Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ CHEMII ORGANICZNEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ STRUKTURAMI ZŁOŻONYMI Z WIELU PODJEDNOSTEK, KTÓRE POWSTAJĄ SAMORZUTNIE NA SKUTEK SŁABYCH ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH TAKICH JAK: SIŁY VAN DER WAALSA, SŁABE WIĄZANIA WODOROWE, ODDZIAŁYWANIACH ?-? (NAZYWANYCH TAKŻE STACKINGIEM) I ODDZIAŁYWANIACH ELEKTROSTATYCZNYCH LUB POPRZEZ WZAJEMNE MECHANICZNE ZAPLECENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA to:

dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach ?-? (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ CHEMII ORGANICZNEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ STRUKTURAMI ZŁOŻONYMI Z WIELU PODJEDNOSTEK, KTÓRE POWSTAJĄ SAMORZUTNIE NA SKUTEK SŁABYCH ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH TAKICH JAK: SIŁY VAN DER WAALSA, SŁABE WIĄZANIA WODOROWE, ODDZIAŁYWANIACH ?-? (NAZYWANYCH TAKŻE STACKINGIEM) I ODDZIAŁYWANIACH ELEKTROSTATYCZNYCH LUB POPRZEZ WZAJEMNE MECHANICZNE ZAPLECENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.597

RODZIMOŚĆ, BAJKOPIS, IGŁA MAGNETYCZNA, HYDROFIT, ZAPRAWA, PROJEKT, SYNGIEL, OGRÓD DENDROLOGICZNY, GIPS, SAMOROZPAD, BYDLAK, WŚCIEKŁY PIES, AERODYNAMIKA, PRZYBYTEK, SIEĆ KABLOWA, PAŃSZCZYZNA, ŁOWCA GŁÓW, RZECZNIK PATENTOWY, TORT, ANGARIA, ŚPIĄCZKA, CZYNNIK NIECENOWY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PIGULARZ, URBARIUM, ANTARKTYKA, DZIAŁANIE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, POLIMER WINYLOWY, AKCEPTOR, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, PRZEDROŚLE, WYNURT, BIOCHEMIA, GNÓJ, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PRĄD INDUKCYJNY, PIRAT, MIKROFILAMENT, ALGEBRA, KAFETERIA OTWARTA, FREUD, NOŚNOŚĆ, SZKŁO WENECKIE, STAROWINA, DZIAŁ PERSONALNY, UFNOŚĆ, RUCH, PODZIAŁ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, JEDYNKA, CZARNUCH, MOSH, EKSYKATOR, JĘZYK AMBA, TERYNA, UJGURSKI, INTERKALACJA, PALTO, WŁĄCZNIK, NABIODRNIK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, DZIDKA, CZTEROTAKT, DENATURACJA BIAŁKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, OKO OPATRZNOŚCI, PULARES, ŚWIATŁO DŁUGIE, ARTYSTKA, ILLOKUCJA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, WALTORNIA, RZUT BERETEM, SIEDMIOMILOWE BUTY, KĘPA, VIP, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, NOZDRZE TYLNE, PEPTYDAZA, MRUKOKSZTAŁTNE, KNIEJÓWKA, JEDENASTKA, WZIĘCIE POD WŁOS, KRAWAT, DNA, KRUŻ, PRZĘSŁO, TRÓJKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, DYPTYK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, STREETWORKER, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ZNAK ZODIAKU, GRAFIKA, ZEW, PRZYKWIATEK, REDA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, MATURA, PŁOMIEŃ, PRZEBITKA, MAKSIMUM, DETEKTYW, CYTRYNADA, BANDEROLA, DEONTOLOGIA, ORGANIZM WYŻSZY, PARKINGOWY, GŁOWA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GARBATE SZCZĘŚCIE, POLEMIZATOR, PROKSEMIKA, MELON, NIEUMARŁY, PRYZMA, PRZEPIS, DOMINANTA, PRYZMAT PENTAGONALNY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, SKŁADNIA, METYZACJA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, AZYTROMYCYNA, LEJ, DOZA, FIZYK, POCZUCIE, ENDOMIKORYZA, ISKIERNIK, BINDA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, POLONEZ, PAPIER GAZETOWY, LEWORĘKI, GEREZA SZATANKA, ŚMIETNIK, ALLEL RECESYWNY, POPRAWIACZ, PRZEKLEŃSTWO, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, BECZKA Z PROCHEM, ŚCIGAŁKA, LOGIKA DEONTYCZNA, RYBACZKA, GRZEBIENIARZ, MONOCYT, RADIOODTWARZACZ, KROK SKRZYŻNY, KOŁO, GUMA, CIS, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PARAMAGNETYZM, KRUSZNICA, BOMBRAMREJA, JEDNOKLASÓWKA, PUNKT WYJŚCIA, MATKA-POLKA, GĘSIARZ, KREDKA, MAZER, PUDŁO, DUCH OPIEKUŃCZY, N-GRAM, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, WADA WZROKU, KAMORA, KOPCIUCH, HIPNAGOGIA, KNOTNIK ZWISŁY, POGROBOWISKO, TESSERA, WIĘZADŁO OBŁE, INŻYNIERIA MECHANICZNA, DRYBLAS, CZOŁÓWKA, KOTŁOWNIA, SERNICA, TRAGEDIA, PŁAZAKOWATE, BŁYSK HELOWY, MANEŻ, PIWNICA, ROZSTĘP, BUŁGARSZCZYZNA, KORPUS, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PELYKOZAURY, DYFUZJA KULTUROWA, BEZBRONNOŚĆ, TERMOS, SZMACIARZ, TRANSLOKACJA, LOT, ZNAK ZAPYTANIA, PARASZA, DOSTAWCA, OCHRONA UZDROWISKOWA, CA, WĄSONÓG, RZECZY OSTATNIE, KABRIOLET, KUBEŁ, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, KRZYŻAKOWATE, BRODAWKA, KWARTA, SMOLUCH, PODSTRYSZE, IZOCHRONA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PANTOGRAF, CMOKIER, BABRAŁA, LEMING ŚNIEŻNY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, EMITOFAGIA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PINGWIN RÓWNIKOWY, KULTURA WIELBARSKA, PRZEDZIAŁ, TOPOLOGIA, TEKSASY, SIEĆ WAN, MYSZ ZAROŚLOWA, ROZPAD SKAŁ, WIERTŁO, POPIELICOWATE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ALBUM, FILTR ANTYSPAMOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, CZARNY SZLAK, TONIKA, TWARZOWIEC, WIEWIÓRKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, KARAKOL, ANTYCYPACJA, TOCZENIE, LAJKRY, ZATOR, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, EUFONIUM, POLOWIEC, STYL KORYNCKI, KAPTUR, PASZA, TETRAMER, DIECEZJA, BIEDA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, GINEKOMASTIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, ŁADOWNICA, SAMOWOLNOŚĆ, KANISTER, SKRAJNOŚĆ, AKUMULATOREK, WYCINEK, QUADCOPTER, DRĄGAL, KATANA, OFICJAŁ, STYL MANUELIŃSKI, MŁYNEK, BERŻERKA, PAWĘŻ, RAMFORYNCHOWCE, EKSFOLIACJA, LAUFER CZARNOPOLOWY, PODWYMIAR, ŻAREŁKO, HODOSKOP, MUCHA, ANTYOKSYDANT, RUCHANKA, ŁYŻKA, DEZASEMBLER, KĄT PEŁNY, WODOROST, WIELOZADANIOWOŚĆ, FONETYKA, DEKAWOLT, KOŁNIERZYK, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RYZYKO, ZEA, KORYTO, BAŃKA MYDLANA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, HEPATOLOGIA, ZMROK, SM, MŁOTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach ?-? (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ CHEMII ORGANICZNEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ STRUKTURAMI ZŁOŻONYMI Z WIELU PODJEDNOSTEK, KTÓRE POWSTAJĄ SAMORZUTNIE NA SKUTEK SŁABYCH ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH TAKICH JAK: SIŁY VAN DER WAALSA, SŁABE WIĄZANIA WODOROWE, ODDZIAŁYWANIACH ?-? (NAZYWANYCH TAKŻE STACKINGIEM) I ODDZIAŁYWANIACH ELEKTROSTATYCZNYCH LUB POPRZEZ WZAJEMNE MECHANICZNE ZAPLECENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
chemia supramolekularna, dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach ?-? (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA
dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach ?-? (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x