SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDKA LĘGOWA to:

specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 11 lit.)SKRZYNKA LĘGOWA to:

specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.771

OFF ROAD, PÓŁSIOSTRA, WYWIADOWCA, LIPOLIZA, TRACZ DŁUGODZIOBY, PRODUKCJA PIERWOTNA, MEANDER, WETERYNARZ, NAZWA OPISOWA, RAMIĘ, OKO OPATRZNOŚCI, NARZĄD LEMIESZOWY, OSŁONKA RDZENNA, KREDA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, PLIK, PLACOWE, UKŁAD LOMBARDZKI, OBROK, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, SILOS RAKIETOWY, WIERNOŚĆ, PARKIETNIK, SUROWOŚĆ, MENTYK, GOŁOGŁOWY, DŻYGITÓWKA, BARWICA, PŁYTA PILŚNIOWA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, BAZA ORBITALNA, PRZEPAD, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, CIĄG, HEKATOMBA, WIKARIUSZ GENERALNY, DEINSTALACJA, CZARNY PIOTRUŚ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ESENSJA, PÓŁSFERA, KWADRAT, PAŁA, DRUK SEJMOWY, WŚCIEKLICA USZATKA, BALAST, PIEC INDUKCYJNY, ODMIANA MIESZAŃCOWA, TAKSYDERMIA, ŻELAZICA, MSZAR, MIKROFAZA, OLBRZYMKOWCE, STĘP, WYSPA KONTYNENTALNA, SOPEL, SOCZEWKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, CEDUŁA, KAPŁAK, LEOPARD, AEROFIT, EP, KOBIERZEC, REPARACJA WOJENNA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, LOGAN, PERLICA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, KROKIET, BOGATKA, PRZEWARSTWIENIE, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TRUSKAWKA, KRÓLIK FLORYDZKI, LĘG, MUR, CZUHANIA, AGROFIZYKA, KOSZMAR, ORBITAL, DRZEWICE, MATKA, MŁOT, BOYFRIEND, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, CIŚNIENIE KRWI, CHOROBA DARLINGA, IRANISTAŃSKI, BUROZIEM, ZALEW, OSTRA AMUNICJA, OKO CIEMIENIOWE, KOŁO FORTUNY, LODOŁAM, KUROBRODY, SOKOLNICTWO, PROPYL, FIORD, NIMFA, WIERSZ, TOR WODNY, SZARKA, KAMELEON, ZMORA, RAKOWATOŚĆ, CHLEB CHRUPKI, PANEW, PENSJA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, KLEKOT, CYKANIE, KROTNOŚĆ, NORWID, PRZYRA, DZIDKA, LAWA TRZEWIOWA, ZASZŁOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KĄCIK, PODKOWIEC MAŁY, POGLĄD, FENOMEN BOMBAJSKI, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, GODZINA LEKCYJNA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, GALON, KOMAT, OWADZIARKI, SZCZUR LĄDOWY, DŁUGIE RĘCE, TROGONY, RUGBY, SZOWINISTA, GABINET CIENI, BANANA SPLIT, POTASZ, CHRZAN, BULLETIN BOARD SYSTEM, WICIOWIEC, USZAK, SMENTARZ, KONOTACJA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, POMOC, SP. Z O.O, POROŚLE, SOKOLSTWO, REZERWA CELOWA, KOWALIK KAROLIŃSKI, ROHATYNA, WIĄZANIE PODWÓJNE, KARLIK KUHLA, JARZMO, RĘCZNOŚĆ, SPĘDZENIE PŁODU, WARSZTAT, LOKAL SOCJALNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, EFEKCIARSTWO, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, HALSZTUK, SAFARI, PORTIERNIA, MASKOTKA, ZADŁAWIENIE, KONKURS, BRONA, IKONA, PRAWO MEDYCZNE, DŻIHAD, KLOSZ, UNISONO, JĘZYK ESKIMOSKI, SATRAPIA, ZBAWICIEL, MAKAK CZUBATY, DOCHÓD OSOBISTY, KOPALINA POSPOLITA, DRAG, MODEL, PRZEŚCIERADŁO, POPRAWKA, CZERWONAKI, DOPŁYW, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, LEN, HENRYK VIII, BIEŻNIK, KANTOŃSKI, PAWĘŻ, MIÓD SZTUCZNY, ŚLEPA PRÓBA, KOLORYT, OBŁĘK, MARS, KRÓLESTWO, STRÓŻA, STAND, PIELESZ, TAŚMA IZOLACYJNA, TOPINAMBUR, WIELKOLUD, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, KĘPA, MIECH, HYLOBIONT, KARA, SMUKLIK, OBOL, HUCUŁ, JĘZYK LONGOBARDZKI, WAFEL, KRATKA ODPŁYWOWA, KOLORYMETRIA, STERNICZKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, OGNIWO GAZOWE, DRES, PIEPRZ BIAŁY, BELECZKA, GAŁA, AMYLOFAGIA, KULT ŚWIĄTYNNY, ONOMASTYKA, BOROWIEC OLBRZYMI, BROŃ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, CHOROBA ZAWODOWA, GNOZA, ZASIŁEK OKRESOWY, KRATA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, DOMOKRĄŻCZYNI, CZARNY JEŹDZIEC, BRZEGÓWKA, OCZKO, INTERMEZZO, BLOCZEK, URANIZM, POJEMNIK, REMIZ, PRZESTRZEŃ DYSKOWA, LINIA SERCA, GASTROFAZA, POCHLEBCA, PRODUKT LECZNICZY, ZABYTEK, DOMY, SUPEL, HAK, BRECHTANIE KIZIORA, NADZÓR INWESTORSKI, STEREOIZOMER, ULĘGAŁKA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, DIMERKAPROL, WKŁAD BUDOWLANY, CHŁODNICOWIEC, ZNANOŚĆ, PRYZMA, ANTYEGALITARYZM, KABINA, REZONATOR, UKŁAD HENONA, NIEJAWNOŚĆ, MEDGYES, OBSZAR TRANZYTOWY, SIAD, NACIEK JASKINIOWY, NATRYSK, PIASKOWNICA, MITRA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, NOOB, BADANIE PRZESIEWOWE, WIETLICA ALPEJSKA, FREATOKSEN, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, WIANO, SZYK, KOJEC, SEPSA, POJAZD SZYNOWY, FIZJOLOGIA, KOMPOTIERKA, LATEN, DRZEWO GUTAPERKOWE, AZYMUT, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, DALMATYKA, TERMIN ZAWITY, LĘK KASTRACYJNY, NOŚNIK FUNKCJI, NIŻSZE NACZELNE, ?DOMICYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDKA LĘGOWA specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 11 lit.)
SKRZYNKA LĘGOWA specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDKA LĘGOWA
specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 11 lit.).
SKRZYNKA LĘGOWA
specjalnie przygotowana konstrukcja, najczęściej wykonana z drewna i przeznaczona na gniazda, głównie dla ptaków, ale też dla nietoperzy, szerszeni i innych zwierząt mających trudności ze znalezieniem w środowisku przekształconym przez człowieka odpowiedniego miejsca na gniazdo (na 14 lit.).

Oprócz SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SPECJALNIE PRZYGOTOWANA KONSTRUKCJA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA Z DREWNA I PRZEZNACZONA NA GNIAZDA, GŁÓWNIE DLA PTAKÓW, ALE TEŻ DLA NIETOPERZY, SZERSZENI I INNYCH ZWIERZĄT MAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM W ŚRODOWISKU PRZEKSZTAŁCONYM PRZEZ CZŁOWIEKA ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA GNIAZDO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x