RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁA KSIĘGA to:

raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.576

INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, ŻEBRO, BÓBR EUROPEJSKI, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SZARPANKA, NACIOS, MANES, DWUDZIESTY ÓSMY, STAJANIE, KOMORA NABOJOWA, DIOL, KOŁNIERZ, BENTAL, REGUŁA SAVAGE'A, KADŹ, POZIOM, SYNONIM TAKSONOMICZNY, KONFEKCJONER, NACIEK JASKINIOWY, SCENARIUSZ, KSIĘŻULO, BERLACZ, TROJACZEK, BIEGUN, UCHO IGIELNE, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, POLIOLEFINA, PŁUCZKA WIERTNICZA, PREZYDENTKA, DRELICH, PUSZYSTOŚĆ, JURYSDYKCJA, EPOKA LODOWA, PERLICA CZUBATA, GMACHÓWKA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ŻURAW, TRANZYSTOR, BECZUŁKOWCE, FRAKCJA, SZYBOLET, KARTAUN, PŁATECZEK, SERPENTYNA, DYWDYK, HEBAN, WĘŻÓWKA, ELKI, ZAĆMA POURAZOWA, KOMPENSACJA, PLURALIZM, ŻELATYNA, KLEPISKO, KONSTYTUCJA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, PLUTON, KAMIZELKA, ŁOPATA, AUTOSKLEP, STOPA DEPOZYTOWA, KAJMAKAM, POCENIE, MECENAT, MŁAKA, RĘKOSKRZYDŁE, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, ZMORA, KOŃ CUGOWY, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, NUROGĘŚ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, ODWYKÓWKA, TALERZ, USŁUGI SPOŁECZNE, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, UGÓR, ŚWIĘTA KSIĘGA, GALERIA, ÓSEMKA, ZASÓB, ZADOŚĆUCZYNIENIE, REFREN, ŁÓDŹ POLICYJNA, POROZUMIENIE PŁACOWE, STARUNEK, FUTRO, WŁOSKOWATOŚĆ, CZŁONEK RODZINY, MODERUNEK, WOSK, MUŁOWCOWATE, CZYN, MĄKA ZIEMNIACZANA, NADBUDOWA, OPAŁ, ŁOPATA, ŁOŻE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KWAS LIZERGOWY, SADŹ, UBÓJ, PRASADA, IZOPRENOID, ALGORYTM ITERACYJNY, OKRZOSEK, ALBUMIK, KAMIZELKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KOMŻA, WIĄZ, AUDYCJA, MAGNOLIA, BACHMAT, MONOPOL, KOZIOŁ EUROPEJSKI, LITOSFERA KONTYNENTALNA, JABŁOŃ KWIECISTA, SZAMBO, FIRMANCTWO, WOLNY, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZNAJDKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, COSTER, MOZA, FORMACJA, HLAK, GRZYBIARZ, ILUZJA PIENIĄDZA, POGROMCA, WŁÓKNO, RÓG, ZAIMEK, BLOK, POSTĘP NAUKOWY, LAJKRY, ZAWIKŁANIE, DIAKRYT, FILTR, AMERYKAŃSKOŚĆ, ROŚLINY RUDERALNE, SZERPA, ZAKŁADNIK, KOMPLEKS KASTRACYJNY, IZBA, SPARRING, EPITET, MIÓD SZYTY, IMMUNITET FORMALNY, GALARETA, GUMA, ROBOCIK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, FILM WOJENNY, MATECZNIK, KAMIZELKA RATUNKOWA, PLANETA, STARA DUPA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, DOSTATEK, KOMPLIKACJA, KOREAŃSKI, MENAŻKA, UTAGAWA, NAROST, PIESZEK, WARZONKA, SKUPISKO OSADNICZE, BIAŁA DAMA, ROZPAD, ORTOGRAFIA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, TROLL, UKAZ, KOMPETENCJA MIĘKKA, KSIĘGA INWENTARZOWA, DYSPENSA, PARAZYTOFIT, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KORZYŚĆ, WATÓWKA, PAN STOP, TUM, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KAMARYLA, UROKI, ŁABĘDZI ŚPIEW, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, AMNIOCENTEZA, PANOCZEK, GEN DOMINUJĄCY, RZECZOWNIK, PISEMKO, CHOWDER, DEKLARACJA, BINDA, KINETOPLASTYDY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KASZT, DZIEŁO ŻYCIA, PLECIONKA, BANDOLET, EROZJA WODNA, REZEDA, LAMBREKIN, POMIAR, TWARDY RESET, DYSPENSER, KATEGORIALNOŚĆ, ANORAK, RYKSIARZ, OCEANNIKI, KUCHNIA, SKRAJNOŚĆ, GHISCARSKI, KITEL, GODZINA, WIATROWNICA, PĘK PROSTYCH, BIAŁE PLAMY, NIKOLAIZM, HEJNAŁ, BLISKOŚĆ, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, AKADEMIA, JEDNOSTKA INFORMACJI, SIEWKOWATE, KUSTOSZ, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, CHLOROKOKOWCE, CZAS TERAŹNIEJSZY, SCENKA RODZAJOWA, INSPEKTOR SZKOLNY, LUDOBÓJSTWO, STROIK, EMANACJA, PARYTET, KUTIKULA, CZARNA KARTKA, CERKIEW, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, FLANSZA, ATRYBUCJA, PRZYBYTEK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BAND, UKŁAD WIELOKROTNY, KONCERT, RAMKA, GALISYJCZYK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MONOPOLISTA, NIESPAW, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PROGRAM, WYPŁUCZYSKO, PRZEPROST, NAGŁOŚNIENIE, KASZTELAN, HIDŻAB, SZKŁA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, LUDWIK, ANTENA SATELITARNA, ZAŚCIANEK, SYPIALKA, DOBÓR GENETYCZNY, KULT PUBLICZNY, CHAŁTURA, PORZECZKA BIAŁA, WEGA, SOLITER, PILOT, OLEJEK ABSOLUTNY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, RZEMIOSŁO, LICZKO, GŁĘBSZY, KONTROLA, MISIEK, ENERGIA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, STEMPEL, CZASZA LODOWA, ŚLĄSKI, PYŁ, PRZEKRÓJ, ALIENACJA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, IMPLIKANT ISTOTNY, OBRĘCZ, JĘZYK FALISKIJSKI, WŚCIBSKOŚĆ, OWADOPYLNOŚĆ, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ?TORII.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁA KSIĘGA raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁA KSIĘGA
raport wykonany przez rząd, instytucję lub firmę, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu (na 11 lit.).

Oprócz RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RAPORT WYKONANY PRZEZ RZĄD, INSTYTUCJĘ LUB FIRMĘ, ZAWIERAJĄCY ANALIZĘ DANEGO PRODUKTU, USŁUGI, TECHNOLOGII LUB PROGRAMU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast