POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁATKA to:

poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia wydajności wcześniejszej wersji programu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁATKA

ŁATKA to:

naszyta na rękawie (na 5 lit.)ŁATKA to:

naklejana na dętkę (na 5 lit.)ŁATKA to:

cętka na sierści pieska (na 5 lit.)ŁATKA to:

naszyta - maskuje dziurę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.304

INDUKTOR, DŻEMIK, SKŁAD PODATKOWY, EKSPOZYCJA, ALARM POŻAROWY, DEFLEKTOR, OPERATOR BITOWY, PRZERWANIE CIĄŻY, UNCJA, WIĄZANIE, WYMÓG, ŻNIWIARKA, PROFIL, WYNACZYNIENIE, MŁAKA, SYNAPIZM, SKRZYNKA, DZIEWIĄTY, PISTOLET, KRYPTOGRAFIA, OKRZYK, RAMA, SKRÓT, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, MUŚLIN, KUREK, ALABAMA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, BENTO, MISKA KLOZETOWA, MIŚ, PRACA INTERWENCYJNA, WYNAGRODZENIE, OBCHODOWY, DZIEWICTWO, ZNAMIĘ BECKERA, PHISHER, KNAGA, SIEDZIBA, OPAŁ, GENERALISSIMUS, EMPORA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, WTRYSK, STARTER, STENOKARDIA, SUPERRAKIETA, GAJNIK LŚNIĄCY, REWERENCJA, DIAMENT, REKONFIGURACJA, ZIARENKO, BOBIK, POMOST, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, OTTER, TRASOWANIE, RUMSZTYK, PRZECHOWANIE, RÓG, SAMOCHÓD POŻARNICZY, JEGO WYSOKOŚĆ, RESPIRATOR, BĄK AMERYKAŃSKI, SUMATOR, LUTNIARZ, SKRYTKA, PUSZKARZ, DEPORTOWANY, ABLACJA, KASZUBSKI, OBRÓŻKA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KARTA, POSZEWKA, LAPILLI, MONOPOL, ASPEKT, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CAR, ZAZDROSTKA, TEKST JAWNY, PĘTO, PLUSKWIAK WODNY, SPOINA, OKNO, SECIK, FIŻON, AGRESJA, MENISK, KRATER WULKANICZNY, SZUM, CZYSTKA, DAWKA PROGOWA, KALCEOLARIA, WZORNIK, KADŁUB, WYDRA, ZNACZENIE, WINA NIEUMYŚLNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, CEZURA, PONCZOWNICA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PEJORATYW, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SKONIA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, STRING, ZUPA NA GWOŹDZIU, BYTOWNIT, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, PODZBIÓR, PLUG-IN, AKWIZYCJA, ALGORYTM ITERACYJNY, SMALEC, BRONA, ŻAGIEL REJOWY, KIJ, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, WARUNEK LOKALOWY, S.Y, SZMAT, ODDZIAŁYWANIE, GALAKTOLIPID, ŁAŃCUSZEK, WSPÓŁUCZENNICA, SŁUCHOWISKO, TOLERANCJA, PROMIENNOŚĆ, GRZYBIARZ, NOŚNIK DANYCH, BUNT, OPŁATA CZYNSZOWA, HETMAN NAKAŹNY, LAKIER, HYBRYD, CZUJKA, ROLA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PROCES BUDOWLANY, NAŁĘCZKA, PŁATECZEK, PŁYTA DETONACYJNA, ŚLIWA WĘGIERKA, EKSPLOATACJA, TARCZA, KOŹLAK, KASZA MANNA, PIĘTA ACHILLESOWA, EKLER, SQUAW, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PRZODOWNIK PRACY, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, WERMUT, CIEŃ, TRANSKRYPCJA, ISKRA ELEKTRYCZNA, GORĄCY PIENIĄDZ, TYTUŁ PRASOWY, KOMPARYCJA, FLAUSZ, IZOMER GEOMETRYCZNY, REOGRAF, GIGANT, TRANSMISJA DANYCH, TARCZA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, COASTER, ZAPŁON, CZYŚCIOSZKA, ZAPOŻYCZENIE, BROŃ MASZYNOWA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PRZEPADEK, FILTR WĘGLOWY, MORENA CZOŁOWA, HEADHUNTER, KLERK, TOKI, TUMULUS, TYRAŃSTWO, NADLOTKA, KULCZYBA, KAREL, LODOWICA, APARAT GOLGIEGO, INGRESJA MORZA, SERDAK, ROZWAGA, KELOWEJ, PUDER, ABOLICJA, OKRES INTERGLACJALNY, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, OBSERWATORKA, STAN, STRYCH, WYMIANA, KRATOWNICA, SZKODNIK, ZDANIE, AKROBATYKA SPORTOWA, KORA, EKSPROPRIACJA, KABEL, ŻABOT, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, DIALOGIZM, ODPADY STAŁE, MEDALIK, WÓŁ, STUDNIA, OLIWA, INTERMEZZO, STRZAŁ, LOT, ZEKS, LUNETA, TOREBKA BOWMANA, RAGDOLL, FORMALIZACJA, KREACJA, PRZYCZÓŁEK, PIGUŁKA, KARDIGAN, EMANUEL, WIAROŁOMSTWO, KŁADKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SŁAWA, PRZEWODNICZĄCY, ŁUPIEŻ PSTRY, OSADA, WOJNA CELNA, ANGIELSKA FLEGMA, ORZECH, OWOCNIK, MINA MORSKA, STRZAŁECZKA, MOLESKIN, ONE-LINER, POMOC DROGOWA, LINUKSIARZ, POLEPA, SZKLANY SUFIT, PIEŚŃ, WĄŻ, MOLESKIN, CYTOKININA, LOKAL SOCJALNY, GLAUKOCYSTOFITY, ŁUPACZKA, ANTYKWARK, CZASZA, PROGRAM, OKRZEMKI, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, BASEN PORTOWY, TROMPA, AKADEMIK, NAGŁOŚNIENIE, HYDRIA, DUKLA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, OWOC POZORNY, OBRAMIENIE, MEDALION, BILLBOARD, FUNDAMENT, KOSMOGONIA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TABLICA STEROWNICZA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TRAWERS, NADBUDÓWKA, KARL, MAZUREK, ŻYTO, LINIA ŚRUBOWA, KOPARKA, MAŁPA, PŁAWKA, IMPUTACJA, BLISKOZNACZNIK, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, EMPIRYZM LOGICZNY, MŁYNÓWKA, USTERKA, POWŁOKA, KOMIN PŁACOWY, PŁASKOSZ, KISZONKA, CELKA, SKUPINA, ?RECEPTYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁATKA poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia wydajności wcześniejszej wersji programu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁATKA
poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia wydajności wcześniejszej wersji programu (na 5 lit.).

Oprócz POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POPRAWKA LUB UAKTUALNIENIE DO PROGRAMU (RZADZIEJ DO DANYCH) PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PEWNYCH PROBLEMÓW, BŁĘDÓW, ROZSZERZENIA FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU ALBO ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI PROGRAMU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast