PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIŻMAK to:

piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIŻMAK

PIŻMAK to:

wyprawione futro z piżmaków (na 6 lit.)PIŻMAK to:

PIŻMOSZCZUR; północnoamerykański. gryzoń ziemnowodny o cennym futrze (na 6 lit.)PIŻMAK to:

PIŻMOSZCZUR: północnoameryk. gryzoń ziemnowodny o cennym futrze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.944

EFEKT KURTYNOWY, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, STOKŁOSA SPŁASZCZONA, CZARCI POMIOT, TRÓJZĄB, JOGURCIK, WKŁUCIE CENTRALNE, POGOŃ ZA RENTĄ, DELFIN TROPIKALNY, PADACZKA ODRUCHOWA, KAMELEON OWENA, CIOSNA, ALBATROS SIWOGŁOWY, KLUB, SUBSKRYPCJA, BRZOZA OJCOWSKA, TRAKTOREK, PAŁKA MINIATUROWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PÓŁKWATEREK, CHOROBA AUJESKIEGO, ZIEGLER, KORMORAN NIELOTNY, ODKUWKA, KRĄŻENIE OBOCZNE, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, DOBRO NORMALNE, TRASZKA TURECKA, ANDOKOLIBEREK, DAŁN, ŚMIERDZIEL, CHOMIK CAMPBELLA, MOCZARA SIERPOWATA, GÓRSKA, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, TERAPENA KAROLIŃSKA, MELODYJNOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POMPELA, ŚLEPOWRON, PORTRET, GEMINI, BIELISTKA BLADA, PANŚWINIZM, MŁAK, KOLOR MOCNY, PETROLAKOZAUR, BIBLIOTEKA GENOWA, MLEKO, LIS POSPOLITY, EGILOPS CYLINDRYCZNY, TRASZKA PIRENEJSKA, DERKA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, KLIRING PRACY, BELOTKA, SSANIE, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PIELĘGNICA ELLIOTA, BUŁAWA, PRZĘŚL CHIŃSKA, TRÓJLIST SIEDZĄCY, TOLERASTIA, MODRZEW EUROPEJSKI, JAMS SKRZYDLATY, KANDYZ, ANOLIS KUBAŃSKI, FOTOTROPIZM, RZEKOTKA KOWAL, KAWA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, EROZJA WODNA, MAMUT WŁAŚCIWY, PLATYCERIUM ZWIEŃCZONE, WIDŁOZĄB SUDECKI, GOFFERNIK KRETOWATY, RESET, CHŁYST, MAMUT KARŁOWATY, KŁĘBOSZ NADWODNY, WSTĘGA MÖBIUSA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, TRIECJA, JUKKA ALOESOLISTNA, PYTON DYWANOWY, SCYMNOWATE, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, CZUCIE SKÓRNE, KARP KRÓLEWSKI, OKUPOWANIE, KOMEDIANTKA, CZARNE ZŁOTO, NIEPODZIELNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, KOROŁAZ BRUNATNY, ZIELENINA, BULLA, SŁUŻKA, CUSHING, PRODUKCJA WTÓRNA, ASTER RÓŻNOBARWNY, ARAGOZAUR, JUKKA ZWISŁA, ŻYŁA JĄDROWA, STROICZKOWE, STEPNIARKA PASKOWANA, KROWIA GĘBA, HIBERNACJA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, BÓBR EUROPEJSKI, SEKURYT, BOA NOWOGWINEJSKI, WLEW, PŁOTKARZ, OKOLICZNOŚĆ, BILBIL SZAROBRZUCHY, KOPIEC, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CHOROBA PASOŻYTNICZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ZŁOTOLOTEK, PLATINI, OLIFANT, CZEMPION, RANDKA W CIEMNO, KARMANIOLA, SROKACZ CZARNOGRZBIETY, ILIOZUCH, KRĘPNIK CIEMNY, PRZYWROTNIK POŁYSKUJĄCY, KONTAKCIK, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, KRWINKOWIEC, PORSCHE, PUNKT NASTAWCZY, ŚWIATŁO DŁUGIE, ORZESZNICA, PISUAR, LENIWIEC, GRZAŁKA, PRZEBIEG, ASTER NIEBIESKAWY, NIĆ, MEREŻKA, HUMBER, BURZYK BALEARSKI, ERYK, BILBIL PLAMISTY, KORSARZ PIRATNIK, MELONIK, SAKS, ORKIESTRA, FLAGOWIEC, KROKUS SIEBERA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, DŻINIZM, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, ROSS, PALIUSZ, KILWATER, KATLEJA, PODGORZAŁKA ZIELONOGŁOWA, KORALÓWKA ATLANTYCKA, CZERNICA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, RYBITWA CZARNA, TURIAZAUR, SEMAFOR, CZARCZAF, STORZYSZEK, ŻUREK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, LEJ POLARNY, CURRY, WILK TASMAŃSKI, GRZECHOTNIK BANANOWY, CHWOŚCIK BURAKA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, SZAROTA DROBNA, TRZMIELEC CZARNY, KUKLIK ZWISŁY, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, POLATUCHY, ESRUM, ŁĘG, MIR, MINIWAN, PŁASKORYT, SIERPOWIEC WŁOSOLISTNY, NERECZNICA BŁOTNA, MIKSER PLANETARNY, KOTWICA KINESTETYCZNA, PIASEK SANDROWY, SZCZEP, ODKŁADNICA, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, PRZYMUS ADWOKACKI, BANKIERKA, SIATECZNICA OKAZAŁA, ZOOGEOGRAFIA, DREPANOZAUR, STONOGA MUROWA, TRZY GROSZE, STRUKTURA DECYZYJNA, PRÓG RZECZNY, FIZYKA STATYSTYCZNA, MERZYK POKREWNY, KARTOFEL, SANIE, WIECZERNICA GÓROLUBKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, ŚLAD PAMIĘCIOWY, DROBNIACZEK WAPIENNY, KULBAK CZARNY, WEJMUTKA, ARKA, DRAMAT SĄDOWY, LEMING WŁAŚCIWY, MAKIJAŻ, MACICA PERŁOWA, MATERIAŁ MORENOWY, ESCUDO GWINEJSKIE, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, WARZONKA, PUNKT ZWROTNY, SONDA, GRUZJA, BARCZATKA OSICZANKA, SZCZUR ŚNIADY, TRÓJLIST ZIELONOPŁATKOWY, JEZUITA, TALERZYK, MIKOJAN, PROWINCJA, KONTROLA INSTANCYJNA, SUPERMAN, TARANTINO, KACYK PÓŁNOCNY, WIEWIÓRKA ZIEMNA, POLONEZ, ZROSTNICA, SAKALIA PAWIOOKA, GRAAL, ANILANA, GHI, MURZYŃSKI, KARAWANA, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, PEKTORAŁ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, BŁYSKOLOTKA MAŁA, MARUNA NADMORSKA, DWA ZERA, SUKSAMETONIUM, SAN, STARA, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, SATANISTKA, ŁYCZOGA, TRÓJLIST POŁOŻONY, RODZINA ADOPCYJNA, WYŚCIGI, KORMORAN KORONIASTY, REGULARYZACJA TICHONOWA, KORNUTKA DŁUGOCZUŁKOWA, POŁYKACZ, AKT, DESKTOP PUBLISHING, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, POLICYJNOŚĆ, EMAUZAUR, ZADYSZKA, JEDNOLATEK, FARMER, KUNINGAMIA CHIŃSKA, PETREL FIDŻYJSKI, POLEWKA, SPIELBERG, WYDRA, ELEMENT, ANAKONDA CIEMNA, KRUCZYNA MODRA, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, POPIELICA, BAWOLEC LICHTENSTEINA, ROKIET PŁODNY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY, WIZJA, KUSACZ RDZAWY, ARTOIS, OLEJ RYCYNOWY, TRAGIZM, LIOPELMOWATE, PODATNOŚĆ, ?OBLAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIŻMAK piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIŻMAK
piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowy, Ondatra zibethicus - gatunek ziemnowodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, hodowanego na farmach, do Europy sprowadzonego na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe; cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 uciekły z fermy Stará Huť w okolicach Dobříši, położonej w Czechach, 40 km na południowy zachód od Pragi (na 6 lit.).

Oprócz PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, SZCZUR PIŻMOWY, ONDATRA ZIBETHICUS - GATUNEK ZIEMNOWODNEGO GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, HODOWANEGO NA FARMACH, DO EUROPY SPROWADZONEGO NA POCZĄTKU XX W. Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ PRZEZ KSIĘCIA COLLOREDO-MANSFELDA JAKO ZWIERZĘ FUTERKOWE; CAŁA DZISIEJSZA EUROPEJSKA POPULACJA DZIKO ŻYJĄCYCH PIŻMAKÓW POCHODZI OD KILKU OSOBNIKÓW, KTÓRE W 1905 UCIEKŁY Z FERMY STARÁ HUŤ W OKOLICACH DOBŘÍŠI, POŁOŻONEJ W CZECHACH, 40 KM NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD PRAGI. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x