W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYPUŁKA to:

w niektórych organach, narządach w organizmie: część, przez którą do organu wnikają nerwy i naczynia krwionośne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYPUŁKA

SZYPUŁKA to:

u roślin nieulistniona część pędu, na której wyrasta kwiat, a następnie owoc (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.175

MONDRIAN, BLASZKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KUPLET, AKT, ZASOBY, FLAGA SYGNAŁOWA, CIĄG, RYNEK TERMINOWY, MONITOR, POLEWA, RĘKAW, KĄPIEL, STROFA, OPACZNOŚĆ, JELEŃ AKSIS, STAJANIE, LIST INTENCYJNY, KLAPA, FANTASTYKA, REDINGOT, AMFIUMY, NALEŚNIK GUNDEL, MASŁO, ĆWIARTECZKA, DZWONNICA, CHORDOFON, KAFTANIK, OSKARŻENIE PUBLICZNE, PUCHLINA WODNA, BEGINKI, DRABINA, ESPADON, CZEPIEC, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, GARDZIEL, LINIA ŚRUBOWA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KOZŁEK, LEJEK, BYLICA GLISTNIK, REGIMENTARZ, TRYSKAWKA, SETECZKA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, DZIELNICA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SKLERYT, JAPONICA, DOLNOSAKSOŃSKI, PODKORA, KRAN, JASZMAK, DEMORALIZACJA, ALCOCK, FAWORYT, MONOPOL, CZAMARA, NACZYNIE WZBIORCZE, OPUSZCZENIE, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, ŻYWA LEKCJA, CZUWANIE MODLITEWNE, TRIESTEŃSKA, ŚLEPA KISZKA, WOW, NOC, MURENA WSTĄŻKOWA, BUDA, CYKANIE, PRODUKCJA PIERWOTNA, REPUBLIKA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, STROJNICA, SUKNIA ŚLUBNA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, GRZAŁKA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, ESCUDO ANGOLSKIE, AZJA, CZOŁO, JAMA BĘBENKOWA, IMMUNITET SĄDOWY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, TUSZ, ELDAR, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, GALARETA WHARTONA, BIEGUN ANIMALNY, KREDYT ROLOWANY, ŁUGOWNICA, CHOROBA MOTYLICZA, CZARNA FEBRA, NATRYSK, MILICJA, IGLICA, HENOTEIZM, GOLE, ADMIRALICJA, SPIRYTUS SUROWY, WCIELENIE, PROJEKTOR FILMOWY, KOREAŃSKI, PAS, TĘTNICA TWARZOWA, WIRUSY SSDNA, URANIZM, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, DOSTĘP DOŻYLNY, CHYLUS, WYCISKANIE, PLATFORMA SATELITARNA, CZUCIE TRZEWNE, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, ŁOPATKA, MEDIA, KRATA, CHOROBA VERNEUILA, CIERŃ, ZALĄŻNIA, REZERWACJA, SZYJKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, KĄT BRYŁOWY, PŁASZCZ, DWUKĄT SFERYCZNY, MŁOTEK, CIAŁKO SZKLISTE, ZESPÓŁ, SYNGALESKI, BETONOWE BUTY, IMPERIUM VALYRII, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, CZERWIOCH, MORENA, BASAŁYK, KITEL, LAMINAT, EKAGLIN, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, DOMINACJA PEŁNA, HENOCHIAŃSKI, OWOCNIK, DACH, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KIELISZEK, LANCER, ASFIKSJA, ODŹWIERNIK, ZATOR PŁUCNY, KANAŁOPATIA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ŚWIECA, OWOC, DŁOŃ, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KAPA, SEKTOR, NADZIAŁ, CHÓR, DOGRYWKA, ZAWAŁ, OUTSIDER, ŻYCIE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, PAMIĘĆ, LÓD, DIALIZA POZAUSTROJOWA, NANOŚNIK, USTALENIE, WĘZEŁ, GAMEPLAY, TERMIN ZAWITY, MISIAK, DOMY, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, ART BRUT, TABLAZO, NIDA, GRA, WIELOWYPUST, PIERSI, ALLOFONIA, HUGENOCI, WYPRAWKA, TEST ŁOSIA, WILCZY OBŁĘD, CHODNIK MINOWY, WYSZUKIWARKA, INFLACJA, LEPTOSPIROZA, CHRYZMO, KĄT ŚRODKOWY, MOZART, DOKSOLOGIA, ELEKTRODA KALOMELOWA, FILTR, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, BLASK, GÓRA, WSTĘGA MÖBIUSA, POMAZANIEC BOŻY, OBWÓJ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, POSTĘP NAUKOWY, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, EKSCYTARZ, ANTROPOZOONOZA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, BABESZJOZA OWIEC, TĘTNICA WIEŃCOWA, KOMODOR, PODAŻ NIEELASTYCZNA, ANDROGINIA, MUZYKA PROGRAMOWA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, WIERTŁO, ODLEWARKA, INŻYNIERIA WIEDZY, KROKODYLEK, USTĘPSTWO, TYFUS OSUTKOWY, KOŁO MAŁE, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, GLIZA, DUPA, ROGOWACENIE, BAŃKA, PATRONTASZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, SET, WYSZOGRÓD, WARZONKA, METODA AGLOMERACYJNA, BALONET, GUL, MANCA, EMPORIUM, ZAKRĘT CZOŁOWY, TWARZ, SARONG, KURANT, PRÓBÓWKA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, KLIMAKTERIUM, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, STAROANGIELSKI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, MIARA ŁUKOWA, ŚWIĘCONKA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, DRUŻYNA, CZASZA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SEKRET, OLEJEK ETERYCZNY, POSTSCRIPT, MONITOR, OPŁATA LOTNISKOWA, RZUT, PIĘCIORNIK NISKI, EUTANAZJA, KUCHNIA WOJSKOWA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, PRZESUWNIK, ODSYP, WALOŃSKI, KATEGORIALNOŚĆ, MENAŻKA, WYSEPKA, CYK, SOLEC, JĘZYK PIECZYŃSKI, MARSKOŚĆ, ALFABET MORSE'A, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PYTON KRWISTY, SZTUCZNY LÓD, STYL WITKIEWICZOWSKI, CHRYZELEFANTYNA, MYSZKA, CZAJNIK, NADZÓR BANKOWY, METAFIZYKA KLASYCZNA, KONFISKATA, SPOŻYCIE, SKARGA, WARSZAWA, ETEROFON, LAING, KOŃCZYNA, OKULTACJA, APARAT KRYTYCZNY, ?CHOROBA DARLINGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.175 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYPUŁKA w niektórych organach, narządach w organizmie: część, przez którą do organu wnikają nerwy i naczynia krwionośne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYPUŁKA
w niektórych organach, narządach w organizmie: część, przez którą do organu wnikają nerwy i naczynia krwionośne (na 8 lit.).

Oprócz W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W NIEKTÓRYCH ORGANACH, NARZĄDACH W ORGANIZMIE: CZĘŚĆ, PRZEZ KTÓRĄ DO ORGANU WNIKAJĄ NERWY I NACZYNIA KRWIONOŚNE. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x