CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIJAK to:

ciasto nasączane alkoholem, takie, w którym czuć smak alkoholu (choć można zaobserwować pewną tendencję do nazywania tak obecnie głównie jednego określonego typu ciasta z kremem i biszkoptami, to należy zauważyć, że nazwę tę spotyka się też używaną w odniesieniu do ciast o innej recepturze) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIJAK

PIJAK to:

osoba uzależniona od alkoholu (na 5 lit.)PIJAK to:

ochlapus, opój (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.559

TANATOPSYCHOLOGIA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, POWIEŚĆ BRUKOWA, DROGA, PROGRAM UŻYTKOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, KIELICH, GRANULA, MAMUT CESARSKI, HALBA, EWAPORAT, MANIPULATOR, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ENTOMOFAUNA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, DYSTONIA TORSYJNA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, OPATRUNEK OSOBISTY, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KIFOZA, SARKOIDOZA, PRANKO, PISARZ, RETUSZ, RZEKOTKA, ARACHOLOGIA, SKRAJNA PRAWICA, MAJZA, ŁUG, EXPRES, NIMFA, MEDIALNOŚĆ, DZIESIĄTKA, ZAKOCHANY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WIECZNE NIEODDANIE, ZODIAK, NIEOBLICZALNOŚĆ, GULASZ, SZARPANINA, OTWARCIE SERCA, TRYPLA, BARKAN, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, CHEMIZACJA ROLNICTWA, CEL, KNEDLE, SEPARACJONIZM, FONETYKA, KROWA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, ISKRA, WARZELNICTWO, KONWERTOR, WSTRZĄS, LITOSFERA KONTYNENTALNA, RACUCH, ZWROT, CYKL WYDAWNICZY, PROPAGACJA, CHIRURGIA, KWATERUNEK, RAKARNIA, PIERWOTEK, GNIAZDKO, INFORMATYKA MEDYCZNA, OBUSTRONNOŚĆ, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, WIELKI WYBUCH, ŻAKARD, ZASTÓJ, SPOROWIEC, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PŁETWA, MORESKA, FEERIA, ŚWIĄTYNIA, MĄCZKA KOSTNA, MOHORYCZ, NIEPOKOJENIE SIĘ, ANIMATORKA, MEDYCYNA SPORTOWA, CHAMEFIT, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PŁYNNOŚĆ, PIASEK MOCZOWY, DUKLA WIERTNICZA, NIEPOKORNOŚĆ, OSTATKI, BALANTIDIOZA, KOTERYJNOŚĆ, SKRZYNKA, BIAŁY ŚPIEW, GÓRKA, FAJANS, GWARA LUDOWA, ZASADA EKWIPARTYCJI, PROCENT SKŁADANY, NIEGOSPODARNOŚĆ, PARKIETAŻ, NIETYPOWOŚĆ, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, GETRY, WIATR POZORNY, RAMIPRYL, AKT, SYMBOLIZM, WIGILIA, WAŁKARZ, MECHANIZM JEZDNY, GEOLOGIA, RURALISTYKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CHOROBA KESONOWA, PASIECZNIK, KORONKA BRABANCKA, BIEG, FERROMAGNETYZM, ITAKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, CZARA, FURUNKULOZA, FINAŁ, ŻABNICA, BÓL ŚWIATA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ILUZJA PIENIĄDZA, SÓWKA, ABORDAŻ, POŁOŻNICTWO, KORKOWE, HISTERYK, UPADŁOŚĆ, BANKRUCTWO, WALENIE, PRAWO MURPHY'EGO, STRAŻ OGNIOWA, NIEMĘSKOŚĆ, RYNEK PRODUCENTA, SSAK, HYDRA, WYCZERPYWALNOŚĆ, HIPEROATOM, SROGOŚĆ, SKŁAD PODATKOWY, BREAKDANCE, BANDEROLA, PEŁNIA, ROZPIĘTOŚĆ, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, MECHANIKA KONSTRUKCJI, JOGA, LAPIDARNOŚĆ, LEŃ, TRANSMISJA, ETER KOSMICZNY, NASKÓREK, BRODOWSKI, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KING, MAJDANIARZ, STAROHISZPAŃSKI, NUŻENIEC, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, GRANICA PAŃSTWA, SONAR, ETANERCEPT, KWASICA, DRINK-BAR, GŁOWNIA, STANISŁAWÓW, KROCZKI, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, OKRUSZYNKA, BANANOWIEC, MROŹNIA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, KOŃ TRAKEŃSKI, OGNIWO BUNSENA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, GRA POJEDYNCZA, BAZYLIKA, ZMYWACZ, LILIOWCE, PUNICKI, CENA WYWOŁAWCZA, CACHAÇA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, KORNET, CHEMOTAKSYNA, GRA SINGLOWA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, TYTANIAN, SEMITKA, ŻABI SKOK, BEZGRANICZNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, STEREOIZOMER, ALERGOLOGIA, CEWA, OKRES NIESKŁADKOWY, GEN EPISTATYCZNY, KOCHAŚ, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, KCIUK NARCIARZA, STRONA BIERNA, ALOCHTON, TEŚCIK, RUSZT, SARACENKA, NAPŁYW, GRUSZE WSCHODNIE, OCEL, ACHAJA, KONFIRMACJA, PERKOZ, GARKUCHNIA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, DZIEŁO SZTUKI, MIŁORZĘBOWE, WARUGA, BAGNET, KLAN, KOLEJ LINOWA, RASOWOŚĆ, PLOTER PŁASKI, SZEKSPIR, MECHANIKA STATYSTYCZNA, APLIKANT ADWOKACKI, DOSŁUGA, SZYNSZYLA MAŁA, RZYMSKI, HOTEL ROBOTNICZY, FAETON, METEORYT, CIENNIK, HRABINI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SAMOWAR, KATA, CHELAT, ZAKŁADKA, ESENCJA, WSZYSTKOIZM, SALON, CHACHAR, STOPNICA, PODWÓJNY NELSON, AGENEZJA, NATURA, KONIEC, IGŁA MAGNETYCZNA, ROZDANIE, DZIURKA, ROTACJA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, GRZEBUŁA, DZIWKA, PRÓŻNIAK, PŁYTA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, HEIMAT, HACKAMORE, PAMPA, NOC, HUROŃSKI, NIESUBTELNOŚĆ, KOŻUSZYSKO, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SOCJOGRAFIA, OPERACJA LOGICZNA, SUPERKOMBINACJA, PANTALON, EWANIELIA, INWALIDA WOJENNY, ŚPIWÓR MUMIA, KARLIK ŚREDNI, ARABSKI, ETERYCZNOŚĆ, FIZYKA MOLEKULARNA, ARCHOZAUROMORFY, RĄB, FRONT, GORETEKS, PRZEDROSTEK, PAKOWACZ, POŁAWIACZ, BLISTER, FIRMAMENT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, FARSA, KLUCZ DYSZKANTOWY, KAWA, SZCZUDLARZ, SARKOFAG, KABLOOPERATOR, SEKRETARZYK, ?ZAKOPCENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIJAK ciasto nasączane alkoholem, takie, w którym czuć smak alkoholu (choć można zaobserwować pewną tendencję do nazywania tak obecnie głównie jednego określonego typu ciasta z kremem i biszkoptami, to należy zauważyć, że nazwę tę spotyka się też używaną w odniesieniu do ciast o innej recepturze) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIJAK
ciasto nasączane alkoholem, takie, w którym czuć smak alkoholu (choć można zaobserwować pewną tendencję do nazywania tak obecnie głównie jednego określonego typu ciasta z kremem i biszkoptami, to należy zauważyć, że nazwę tę spotyka się też używaną w odniesieniu do ciast o innej recepturze) (na 5 lit.).

Oprócz CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CIASTO NASĄCZANE ALKOHOLEM, TAKIE, W KTÓRYM CZUĆ SMAK ALKOHOLU (CHOĆ MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ PEWNĄ TENDENCJĘ DO NAZYWANIA TAK OBECNIE GŁÓWNIE JEDNEGO OKREŚLONEGO TYPU CIASTA Z KREMEM I BISZKOPTAMI, TO NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NAZWĘ TĘ SPOTYKA SIĘ TEŻ UŻYWANĄ W ODNIESIENIU DO CIAST O INNEJ RECEPTURZE). Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x