ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)POCHODNA to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERYWAT

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.390

SMYCZ, NUBUK, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, PRZERZUT, ORANŻADA, BOFORS, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, KOT, ROZPADLISKO, EMISJA PIENIĄDZA, OLEJARSTWO, OKULTACJA, RYBA PO GRECKU, TACA, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, DEPOZYT SĄDOWY, ZWIĄZEK AZOWY, LOT SZYBOWCOWY, MARTWAK, POCZTA KOMPUTEROWA, HEŁMOFON, OPRYCHÓWKA, WĘGLÓWKA, BALERON, CHLOREK AMONU, KWAS CHLOROWODOROWY, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KATAR SIENNY, KARAFECZKA, WYRAŻENIE, OFENSYWA, UROJENIE KSOBNE, PRODUKT TRADYCYJNY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ABELIT, TATUAŻ, OTWÓR WYLOTOWY, WYLICZANKA, IMIONISKO, PĘK, DINO, RENKLODA, MEDALION, SEJSMIKA, ARTERIA, PĘCHERZ, ZAMEK, CZEPIEC, KOBIETON, FAZA, CYTRONELOL, MODULACJA FAZY, BUTELKA MIAROWA, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, SOLISTA, SOS TATARSKI, HERBICYD, SECESJONISTA, DWUZŁOTÓWKA, STOPA, PONTYFIKAT, EKLER, INTERPRETER, WEJŚCIE, PACHCIARZ, PROMIENIOWANIE BETA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, BADANIE JAKOŚCIOWE, TRASA WYLOTOWA, JEDNOSTKA OSADNICZA, BÓG, TONUS, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, DYSHARMONIA, HETEROMORFIZM, KRUPNIK, JELITO PROSTE, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PORA, DÉSINTÉRESSEMENT, LEK ANKSJOLITYCZNY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SIÓDEMKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, FIŃSKI, MAKROCZĄSTECZKA, AGREGAT, KLER, PRYMITYW, REGULACJA CEN, FOTEL OBROTOWY, POZYCJA RYGLOWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PODGLĄD, SZNAPS, SYGNAŁ CIĄGŁY, GEN WIELOKROTNY, MAGNOLIA, KOMBAJN GÓRNICZY, PRZEWIELEBNOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NIEISTOTNOŚĆ, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KRZESANY, BROŃ RADIOLOGICZNA, BARKAS, BÓG, DANE, PIONEK, MATECZNIK, RUM, POSTSCRIPT, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, OJCIEC, KARTA MOBILIZACYJNA, JUMPER, KOSMONAUTA, ZEW KRWI, LEGOWISKO, OKRES, CIĘŻKI WODÓR, ROŻEK, KISZKA, OBMUROWANIE, IDEAŁ PIERWSZY, KAPLERZ, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, GONIEC KRÓLEWSKI, WODA UTLENIONA, WIADRO, ZBOCZENICA, CUGOWIEC, KOMPENSACJA, PIONIER, KULOMETRIA, BIEG, DIFLUNISAL, KONFRONTACJA, SROMOTA, BENZFETAMINA, AGATA, RÓŻA BAZALTOWA, KASA MIESZKANIOWA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PION ŻYROSKOPOWY, ŻYWA PAGINA, EKSPRES, PIES ZAPRZĘGOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, CIT, ANKUS, PIEPRZYK, SZPILKOWE, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SYSTEMIK, NIEBOŻĘ, FUNT IRLANDZKI, OPONENT, KAMIZELKA, METODA DELFICKA, BIELMO, MYDELNICZKA, PARKA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, LOGIKA ZDAŃ, NIEWOLNIK, FAŁSZYZM, PRZEZIERNIK, PROGRAMOTWÓRCA, ZNAJDEK, WIEK, CHŁODNIK LITEWSKI, STOŻEK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, NOMENKLATURA PARTYJNA, POPLECZNICTWO, PRAGMATYKA, BLADA TWARZ, TELEFONIA STACJONARNA, GRZYB, UNIWERSYTECKOŚĆ, ZATOR PŁUCNY, OKUPACJA, HANGAR, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SQUATTER, TRANSPORTER, DRUK ULOTNY, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, DROGA, MERMOZ, KREOL, ZMOTORYZOWANY, ORION, TUŁÓW, OSTROGA PIĘTOWA, ODKRYCIE, AUTOMAT TELEFONICZNY, OBYWATELKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, SYMULATOR LOTU, BASTEJA, SZMATA, SZCZYTÓWKA, KAZALNICA, NAWRÓCICIEL, DNI OTWARTE, DIPEPTYD, MEMORIAŁ, ABLACJA LODOWCOWA, GILOTYNA, OBŁĄKANIEC, RÓJKA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, MAŁPI GAJ, ALFABET FIKCYJNY, JEDYNY PIERŚCIEŃ, REKOMENDACJA, JEŻOZWIERZE, PROTEZA DENTYSTYCZNA, PRODROM, VELDE, NERCZYŁUSK, BIEG DYSTANSOWY, RDZA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, KANAPA, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, LALKARSTWO, WYROBISKO KORYTARZOWE, PALCÓWKA, FORMA, MANIERKA, KLOSZ, NANDORIŃSKI, SPEKTROSKOPIA, PICUŚ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ELF, GŁOS SUMIENIA, REPUTACJA, SERIA, PIERWSZOŚĆ, GLORIA, ZOOCHORIA, RZĄDY, TERMITIERA, ZBLIŻENIE, SPARRING, KUC FELIŃSKI, JAD PSZCZELI, BEZCIELESNOŚĆ, PASMANTERIA, DZIAŁO HARPUNNICZE, SZABROWNIK, LAPIS-LAZULI, GRZYB PASOŻYTNICZY, FERRARI, KAZUISTYKA, SIEW CZYSTY, ZŁOTOGŁÓW, ANTECEDENCJA, POPYT INWESTYCYJNY, FANPAGE, OBEJŚCIE, RAMIĘ, OŚWIECICIEL, WINIETA, SABATIANIZM, LEWOSKRZYDŁOWY, PRAKTYKA, ZRĄB TEKTONICZNY, MŁOTECZEK, KROKIET WIOSENNY, FEREZJA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, KRĄG, POMYŁKA, WYPUK, ZAWISAK, ZEKS, GOJ, RUBEL, SPARRINGPARTNER, ROBOTA GÓRNICZA, DOŻYWOTNOŚĆ, PLASTEREK, ROZSZCZEP, ?KOREKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)
POCHODNA związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT
związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.).
POCHODNA
związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PRZEZ ZASTĄPIENIE JEDNEGO LUB KILKU ATOMÓW CZĄSTECZKI (NAJCZĘŚCIEJ WODORU) GRUPĄ FUNKCYJNĄ LUB GRUPĄ INNYCH ATOMÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x