KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAPA to:

krótka, wystająca część maszyny służąca do jej przymocowania do podstawy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAPA

ŁAPA to:

część świdra gryzowego, w której osadzony jest gryz lub krążek (na 4 lit.)ŁAPA to:

tybetańska trąba obrzędowa (na 4 lit.)ŁAPA to:

noga niedźwiedzia (na 4 lit.)ŁAPA to:

kocia - z pazurami (na 4 lit.)ŁAPA to:

kończyna misia (na 4 lit.)ŁAPA to:

kończyna psa (na 4 lit.)ŁAPA to:

kończyna tygrysa lub psa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.733

MOTYLEK, TRIANGULACJA, ONELINER, ANTROPOSFERA, KABINA, SLAJS, WOŁYNIANKA, EGUTER, ARGUMENT, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, SPECJACJA RADIACYJNA, MOSTEK, RESZTÓWKA, WAHADŁO, PROSPEKT, SIDEFILL, NIKAB, PERISTOM, LAWETA, BARWIARKA ZWROTNA, PODETAP, OSAD, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, BATERIA, INTERFEJS, BARCZATKA, HACZYK, KIESZEŃ, HAITI, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PODEJŹRZON MARUNOWY, ARON HA-KODESZ, STALNICA, CEROWNIA, SINGER, ALMARIA, HALIZNA, RYZALIT, FLORYDZKA, ANGORA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, PRÓBA REPREZENTATYWNA, BABINIEC, KRWOTOK, RĘKAW, ŚLUZOWICA, OLIWKA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SAMOZNISZCZENIE, KWARTA, INFOBOKS, PAIŹA, OKRĘŻNICA ESOWATA, KRÓCICA, GOLONKA, WIDNOKRĄG, WYDMUCHIWACZ, RACHUNEK KAPITAŁOWY, PODMIOT DOMYŚLNY, MARTWIAK, DZBANEK DO KAWY, POKUSA, FERMATA, INTERIOR, ZATOKA, SIŁY POWIETRZNE, GŁUPI JAŚ, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, DYSPOZYTOR, PRZODOMÓZGOWIE, STRUNNIK, PROCES GLEBOTWÓRCZY, PIEŚŃ, SYCIWO, LICE, BAMBERG, ROZGRZEWKA, PODSTAWA, ASFALTOGUMA, SURMA, DEROGACJA, REWOLWER, PRZECIWWAGA, MŁOTEK, PORTFEL, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, KWAS GLUKONOWY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, TERSIN, BANDERFAŁ, BLOK, KOREAŃSKI, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KLOCEK, OSOWO, SPOJÓWKA GAŁKOWA, KRÓCIAK, FRYZ, TRZON, PERYSTOM, EFEKT SORETA, ANOLIT, NATYWIZM, ARCHIDIAKONAT, NAGOLENNIK, MLECZKO, SZYPUŁKA, BŁYSK HELOWY, KRĘCIEC, PODODDZIAŁ, STANIK, KOMORA ZAMKOWA, OWOC, ŁĄCZNIK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, GÓRA, MARZANA FARBIARSKA, WARTA, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, BYLICA POSPOLITA, OKRES WEGETACYJNY, PACA, BIOLA, ZAKRES, ŁATA, KANALIK NERKOWY, SALWINIOWATE, PERKOZ RDZAWOSZYI, KIEŁZNO, GWASZ, GRAHAM, PODTRZYMYWACZ, DETAL, DNO OCEANICZNE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SAMOOBRONA, ŁOŻE, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, JĘZYK LODOWCOWY, PRZEDPIERSIE, KONSTRUKCJA NOŚNA, PUSZKA MÓZGOWA, SZALKA, ŁAPA, PRZEZIERNIK, OBROTNICA, KUREK, OKTANT, ZAGÓRZANIN, KLAPA, ANTAR POLARNY, TRZPIEŃ, DUPA, ABC, KWIATOWA, PANEWKA, WIRNIK, OBŁO, ZASUWA, KORPUS NAWOWY, BAWET, AKWEN, INŻYNIER DUSZ, GRUCZOŁ MEIBOMA, KONDYGNACJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, TRANSAKCJA SPOT, TEMACIK, INWENTARZ MARTWY, POCHODNA, WIEŻA WIERTNICZA, HUMORESKA, TARCZKA OPACHOWA, PRASA OD OWOCÓW, CZASZA, NAGRZBIETNIK, MIĘKISZ WODNY, KINESKOP, ZASOBY OPERATYWNE, SET, NIEBOSKŁON, BAK, REMONT ŚREDNI, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, PÓŁSFERA, BIJAK, ŁAPA, WTRYSKIWACZ, ORLICZKOWATE, BÓJKA, WYTWÓRCZOŚĆ, GIF, BĘBEN, LITERATKA, LIGAWA, JELARANG, JUMPER, TARCZA, METFORMINA, PIEŃ, KADŁUB, UŻYTEK, KAZARKA, ZWÓJ RDZENIOWY, WACHTA, KLATKA PIERSIOWA, RAJA SIWA, RURA, ZATARCIE, RYBITWA OKOPCONA, DZIENNIK ODBIORCZY, HISZPAŃSKI, SZCZĘKOCZUŁKI, PREKLUZJA, PORTO, WALABIA PASMOWA, GRUPA ILORAZOWA, CHLAMIDA, PISZCZAŁKA, WARIACJA, ZACIERACZKA, SPODNIK, GRUCZOŁ TARCZKOWY, POWIŚLE, KLATKA, SUROWICA, NOSEK, SKRZYDŁO, GAZELA, HYDROFOB, NIEWYPAŁ, GRECKI, PRZEDŻOŁĄDEK, ZABYTEK RUCHOMY, WESTWERK, ŚCIANA, ATOM, STÓJKA, OBRĘCZ BARKOWA, NATURALIZM, PORTASY, OKADIA PRĘGOWANA, OCEAN, WARIACJE, BLUZA, SPRYCHA, ZASADNOŚĆ, FIZJONOMIKA, KREDYT PREFERENCYJNY, KANCONA, BŁĘKITNE HEŁMY, KRZYŻÓWKA, BRZOSKWINKA, ZLEWNIA, FASETA, KORTYNA, WYJEC PŁASZCZOWY, QUETZAL, RAMIĘ, KORONKA, SZTYLET, KOMISJA, LEGENDA, SZÓSTA CZĘŚĆ, PRZYBUDÓWKA, RDZEŃ KRĘGOWY, ŚWIECOWANIE USZU, BARK, WENCZOU, DEKORTYKATOR, MEC, UŚMIECH, NAOS, SOCYNIANIZM, TRYLMA, KANCONETA, ŁONO, MONOLOG WEWNĘTRZNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, ZALĄŻNIA, DRZEWCÓWKA, MEDIEWAL, ZASTÓJ, IGLICA, OBLIGACJA ZAMIENNA, GRAMATYKA, AUTOMAT LOSOWY, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, ANTARKTYKA, MAGNEŚNICA, KANAŁ, PODBIERACZ, ODTRUTKA, GARDEROBIANA, STRZEMIĄCZKO, KULMINACJA, WĘZEŁ, CIAŁKO SZKLISTE, TEZA, ?NACZYNIE CHŁONNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAPA krótka, wystająca część maszyny służąca do jej przymocowania do podstawy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAPA
krótka, wystająca część maszyny służąca do jej przymocowania do podstawy (na 4 lit.).

Oprócz KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KRÓTKA, WYSTAJĄCA CZĘŚĆ MASZYNY SŁUŻĄCA DO JEJ PRZYMOCOWANIA DO PODSTAWY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x