PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻAGIEL to:

płachta z materiału rozpinana na drzewcach lub sztagach statku żaglowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻAGIEL

ŻAGIEL to:

VELA; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)ŻAGIEL to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.824

PRZEZIERNIK, KANAŁ TEMATYCZNY, BYLINA, ZDRADA, KRYZYS KATATYMICZNY, OBRAZOBURCA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, NOTOWANIA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KABRIOLECIK, ALKOWA, ORGIA, HERBICYD, OWOC RZEKOMY, INDOKTRYNACJA, BIAŁY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, SOLANKA, KUGLARZ, ALAIN, REWERSAŁ, SZTUKATERIA, KARBONATYT, KOŁO ŁOPATKOWE, ADORACJA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, POWŁOKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PODPOKŁAD, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, PŁOMYK, DEPESZOWIEC, SPŁYW GRAWITACYJNY, CERKIEW, ZGNIŁKI, KURS, ŻACHWY, HEAD HUNTER, PODSADKA, POŁĄCZENIE, ZAWÓR DENNY, CEL, HANTABA, PARÓWKA, BAGIETA, MIKROMIERZ, PROFIT, LINIA ŚRUBOWA, OMAM, RÓWNINA SANDROWA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ZAKONY, SUMATOR, PRZYPADŁOŚĆ, EKONOMIK, ZWAŁ, LAUDATOR, LODOŁAM, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ZAWRÓT GŁOWY, RYTON, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, AGENT, SZEW, BAMBUS, DOMENA PUBLICZNA, TEKST JAWNY, PŁAT, SŁUPEK, TELEKONWERTER, ANEGDOTA, PŁYWACZEK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, DEKLARACJA, GLIKOLIPID, MIKROOTWÓR, WYDANIE, KŁAK, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, JUBILER, CZĘBOREK, POMNIK, STATYW, HELIKAZA, STRZAŁA, SOLANKA, ZRAZÓWKA, KARMELEK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PROSIAK, HERETYCZKA, GIROBUSOLA, NEUROTRANSMITER, MISKA KLOZETOWA, PSYCHOLOGIA, WYRÓB TYTONIOWY, AKOMODACJA, WYPEŁNIENIE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, TRIANGULACJA, INWESTYCJA PORTFELOWA, KURTKA, PANAMA, RZEMYK, ŚLEDŹ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ZAŁOGA, DWUZŁOTÓWKA, OBIEKTYWNOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, MIESZANIEC, PAROBEK, ŚWIĘTOKRADCZYNI, MINORKA, AUTOMOBILISTA, ROSYJSKOŚĆ, CZTEROSUW, UMOWA BARTEROWA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BORDER, PARA UPORZĄDKOWANA, POPLECZNICTWO, DENDRYT, KURACJA, GRÓDŹ, ZRAZ, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŚCIGAŁKA, WĘZEŁ, KLASTER REGIONALNY, ALIDADA, BĄBELEK, KONEWKA, RÓG, KULT LUNARNY, TANDEM, PROPORCZYK, HEBAN, CZUJKA, CIOCIA, KASETA, RANA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WITACZ, ZBAWCZYNI, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ANTYKONCEPCJA, TAKT, ŁAKNIENIE SPACZONE, ANONEK, POTENCJAŁ, KORYFEUSZ, KLUCZ, DYSKRECJONALNOŚĆ, PÓŁSKÓREK, WATRUSZKA, LAWA PODUSZKOWA, POTWORKOWATOŚĆ, MASKOWANIE, PIĘTNASTKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, RYT, INTUICYJNOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, KLEDONISMANCJA, WACHTA, MACZUGOWIEC, KAPUŚCIANY ŁEB, STERBRAMSEL, KOLEJKA LINOWA, MITOLOGIZM, ERPEG, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PIERSIÓWKA, BOCZNICA KOLEJOWA, MUR, DEMENTI, JARZMO MOSTOWE, ROŚLINA TRUJĄCA, ORZECHÓWKA, SYSTEM ALARMOWY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, FILTR WĘGLOWY, NIELEGAL, WYBRANKA, STROICZKOWE, GAPA, SPORT ZIMOWY, GODZINA PRAWDY, BLOKHAUZ, CIĄGI, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MAŁPOLUD, PIRACTWO, NASADKA, OSADA, VIOLA BASTARDA, GIERASIMOW, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, MALTA, MASTYKS, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, OLEJ, MOŁODYCA, JUJUBA, ZIARENKOWIEC, KONDYCJA FINANSOWA, ZYSK, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, NACIEK JASKINIOWY, PREFEKT APOSTOLSKI, FERMENTOR, DZIAŁ, BOKS GARAŻOWY, ETEZJA, PRZYGOTOWANIE, PODŁUŻNIK, SYNAPIZM, LATARNIA, KAŁMUK, TERMINAL, TKANKA STAŁA, PAMIĄTKA, JEZIORO WYTOPISKOWE, BLOCZEK, GARDEROBA, GODNOŚĆ, CYCEK, REFERENDUM GMINNE, KURACJA UDERZENIOWA, DEPILACJA, POZYCJA TESTOWA, SAŁATA, TURZYCA, CIASNOŚĆ, POMPA OBIEGOWA, LUGER, KRYTERIUM SYLVESTERA, ZEŚWIECCZENIE, MEDALION, KĄT OSTRY, ZATOKA, KUŁAK, MALARZ, STYLISTKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZAPALNOŚĆ, POLIMORFIZM, PODPINKA, NACZYNIE OZDOBNE, DROGA WOJEWÓDZKA, ŁATKA, KEYBORD, OWAD, RUCHY DIKTYOGENICZNE, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ANNA, SERBSKOŚĆ, WYRĄB, CZASZA LODOWA, ZIARNIAK, KAPITALNY REMONT, OGNIE, ZAPRZĘG, SZCZODRZENIEC, LAMINAT, MOST PONTONOWY, PAŁKA, PIEPRZ CZERWONY, MONITOR, WIELKOŚĆ, KAPTUR, GALASÓWKA, PÓŁKULA, POSREBRZANIE, PODCAST, RAKIETA, LIPA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PODCENTRALA, MOC, DAWKA PROGOWA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, BAJADERA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PIEC GRZEWCZY, WYPALANKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, MAPA MENTALNA, CENZURA, WSPÓŁŻYCIE, GERMAŃSKOŚĆ, STAUROPIGIA, PLANETA, KALIBRACJA, WIZA POBYTOWA, KEM, ?SPRZEDAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻAGIEL płachta z materiału rozpinana na drzewcach lub sztagach statku żaglowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻAGIEL
płachta z materiału rozpinana na drzewcach lub sztagach statku żaglowego (na 6 lit.).

Oprócz PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PŁACHTA Z MATERIAŁU ROZPINANA NA DRZEWCACH LUB SZTAGACH STATKU ŻAGLOWEGO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast