ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRZĘŻENIE W PRZÓD to:

elementu lub drogi w układzie sterowania, która przenosi sygnał sterujący od źródła znajdującego się w środowisku zewnętrznym układu - często jest to sygnał podawany przez zewnętrzne urządzenie obsługujące układ - do znajdującego się w innym miejscu wejścia zewnętrznego obciążenia układu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.232

ŁAWA MIEJSKA, WĄTEK, ADHD, PARNAS, ODKRYTY SZACH, DŻYGITÓWKA, DREWNO FIOŁKOWE, STAW, BRUDY, ZIEMNIACZEK, KOBIETA SPOD LATARNI, DROGA, TORPEDA LOTNICZA, FUNDUSZ MIESZANY, KALENDARZ, TUKAN, ARENA, GADZINA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, HYDROFIT, IKRZYSKO, ODROŚL, WĘZEŁ, CHOROBA DARLINGA, BIEGUN ANIMALNY, SEKCJA RYTMICZNA, KASKADA, ANARCH, FEERIA, WIDEO, DIALIZA OTRZEWNOWA, BRATEK, ZACHWALACZ, CZYTANKA, GLOBALNOŚĆ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, JĘZYK PASZTO, GRUPA ELIMINACYJNA, SZCZERBA, ŚWIĄTYNIA, VIEBIG, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, TUBA, SZLAK METABOLICZNY, PIADINA, STRAJK OKUPACYJNY, CIĄGNIK BALASTOWY, WIDEOMAN, WILCZY OBŁĘD, WIENIEC, HERTZ, STANOWISKO, BROWARNIA, SKINNY, WYKRZYKNIK, POKREWNA DUSZA, RZEŻUSZNIK, PALEOTERIOLOGIA, FORUM, HANKA, PLECHA, WPADKA, MADAME, BAGNO, BIOFLAWONOID, MARŻA ODSETKOWA, PALEOKLIMATOLOG, ŻYWIOŁOWOŚĆ, MAJORAT, ANGLOFOBIA, PELYKOZAURY, MEDGYES, BRZOZA CZARNA, STADIUM ANALNE, FASOLA ZŁOTA, PRZESZUKANIE, SAPKA, TALIB, RETROGRADACJA, NÓW, LESER, UKŁAD MINIMALNY, POMPKA INSULINOWA, CHORĄŻY, DIABELSKI MŁYN, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ENUMERACJA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, GAUS, NASYCANIE, KOMISANT, KABARET, MAJÓWKA, LIDER, WINKRYSTYNA, POBLISKOŚĆ, ANNA, PIEPRZ CZERWONY, STROFA ALCEJSKA, KRWIOPIJCA, APERCEPCJA, ROZGRZEWACZ, BOCZNIK, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, GRZAŁKA, STRUKTURA DECYZYJNA, ABOLICJONISTA, WYŻ, NOTOWANIE CIĄGŁE, ŚLIWKA, BEMBA, DŁAWIK, CZOŁDAR, GIGANT, CZEK PODRÓŻNY, MINIATURA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, DEKLARACJA, GIMNASTYKA, ZWYROL, FRAGMENTARYZACJA, IMPERIUM KHMERSKIE, GARDEROBA, FRYWOLITKI, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, STARTER, ASTERYZM, WYŻERACZ, UMIAK, ESKADRA, RYZYKO OPERACYJNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, PARK PRZEMYSŁOWY, BUMER, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, NORICUM, TARCZKA, KONSOLETA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PODŁOGA, MOLEKUŁA, ISLANDZKOŚĆ, EFEKT GITAROWY, OTWARTOŚĆ, ANGIOLOGIA, ORANŻADA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, FARBA DRUKARSKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, MANIOK, SOS NEAPOLITAŃSKI, ŁÓŻKO, SWAWOLNIK, EWOKACJA, BRZYDOTA, GARNUSZECZEK, SECIK, KLAWITERAPIA, FILEMON DZIOBOROGI, FABRYKATOR, MIARKOWNIK SPALANIA, ROZPOREK, PIGUŁKA WIEDZY, CHIROPTEROLOGIA, UKŁAD NERWOWY, SUROWIEC ENERGETYCZNY, LEŻNIK, KOMBAJN GÓRNICZY, BEZGŁOWOŚĆ, DŻINGIEL, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, PETRYWAŁ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, JĘZYK SZWEDZKI, ESTER, KOMEDIANT, ROLA, GEOFIT RYZOMOWY, PRACZ, UKROP, PRACOWNIA, KONWENCJONALIZM, SZPONA, PSAMMOFIT, CIŚNIENIE KRWI, UDŹWIG, ISTAR, GŁOWNIA, POWSZECHNOŚĆ, EUROWALUTA, TYPOGRAFIA, PROSTOPADŁA, EKSTRUZJA, HEROLD, GARGAMEL, BABILOŃSKI, MUFKA, PUNKT WITALNY, KOŁO PODBIEGUNOWE, SMERF, ASPIRYNA, ODWRÓCONY DASZEK, IMMUNOHEMATOLOGIA, MAHOŃ, HETEROATOM, STARA MALEŃKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, WYSPA, GODET, ANALFABETKA, TYFUS PLAMISTY, FAJERWERKI, NADBITKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ZWARCIE SZEREGÓW, GWARA, MODRASZKOWATE, POLO, TUNEL, POLONISTYKA, MONAR, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, DING, BREK, WIDEOMANIAK, MIMESIS, KWAS, ŻALE, PREPROCESOR, DOM TOWAROWY, DOJARKA, RODZAJ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, KOZAK, ROLETKA, NIEAKTUALNOŚĆ, NOTABL, OPOŃCZA, AGAMA, ARYTMETYKA, NOGA, CZUBATY PAWIAN, KIEROWCA, DIPOL, KIESZONKA, PASZCZUR, JEJMOŚĆ, OPALENIZNA, KLEJNOTKA ZIELONA, WZROK BAZYLISZKA, GEKON, ŻÓŁTY GUZEK, PODGRZEW, PILAW, MORWA, MOSTOWNICZY, KOKORYCZKA, KRATKA ŚCIEKOWA, MASZKARON, SUNDAJKA, CHOROBA WELWETOWA, KOSTUR, NERCZYŁUSK, ANTYPERTYT, CHWYTNIK, KONSUMENT, SZKOŁA SPECJALNA, ŁACINNIK, APPALOOSA, REFERENCJA, STAW OSADOWY, CEWKA NERWOWA, LUZACKOŚĆ, CZYNNOŚĆ PRAWNA, BOZIA, KURECZKA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PRZEJEŻDŻAJĄCA, POWIERZCHNIA WALCOWA, KLAPS, AMON, MIASTO POWIATOWE, KLINGOŃSKI, SKRAJNOŚĆ, LIST INTENCYJNY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, AGAMA, BARONIĄTKO, PODEJŚCIE, KAZUISTA, WOJNA, ANGEOLOGIA, PODATEK TONAŻOWY, ?SEJSMOAKUSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRZĘŻENIE W PRZÓD elementu lub drogi w układzie sterowania, która przenosi sygnał sterujący od źródła znajdującego się w środowisku zewnętrznym układu - często jest to sygnał podawany przez zewnętrzne urządzenie obsługujące układ - do znajdującego się w innym miejscu wejścia zewnętrznego obciążenia układu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRZĘŻENIE W PRZÓD
elementu lub drogi w układzie sterowania, która przenosi sygnał sterujący od źródła znajdującego się w środowisku zewnętrznym układu - często jest to sygnał podawany przez zewnętrzne urządzenie obsługujące układ - do znajdującego się w innym miejscu wejścia zewnętrznego obciążenia układu (na 16 lit.).

Oprócz ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ELEMENTU LUB DROGI W UKŁADZIE STEROWANIA, KTÓRA PRZENOSI SYGNAŁ STERUJĄCY OD ŹRÓDŁA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŚRODOWISKU ZEWNĘTRZNYM UKŁADU - CZĘSTO JEST TO SYGNAŁ PODAWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE OBSŁUGUJĄCE UKŁAD - DO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO OBCIĄŻENIA UKŁADU. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x