIET, TOPIELISKO, WIEŚ PLACOWA, ROKIET, KLESZCZE, ZAPONA, PLATFORMÓWKA, RĘKAWICA, SALCESON, IDEAŁ PIERWSZY, MOTET, TRZYDZIESTKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, SAMORZĄD, SOCZEWKA, PENETRACJA GENU, TUTORIAL, SYSTEMATYKA, PISUAR, PIRACTWO, CZYSTA, NASTAWA, KACZKA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, OWRZODZENIE, DANE TELEADRESOWE, TEATR CIENI, MASZKARON, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, APERTYZACJA, DUJKERY, KUMKWAT, DUCH, JABŁKO, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ECCHI, DZIEWIĘTNASTY, BIAŁA SALA, DEKALKOMANIA, PAMIĄTKA, OKRES, WYPŁYW, GŁOWICA BOJOWA, BEKON, SZPARA, WYRÓB MEDYCZNY, LIPA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MĘTNOŚĆ, KULOMETRIA, FIOLET GENCJANY, PASAŻ, PSEUDOMORFIZM, KOTYLION, PADACZKA ODRUCHOWA, LAMERSTWO, SEMAFOR, ŻUPAN, MONARCHIA ELEKCYJNA, PLAFON, SPAWĘKI, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ATMOSFERA, ANYŻEK, MASOŃSKOŚĆ, ARABESKA, STAN DEPRESYJNY, OBROŃCA, REZEDA, AMPUŁA, OFICER PRASOWY, OWALNICA, ŚWIECA, MANIERY, SEJM ROZBIOROWY, ZYDWESTKA, SKAŁA MAGMOWA, DOSTĘP WARUNKOWY, FUCHA, SZCZUR PIŻMOWY, OBIEKTYW, E, LODÓWKA, AWANS, PASKUDA, GARKUCHNIA, ŚWIDOŚLIWKA, PAMIĘĆ USB, KWAS, BANER, SKĄPOGUZKOWCE, ORBITA PARKINGOWA, POTĘPICIEL, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, MARMOZETA BIAŁA, SZTUCZNE OGNIE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ALLELOPATIA, BYSTROŚĆ, GWIAZDKA, CHOROBA DARLINGA, TRANZYSTOR STOPOWY, OCIOS, BARKAS, DZIECIAK, CUMULONIMBUS, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KIJ BEJSBOLOWY, BEZSENS, ZAMROŻONE ZOO, KUSKUS, KOCHAŚ, NARTA, JĘZYK, ROGATKOWCE, ADAGIO, JUBILER, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SYTUACJA DECYZYJNA, ZAKAZANY OWOC, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SÓL FIZJOLOGICZNA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PANORAMA, WKŁAD DEWIZOWY, STROP, KOSMETYK KOLOROWY, AKCJA, WALENIE, FILARIOZA, TABU MILCZENIA, ANON, LOŻA, WYCINEK, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, KRWIOŻERCZOŚĆ, DUR RZEKOMY, BUDLEJA, INSTRUMENT FINANSOWY, MANCA, IMPOST, LEK PRZECIWWIRUSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
biała księga, raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁA KSIĘGA
raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x