NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZEŃ to:

najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORZEŃ

KORZEŃ to:

element anatomiczny jakiegoś organu, jego część, która stanowi miejsce przyczepu tego organu do ciała (zwykle sposób osadzenia jest podobny jak u korzeni roślin) (na 6 lit.)KORZEŃ to:

Levisticum officinale, lubczyk ogrodowy - gatunek byliny należący do rodziny selerowatych (na 6 lit.)KORZEŃ to:

przyprawa pochodzenia roślinnego, która nie jest ziołem i która zawiera dość silne olejki eteryczne (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.360

PRZYSZWA, GARSTKA, KLAPKA, POSŁANNICA, PRĘDKOŚĆ, EPISJER, MOTYLEK, PODODDZIAŁ, JAKLA, BŁĘDNIK KOSTNY, ŻÓŁWINKA PODZIEMNA, CEBULA PERŁOWA, BOŻA RĘKA, PACHCIARKA, REINSTALACJA, POKŁAD, DYSKANCISTA, WRZESZCZ, ĆWIERĆTUSZA, PASZTET, HYDROFOB, MINERALIZACJA, PIŁA, KOMISJA SELEKCYJNA, LIMA, TRAKTOR, ZGŁĘBNIK, KRWAWNIK ZIELENIEJĄCY, DZIÓB, NIERUCHOMOŚĆ, DIVA, FAKTOR, PAWILON, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, CHOMIK, WENUSJANKA, PRZEJRZYNKA SKALICA, JUNIORKA STARSZA, SŁOWO WSTĘPNE, GARDA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, TERMINAL, KUCHENKA MIKROFALOWA, UMOWA KOMPENSACYJNA, CHROPAWOŚĆ, JAGODA, ZRAZ, AKWEN, PSAŁTERZYSTA, BATYPELAGIAL, CHWYTAK, PIOTROWO, WĄŻ POŻARNICZY, LAMA, PANEL ADMINISTRACYJNY, IDENTYCZNOŚĆ, DOBRODZIEJKA, NIT, MIĘKISZ POWIETRZNY, FUNKCJA ODWROTNA, KRONIKARZ, OBSERWATOR, SYRENA ALARMOWA, WELUR, FOLA, KURCZATOW, STERYLIZATOR, OWOC, SAGA, ORYKS SZABLOROGI, PRZYLEPNOŚĆ, JĘZOR LODOWCOWY, GŁÓG OSTROGOWY, PŁOMIEŃCZYK, FILANDER PRĘGOWANY, POLIMER, ZABYTEK NIERUCHOMY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, KADZIDEŁKO, NARÓD, SZYLKRET, KOCANKA WSPANIAŁA, BABOCHŁOP, PULASAN, LUSTRO WENECKIE, ŁAPA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KATAPULCISTA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, OBŁĘK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, NACIECZENIE, CHODNIK, NOŚNIK, ZAPACH, BIODOSTĘPNOŚĆ, ŁOPATA, PASIERB, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, GATUNEK ZAGROŻONY, GWIAZDKA, WALUTA BAZOWA, ORGANOWCE, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, RĘKAW, NUDYSTA, KONTAKCIK, PERKOZ OLBRZYMI, KUKLIK WIELKOLISTNY, ZESPÓŁ, ROBEREK, RELIEF WYPUKŁY, GULA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OWSICA PSTRA, MUFA, KOPALINA STAŁA, DELTA KRONECKERA, ASTER CHIŃSKI, PRZEKAZ, NARZĄD JACOBSONA, PANI, KOPIAŁ, PŁAT, WSKRZESICIEL, CUKINIA, DENDRODOA, HOHENZOLLERNOWIE, POKOLENIE, GAŁĄŹ SKÓRNA, KAWAŁ, ROŚLINY OSIOWE, CEBA, PÓŁKULA, BATYMETRIA, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, BIURO PODAWCZE, ZBIÓR ROZMYTY, INTERESOWNOŚĆ, TŁOK INTROLIGATORSKI, ODKRYCIE, LAMA, JESION, OBSERWATORKA, MOŹDZIERZ, KOPULA, ANTURIUM ANDREGO, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, TASZKA, CZOŁO, LIVERPOOLSKA, POTRZEBUJĄCA, FANPEJDŻ, GOLFIK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, MARMURKOWANIE, ŁYKOWATOŚĆ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, SYLWA, PRZEKRYCIE, SHAKER, DROBNY CIUŁACZ, PROEPIDEMICZKA, PIERDU-PIERDU, ZROŚLAK, STOPA, GRZBIET, BUSOLA INKLINACYJNA, WYCINEK, PIĘKNY JAŚ, EMPORA, MISKANT CHIŃSKI, OFERTORIUM, NIEBOSZCZYK, PRZESŁONA, WAŁECZEK, ELEKTRON DODATNI, TRÓJLIST ZIELONKAWY, PASYNEK, ŚLIWA, DENDROBIUMY, UWAGA, KLASYFIKACJA, ATRAPA, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, OBŁO, SPOIWO MALARSKIE, PĘCHERZYK, KULTYSTA, WARZYWO KORZENIOWE, PUPINA, SŁOIK, FANFARA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, KONTAKT, MAJTKI, UKŁAD ADRENERGICZNY, PROSTNICA, MULTITOOL, ŚCINACZ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KOŚCIÓŁ, MESJASZ, ZLEWNIA, WYWIAD CHOROBOWY, DIAGNOSTA, SKLEROZA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, GNIAZDO, GUZ KULSZOWY, TOWARZYSZ NIEDOLI, ROLNIK, IZOCHRONA, TECZKA, GOLAS, REJESTR, KONFEKCJA, POSTKOMUNA, BANK DANYCH, MIERNIKOWCOWATE, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, ZAPACH, OGRÓDEK PIWNY, MOGIGAMMACYZM, DRZEWCÓWKA, DAWCA NARZĄDÓW, POLIGAMISTKA, MAGAZYN, POWINOWACTWO, OBLAT, SKARPETKA, TŁUMACZKA, ALMANACH, OLĘDER, LLANOS, OKOLICZNIK, MODUŁ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, BRUTTO, MASZYNKA, BŁYSKOTKA, FUNKIA BIAŁA, RUBRYKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PRACOWNIK, CZOCH, CZYŚCIEC, CZŁON SKRAJNY, PIĘTKA, GOŚĆ, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, CIĄŻA PRZENOSZONA, ADVOCATUS DIABOLI, NARZĄD, DYFUZJA, KARAFUŁKA, PODRÓŻNA, NIEBOSKŁON, CHOROBA TARUI'EGO, TAKSÓWKARKA, KRYTYCZKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZDRAJCZYNI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, AFRODYZJE, PALOLO, KONTRMANIFESTACJA, PODWÓJNA AGENTKA, METFORMINA, KOMUNIA, SAMOBÓJCA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SOLUCJA, PATYK, WARIATKA, ZBIEG, BORÓWKA AMERYKAŃSKA, WOJSKOWY, ŻEGLARZ, ERGODYCZNOŚĆ, TERMOMETR LABORATORYJNY, SZERMIERZ, KARNIAK, KAMIZELA, NERD, SPOT, ACEROLA, PARTIA, ADAM SŁODOWY, WYSMUKŁOŚĆ, DOMINANTA, KOMÓRKA ROŚLINNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, KOMPRESJA IMPULSÓW, KLIMAT, CELOWNIK, SKRZYNKA LĘGOWA, ?TATERNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZEŃ najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZEŃ
najczęściej podziemna część rośliny (sporofitu), która utrzymuje roślinę na podłożu, dostarcza jej wodę i substancje odżywcze (sole mineralne) i bywa, że służy do gromadzenia substancji zapasowych (na 6 lit.).

Oprócz NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAJCZĘŚCIEJ PODZIEMNA CZĘŚĆ ROŚLINY (SPOROFITU), KTÓRA UTRZYMUJE ROŚLINĘ NA PODŁOŻU, DOSTARCZA JEJ WODĘ I SUBSTANCJE ODŻYWCZE (SOLE MINERALNE) I BYWA, ŻE SŁUŻY DO GROMADZENIA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast