GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KECZUA to:

grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)KECZUOWIE to:

grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 9 lit.)KICZUA to:

grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KECZUA

KECZUA to:

język z rodziny keczua, którym posługują się Indianie Keczua; był językiem urzędowym imperium inkaskiego aż do jego upadku, a po konkwiście do jego rozpowszechnienia przyczynili się misjonarze, przyjmując go za oficjalny język ewangelizacji (na 6 lit.)KECZUA to:

grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.247

IRISH DRAUGHT, DZISIEJSZOŚĆ, SAMOZAPŁON, PĘPEK ŚWIATA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, NAKAZ, SKAŁA MACIERZYSTA, NORMA OBSZAROWA, SWAWOLA, WARUNEK LOKALOWY, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, TWÓRCZOŚĆ, PSALM ALFABETYCZNY, OCEL, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SAMOUCZEK, PEJZANKA, KOMA, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, ARKADA, ZARZĄD, PARAROTACYZM, PINGWIN PAPUA, KOTEW, ATAWIZM, DIAKRYTYKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, RYBA MASŁOWA, SWOJAK, DYSRUPCJA, PĘCINA, PYLICA TALKOWA, AFTERPARTY, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ŻMIJA, TROSKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, BOREWICZ, SZARPANKA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, DZIADZIENIE, SAMOGŁOSKA TYLNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, BEZCZELNIK, KOŁO, JĘZYK FRYZYJSKI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KARATE, MUSICAL, AEROGRAFIA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, REWERENCJA, FORMIŚCI, TYKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ART DECO, JEJMOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, MORA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CIĄŻA JAJOWODOWA, KULANKA, SZCZĘKA, UŁUDA, AWANGARDA, PUENTA PŁASKA, LINIA TRAMWAJOWA, TENOR LIRYCZNY, JEDWABNIK, KORPUS, BYT, ODPŁYW, ŻUŁAWA, KALKA, PRECYPITAT, KAZAMATA, CIASNOTA, BEZCELOWOŚĆ, GRUPA, CIŚNIENIE STATYCZNE, WOK, KŁUSAK ROSYJSKI, CYBERPANK, JIVE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, PERMAKULTURA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WŁADCZOŚĆ, OPENER, KOŁKOWNICA, KANAPA, MADZIARSKI, GRABEN, TOKARKA KARUZELOWA, DYWERGENCJA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, TKANKA MIĘŚNIOWA, DRIP, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KŁĄB PSZCZELI, E-MAIL, SYSTEM PREZYDENCKI, SZANIEC, TOLERASTIA, DROGI MOCZOWE, TRĘBACZE, LIMAKOLOGIA, BUKIET, PYTANIE, GETTO, BAJKOPIS, RADIOLOGIA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, UKRYCIE, ANALIZA FRAZOWA, DROBINA, KWASOWĘGLÓWKA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SKARANIE BOSKIE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, RZEŹWOŚĆ, FIZYKA JĄDROWA, PROSTNICA, RONDO, WEKTOR WAHADŁOWY, GANGSTERYZM, MOTYW, NIEOPANOWANIE, KAPANINA, KARA, DERMATOLOGIA, OSTOJA, PŁYTA KONTYNENTALNA, GEN SKACZĄCY, SIEĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, DYPTYK, PŁYWACZEK, RZUT BERETEM, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, KORONA, CERATOFYLLID, FILOLOGIA ROMAŃSKA, UBOŻENIE, KUJON, REFREN, KUŚNIERCZYK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, HALA TARGOWA, KAMERTON, LODOWIEC, GORĄCZKA DUM-DUM, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, POZIOM MORZA, CYNAMON, STAROGERMAŃSKI, DIAFTOREZA, BOLSZEWICY, FRENULOPLASTYKA, ŁOPATKA, ŚWIETLICZANKA, OBUSTRONNOŚĆ, SADNIK, BABA-JĘDZA, ANTOWIE, OCZKO W GŁOWIE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, IRONIA ROMANTYCZNA, RZEŹNIK, OPONA PAJĘCZA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, TEREN ZIELONY, WIGILIA, RELING, ESPRESSO, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CHONDRYT, NACZYNIAK GRONIASTY, WSTAWKA, RADAR GEOLOGICZNY, SZCZEGÓLNOŚĆ, PROMENADA, STREFA PODMIEJSKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, GESTALT, OFENSYWA, KOMORNIK, CZŁOWIEK INTERESU, KRĘG SZCZYTOWY, PULPIT, PRAWO DŻUNGLI, REAKCJA ORIENTACYJNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, REKLAMIARZ, TELESKOP, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, POPULACJA MENDLOWSKA, REKLAMOWIEC, CUDOWNY OWOC, IRYDOLOGIA, UBOŻENIE, RADIOBIOLOG, POTENCJAŁ ZETA, GEKON PASKOWANY, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, NACZYNIOWE, RUCH RELIGIJNY, POLIPTYK, CHOROBA OLLIERA, TROGLOBIONT, RAGLAN, STROLLER, BĄK, FILOLOGIA NIEMIECKA, KNAJPA, ZNAJOMY, DYM, KARTUSZ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, KOŁECZEK GOLFOWY, SONATA, PRZEDPORCIE, ZABAWOWICZ, TAJEMNICZOŚĆ, NEOTENIA, MIKROGRAFIA, WINNICKI, TRIATLON, ZDATNOŚĆ, KOMISUROTOMIA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, RZEŹNIK, RYBA ŁAWICOWA, SYJON, DOSTRZEGALNOŚĆ, EPISTOLOGRAFIA, RAJTARIA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, GRUPA KRWI, RADIOGALAKTYKA, ZUCH, WYGASZACZ, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KRATKA KSIĘCIA WALII, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, STARY LIS, KONGA, POWIERZCHNIA WALCOWA, OCZKO, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, CHOROBA SEITELBERGERA, CHEMIKALIA, ZDZIADZIENIE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SZCZEPIONKA WŁASNA, GRACA, PIEPRZ, KAPONIERA, PILARZ, ASTROBOTANIKA, JAMAJSKI, HARROD, KALKA JĘZYKOWA, KONSUMENT, ANKIETOWANA, LOTNE PIASKI, SZUMOWINA, KAMIEŃ KOTŁOWY, UKRAINISTYKA, SZCZENIARA, MATKA-POLKA, KURTYNA POWIETRZNA, CHRONOMETR, SIEDZIBA, OKRĄGŁY STÓŁ, SEKCJA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ALBUM, HARD CORE, GAJNIK LŚNIĄCY, IZOLACJONIZM, AŁMATY, STEROWANIE ODPORNE, REALIZM NAIWNY, POKUSA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, RODNIA, ANTROPOZOONOZA, TREND HORYZONTALNY, MIDAZOLAM, AREOPAG, UKŁAD WIELOKROTNY, ?HORMON ANTYMILLEROWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KECZUA grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)
KECZUOWIE grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 9 lit.)
KICZUA grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KECZUA
grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.).
KECZUOWIE
grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 9 lit.).
KICZUA
grupa plemion indiańskich tworząca odrębną rodzinę językową, posługujących się dialektami języka keczua (na 6 lit.).

Oprócz GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GRUPA PLEMION INDIAŃSKICH TWORZĄCA ODRĘBNĄ RODZINĘ JĘZYKOWĄ, POSŁUGUJĄCYCH SIĘ DIALEKTAMI JĘZYKA KECZUA. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x