ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT MNOŻNIKOWY to:

zjawisko o charakterze sprzężenia zwrotnego, polegające na rozwoju wielu różnych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) pod wypływem dodatkowego popytu konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego powstałego w wyniku uruchomienia lub rozbudowy jakiegoś przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.263

JĄDRO, ŻEGLARZ, NAŚLADOWANIE, LANGUSTA, MÓRG, PACIORKOWIEC, ZBRODNIA, KOMPOSTOWNIK, BUTERSZNIT, MAŹNICA, LOGOPEDKA, DYNAMIKA, CHWYTAK, FIRMA-WYDMUSZKA, MARRAN, BOSS, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, AKCENT, NAROST, ANARCHIA, RYT, HUBA, INKUBATOR, OWERSZTAG, PAWILON, DZIEWIĄTKA, KULT LUNARNY, KOSTKA BRUKOWA, WYROCZNICA, LINIA, TEST KOMPLEMENTACJI, OTRZEWNA, ZJAWISKO ASTRONOMICZNE, SPUSZCZANIE, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, PLAMICA, TERMOJONIZACJA, HETEROMORFIZM, ZBAWICIELKA, NUCZA, PLUTON, BEZAN, LODÓWKA, OKREŚLENIE, MYSZ PANCERNA, PODMIOT LOGICZNY, DACH HEŁMOWY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MADRAS, TRANSGRESJA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PERSPEKTYWA, MUZYKA, BAGNIAK ZDROJOWY, SZEŚĆSETKA, STREETBALL, KANAŁ TEMATYCZNY, TOUROPERATOR, MAKROOTOCZENIE, SZORY, CIELICZKA, GALWANIZM, ŻNIWIARKA, LANGUSTA POSPOLITA, MORENA KOŃCOWA, KOŁKOWNICA, PARA MINIMALNA, SPADKOBIERCA, POCHWA, MORFOLOGIA, NAUKA MEDYCZNA, KORZYSTNOŚĆ, IMMUNOSUPRESANT, ILUMINATOR, RZYGACZ, PŁYN INFUZYJNY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, POLARYZACJA ANODOWA, ATUT, TRYBUT, MASKOTKA, ZWIERZYNIEC, FILM NOIR, PAMIĘĆ GÓRNA, DEZINSTALACJA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, UKRAIŃSKOŚĆ, WZÓR, DEWELOPER, AMARANT, TILAPIA WIELKOGŁOWA, CYKL PALIWOWY, EPISTOŁA, RĘCZNE STEROWANIE, FUTURE, MEETING, CHRYZOFITY, BATOMETR, CYKLOTYMIA, SMOŁOWIEC, JAPOŃSKOŚĆ, POMNICZEK, LUK ŁADUNKOWY, PŁEĆ, WSPOMAGACZ, ZAPORA WODNA, TUBA, STATUS SPOŁECZNY, SPECJACJA, TARLATAN, FLANSZA, SEKSUOLOGIA, OCZKO, SZÓSTY, BANDOLIER, PATOGENICZNOŚĆ, BEZPIECZNIK, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, WIELOBARWNOŚĆ, OSTOJA, REMITENT, PIRACTWO, STATYKA, MAKAGIGI, METODA DELFICKA, DOGĘSZCZENIE, SAMOWOLA, KRYZYS, OFICER PRASOWY, ZAPRZĄG, ZADRAPANIE, MADONNA, GIMBAZA, AUGUR, BŁOTNIAK, CHUTOR, ELEWATOR ZBOŻOWY, SYFON, TRĄBA POWIETRZNA, ZNIECZULENIE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, RÓG, ŻARLIWIEC, DOM, KSIĘŻULEK, MEMBRANA, ZAWŁOKI, CHOROBA PLUMMERA, STOWARZYSZONY, RESET, PUDER, PULPIT, MIRAŻ, JĘZYK KAUKASKI, AFERALNOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, HORYZONT ZDARZEŃ, SĄD I INSTANCJI, ODDANIE, EGZONUKLEAZA, HASŁO, EROZJA LODOWCOWA, LEJBIK, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, SILNIK OBCOWZBUDNY, MOLESKIN, ZARODEK, MATERIAŁ, NEON, KOGUT, RÓG, ROZPADLINA, KASZA, BRANIE POD WŁOS, PAKA, PIEKŁO, ZJAWISKO SEEBECKA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, NIEUMARŁY, STANDARDZIK, MARONITA, USYTUOWANIE, SOLIDARYZM, KOCIOŁ WIROWY, NIEWIERNOŚĆ, POLE, OGONEK, PARA, BIAŁA ŚMIERĆ, TRESKA, ŁAWA KOMINIARSKA, DOKUMENT, OGRÓD BOTANICZNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PUBLIKA, DOCHÓD, STREFA UNIKANIA, HARCERKA, PRĄD, DIABEŁEK, ZESTAWIK, ŁAŹNIA, BURZA PIASKOWA, MUFKA, ROTACJA, TRANZYSTOR, NARTA WODNA, SSAK, REPETYCYJNOŚĆ, WĄŻ, STROBILANT, ACEFALIA, DUKLA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, BICZ WODNY, ŚWIATŁO, PRZEKOZAK, BASEN, TANGANIKA, PODUSZKA, RANA SZARPANA, SZPRING, WIARUS, LAWATARZ, AUDIOBOOK, BRZYDULA, RACZYNA, BRANŻA, OKUCIE, ŁUPINA, DRAJREP, AZALIA, OSOWIAŁOŚĆ, BI, ASFODEL, KANTONISTA, NAMIAR, GRAFA, STRUNA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, WAGON POCZTOWY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DASZEK, HEL, MASTURBACJA, POMADKA, DOROSŁOŚĆ, AUTOR, APARTAMENT, DEKRETACJA, ODPRAWA CZASOWA, KNAGA, MIKROMETR, SAKWA, ŁUNA, FILHARMONIA, FAWORYT, KWASKOWATOŚĆ, UKŁAD OPTYCZNY, IRC, ŁOŻNIK, KOPUŁA PANCERNA, NADZIENIE, SKRZYNKA POCZTOWA, SALAMANDRA KAUKASKA, RZĄD, ASTROTURFING, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, UKŁAD, PRAKTYCZNOŚĆ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, STATYSTA, BLASTODERMA, ILOCZAS, WZORZEC, PODUSZKA POWIETRZNA, DROGA KRZYŻOWA, PROSTOSKRZYDŁE, KANAŁ, DYSCYPLINA, WYŚCIGI, BLIŹNIACZOŚĆ, WZORNIK, GRANDA, INTUICYJNOŚĆ, POLICHLOREK WINYLU, LEMONIADA, WIHAJSTER, ŁAŃCUSZEK, ZADRAPANIE, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, BAND, SMUŻKA, KUTER UZBROJONY, LOKAL SOCJALNY, CERKIEW, PUNKT MECZOWY, ?GRZECHOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT MNOŻNIKOWY zjawisko o charakterze sprzężenia zwrotnego, polegające na rozwoju wielu różnych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) pod wypływem dodatkowego popytu konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego powstałego w wyniku uruchomienia lub rozbudowy jakiegoś przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT MNOŻNIKOWY
zjawisko o charakterze sprzężenia zwrotnego, polegające na rozwoju wielu różnych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) pod wypływem dodatkowego popytu konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego powstałego w wyniku uruchomienia lub rozbudowy jakiegoś przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej) (na 15 lit.).

Oprócz ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZJAWISKO O CHARAKTERZE SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, POLEGAJĄCE NA ROZWOJU WIELU RÓŻNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH) POD WYPŁYWEM DODATKOWEGO POPYTU KONSUMPCYJNEGO I ZAOPATRZENIOWEGO POWSTAŁEGO W WYNIKU URUCHOMIENIA LUB ROZBUDOWY JAKIEGOŚ PRZEDSIĘBIORSTWA (DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ). Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x