CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYDAWKA to:

część zdania określająca rzeczownik lub zaimek rzeczowny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.170

ODDZIAŁ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, FOTOGRAM, GRETING, BORYS, ESKORTA, LAS, WYPALENISKO, DEMOTYWATOR, ZEFIR, SYPIALKA, LAJKRA, ZRAZIK, PARTIA, DROŻDŻE, KREPA, KWATERODAWCA, STAL, HARCERKA, ODZIOM, KONWERTER, RZECZOWNIK WŁASNY, RONDEL, KONSUMENT, REGUŁA GRAMATYCZNA, GALERIA, SYNOD, MARCHEW, ATUT, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, DZIELNICA HISTORYCZNA, SKRZYNIA BIEGÓW, FILECIK, PATRON, ZAZNAJOMIENIE, KALANDER, BARWA, ĆWICZENIE, SER, KUPAŹ, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, RÓŻANKA, BRAMSEL, REKLAMANT, PIŁA, HOT DOG, SAŁATA LOLLO, DZIEWIARNIA, KLAUZULA GENERALNA, PRZYSTRÓJ, PIĘTKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, REDAKTOR NACZELNY, PRZEJRZYSTKA, DWÓJECZKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, TRIO, MARTWE POLE, ZASÓB, POTWORKOWATOŚĆ, DERESZ, RÓG, ZAPORA OGNIOWA, GORĄCA KREW, SZYJA, ŁUPEK SAPROPELOWY, BARWY, KONSOLA, KAJMAKAM, TARLAK, HOLOGRAM, KOŁYSANIE, RULIK, OWOC SZUPINKOWY, KLIN, OŚMIOKROTNOŚĆ, MAPA MENTALNA, , LOT, ODTWÓRSTWO, TALAR, NEURON LUSTRZANY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, WERSET, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DOŻYWOCIE, RACHUNEK FINANSOWY, SKŁAD, ALKOHOL ROLNICZY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KLAPKA, WĄŻ, ZASTRZALIN, ROŚLINY NASIENNE, FANTOM, RAKIETKA, HUBA SIARKOWA, ROZPRUWACZ, TRANSPARENT, FILM OBYCZAJOWY, WYŻ, BARWA OCHRONNA, PRZYRZĄD, DATOWNIK, DROGI, DOMICYL, AGENCJA RATINGOWA, PUNKT KATECHETYCZNY, ŁĄCZNIK, KAPISZON, NIEOCZYWISTOŚĆ, LOTERIA, WŁÓCZĘGA, OGNIWO, ZESZYT, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, DEZAKTYWACJA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, SAMOLOT BOMBOWY, STÓJKA, PRZEPOWIEDNIA, PILOT, PŁAWINA, SZTYFT, CHÓR, VADEMECUM, BISEKSUALISTA, OBŁĄKANIEC, UTAGAWA, BEZLIST, TRUMNA, WYKŁADOWCA, KARTOTEKA, MELUZYNA, NARKOTYK, KARTA, CHLOASMA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ELIPSA, KOTLINA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LICZBA BRINELLA, PRODUKCJA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, OBSZAR WODNY, CZTEROSUW, BURDON, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KABINA, WYSZYWANKA, HEROD-BABA, CZĄSTKA DZIWNA, PATRZAŁKI, TĘTNICA OCZNA, PERSPEKTYWA, KADR, OKRYCIE, OKOP, AUREOLA, NAPIERŚNIK, TRYCYKL, LINIA CZYSTA, LAMINAT, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, LICZBA OKTANOWA, JERZY, SŁUGA BOŻY, NADAWCA PUBLICZNY, RURKA, DOROTA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, MĄKA, KĄCIK, HAPTOBENTOS, UKOŚNIKOWATE, KATERA, KROK, OKRES PÓŁTRWANIA, CIERŃ, WIADRO, TYNKTURA, KIL, STOLIK, STACJA, WSPÓŁKATEDRA, GŁOWOTUŁÓW, CEROWNIA, ANGLIA, CEMENT, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, RACJONALNA IGNORANCJA, PIDŻIN, GLORIA, TRANSZA, PIÓROSZ PIERZASTY, PRZETACZANIE KRWI, EWOLUCJA, BIELIZNA POŚCIELOWA, WYRAŻENIE, CEP, SORBET, SERAJ, IMINA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, EWALUACJA, NACIĄG, SECIK, STOPA LOMBARDOWA, DRUKARKA ROZETKOWA, DYPTYCH, HIPOTEZA SUSLINA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DNO KWIATOWE, EKSPANDER, BEFSZTYK, PRZEZIERNIK, MARSREJA, POMORSKI, MEDIANTA, NAGOLENICA, RENA, ZAKUTY ŁEB, LEW, SCENARIUSZ, WELON, GORSET, WĘZEŁ DROGOWY, ZATOR, SPORT ZIMOWY, LODY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TELETECHNIKA, AFISZ, ARTUR, ADWENTYSTA, MANIERKA, PODYPLOMÓWKA, BIOTA, WODA, GNIOT, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, SECESJONISTA, NASZYWKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, CHRUST, RELIKT, RAMA KOMUNIKACYJNA, SPRZEDAŻ, WYRYWEK, TON, RISOTTO, CZĘSTOKÓŁ, POIMEK, KĘPKA, GŁOWNIA, REJKA, MIKROMACIERZ DNA, KAMICA NERKOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, BYDLAK, DESKA ŚNIEŻNA, PROWENIENCJA, OLEANDER, KOZACZKA, CHLOROHEKSYDYNA, SMUTNI PANOWIE, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, ROMUALD, KOMŻA, KLAPKA, ZNAK, PREIMPLANTACJA, AGRESOR, IBIS BIAŁY, TWARDZIEL, TWÓR, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PROFITENT, BEZDUSZNOŚĆ, ELEMENT GRZEJNY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BRUDY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MOTET, NOKAUT TECHNICZNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DZIÓB, ADORACJA, PĘCHERZ, PAMIĘĆ, MUZA, WIOSŁO, BEZWODNIK, GRZYWNA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, GDERACTWO, ?ŁATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYDAWKA część zdania określająca rzeczownik lub zaimek rzeczowny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYDAWKA
część zdania określająca rzeczownik lub zaimek rzeczowny (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘŚĆ ZDANIA OKREŚLAJĄCA RZECZOWNIK LUB ZAIMEK RZECZOWNY. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x